עורך דין

רח' אחד העם 27 ת"א, 65202  |  www.wrw.co.il  |  27 Ehad Ha'a'm St., Tel Aviv, 65202

טל':03-6097461 :Tel  |  פקס: 972-3-7617461 :Fax  |  דוא"ל: Email: office@wrw.co.il

סניפים: תל אביב / ראשל"צ

   
חדש במשרדינו – מתן שירותים ופתרונות בתחומי הנזיקין ודיני עבודה וזאת באמצעות שת"פ עם עו"ד וותיק ומנוסה בתחום
 
 
 
    צור קשר עכשיו:
 
 
 
   טל:  03-6097461
   פקס: 03-7617461
 
 
   סרטונים
   מן המדיה
 

 
 
 
עשו לנו LIKE 
 « Official Facebook Page  
   
 

דיני חברות לאחר חוק החברות החדש

   
  « מלא פרטיך וצוות משרדנו ישוב אליך בדקות הקרובות...
 

בשנת 2000 נכנס לתוקפו חוק החברות החדש אשר החליף את פקודת החברות הישנה. שינויים באופי הפעילות העסקית המשק הן שהניעו את המחוקק לנסח חוק חדש לחלוטין תחת פקודת החברות שמקורה בחקיקה מנדטורית משנת 1929 וסופה בנוסח חדש שנכנס לתוקפו ב-1983. עיקר השינוי שהביא עימו חוק החברות החדש הוא בהקלת ההוראות הנוקשות שאפיינו את פקודת החברות הארכאית בכל הנוגע לחובת עריכת תזכיר ותקנון נפרדים לחברה והאופן בו ניתן להכניס שינויים למסמכים אלה. חוק החברות החדש מאפשר הקמת חברה תוך ניסוח תקנון בלבד כמו גם דרכים פשוטות וקלות לשינוי התקנון.

בפסקאות הבאות נרחיב על השפעת חוק החברות החדש על דיני החברות הנוהגים בישראל, נתאר גם את השלכות החוק החדש על חברות קיימות (כאלה שקמו לפני כניסת החוק החדש לתוקפו). נקדים ונאמר כי בכל עניין הקשור בדיני חברות בכלל ובחוק החברות החדש בפרט, בין אם מדובר בהקמת חברה חדשה או התנהלות חברה קיימת לאור הוראות החוק החדש, יש לפנות אל עו"ד חברות המומחה ומנוסה בדיני חברות.
                   
הוראות ציווי והוראות מרשות
בחוק החברות החדש מופיעות הוראות משני סוגים, ישנן הוראות מצוות אשר אין לסטות מן הדרישות שהן מציבות, וישנן גם הוראות מרשות (הוראות דיספוזיטיביות), כאלה שניתן לקבוע תנאים שונים המעצבים (ולעיתים אפילו מבטלים לחלוטין)  את שנקבע בהן.

לפני כניסת חוק החברות החדש לתוקפו אופיינו דיני התאגידים בישראל בנוקשות. הקמת חברה חדשה חייבה עריכת שני מסמכי יסוד, הרי הם תזכיר ותקנון. בתזכיר נקבע, בין היתר, תחום עיסוקה המיועד של החברה ואילו בתקנון נקבעו דרכי ניהול החברה וזכויותיהם וחובותיהם של בעלי המניות בה.נדרשו הלכות פסוקות (עיצוב דיני החברות בדרך של פסקי דין מנחים) כדי להקל על יישוב סכסוכים כגון כאלה המתגלעים בין חברות לבעלי מניות בהן (למשל כאשר הובטח לבעל מניות שיועסק בחברה ואילו זו אינה מקיימת התחייבותה זו).
חוק החברות החדש הביא עימו בשורה של ממש בכל הקשור להקמת חברות. כיום כבר אין חובה לערוך תזכיר ותקנון חברה נפרדים, ניתן להקים חברה תוך ניסוח תקנון חברה בלבד. אין בחוק החברות החדש דוגמא לתקנון שכזה אלא רק שורה של הוראות מרשות החלות כאשר אין הוראה רלוונטית אחרת בתקנון החברה.
כיום ניתן גם להקים חברה ללא שמוגדר עבורה תחום עיסוק מסוים דווקא.

שינוי נוסף שנבע מחוק החברות החדש נוגע לדרך ההצבעה באסיפת בעלי מניות. בעבר דרך ההצבעה הרגילה הייתה בהרמת ידיים ורק אם דרשו זאת שלושה חברים באסיפה בוצע מניין קולות. עלפי חוק החברות החדש מניין קולות היא הדרך הרגילה אלא אם נקבע אחרת בתקנון החברה.
                                                                    
השפעה על חברות שקמו טרם נכנס חוק החברות החדש לתוקפו 
בכל אימת שמבוצעת רפורמה תחיקתית רחבת היקף כגון זו שאפיינה את החלפת פקודת החברות הישנה בחוק החברות החדש עולות שאלות הנוגעות לתחולת החוק על מי שמצבם המשפטי נקבע בהתאם לזה שנהוג היה טרם בוצעה הרפורמה. ככל שמדובר בחוק החברות החדש הכוונה היא כמובן לחברות שקמו לפני שחוק זה נכנס לתוקפו.
מצד אחד יש עניין להבטיח שחברות שכאלה יוכלו להמשיך לנהל ענייניהם כרגיל ומצד שני קיים הרצון לאפשר להן ליהנות מן השינויים שהחוק החדש מביא עימו, שהרי מטרתם של אלה היא להקל על הקמה וניהול תאגידים.
בחוק החדש נקבעו דרכים בהן יכולה חברה שהוקמה לפני כניסתו לתוקף לנהוג.

טוב יעשו חברות ותיקות מכל סוג, קטנות כגדולות, פרטיות וציבוריות, אם יבחנו את הוראות התקנון שלהן כדי לוודא שלא יחול עליהם שלא במתכוון הוראות מרשות המפורטות בחוק החברות החדש. כשמדובר בחברות עליהן חל התקנון לדוגמא בנוסח המובא כנספח לפקודת החברות הישנה המצב דורשת התייחסות קפדנית במיוחד שכן פרט למספר מצומצם ביותר של סעיפים ההוראות המרשות שבחוק החברות החדש שונות באופן מהותי מהוראות התקנון לדוגמא.

בכל מקרה של אי בהירות באשר להשפעת חוק החברות החדש על חברה ותיקה כמו גם בכל הנוגע לדרך פעולה נכונה לאור המצב המשפטי העדכני בתחום דיני התאגידים יש לפנות ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בתחום זה.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחה באופן ייחודי בדיני חברות, נוכל להעמיד לרשותכם עורכי דין מן המובילים בתחום זה בארץ ולסייע גם לכם לנהל באופן מיטבי הקמה של חברה חדשה כמו גם התאמת התנהלותה של חברה ותיקה לשינויים שהביא עימו חוק החברות החדש.

 

רח' אחד העם 27 ת"א, 65202   |   www.wrw.co.il   |   27 Ehad Ha'a'm St., Tel Aviv, 65202

טל': 03-6097461 :Tel   |   פקס: 972-3-7617461 :Fax   |   דוא"ל: Email: office@wrw.co.il

סניפים : תל אביב / ראשל"צ
 
לקוח מוגבל  עורכי דין מקרקעין תל אביב  עורכי דין מקרקעין  עורך דין תמ"א 38  משרד עורכי דין תמ"א 38  חשבון מוגבל חמור  פינוי דייר מדירה שכורה  תביעה לפינוי מושכר  הסכמי שותפות  חוזה שותפות עסקית  הוצאת לשון הרע  הגשת תביעה אזרחית  תביעת דיבה  תביעה אזרחית  הסכם מכר מקרקעין  צו פינוי מדירה  עו"ד תמ"א 38  חוזה לקניית דירה  טיפול בדירה מושכרת  הסרת הגבלה בחשבון  עו"ד מקרקעין  פינוי דירה מושכרת  ביטול הגבלה בחשבון  הסכם קומבינציה  עסקאות קומבינציה  תביעת לשון הרע  עו"ד לשון הרע  הפרת חוזה  הסכם שותפים  עורך דין חוזים  עורך דין לדיני חברות  עו"ד דיני חברות  חשבונות מוגבלים  פירוק שיתוף  
 
קידום אורגני | קידום אתרים