עורך דין

רח' אחד העם 27 ת"א, 65202  |  www.wrw.co.il  |  27 Ehad Ha'a'm St., Tel Aviv, 65202

טל':03-6097461 :Tel  |  פקס: 972-3-7617461 :Fax  |  דוא"ל: Email: office@wrw.co.il

סניפים: תל אביב / ראשל"צ

   
חדש במשרדינו – מתן שירותים ופתרונות בתחומי הנזיקין ודיני עבודה וזאת באמצעות שת"פ עם עו"ד וותיק ומנוסה בתחום
 
 
 
    צור קשר עכשיו:
 
 
 
   טל:  03-6097461
   פקס: 03-7617461
 
 
   סרטונים
   מן המדיה
 

 
 
 
עשו לנו LIKE 
 « Official Facebook Page  
   
 

הרמת מסך לפי דיני החברות בישראל

   
  « מלא פרטיך וצוות משרדנו ישוב אליך בדקות הקרובות...
 


הרמת מסך לפי דיני החברות בישראל:

מי שנקשר בעסקה, מכל סוג שהוא (כולל מי שמועסק על ידי חברה בע"מ כעובד שכיר בחברה), חשוב שייקח בחשבון כי החברה היא ישות משפטית נפרדת מבעליה ולפיכך אם צוברת החברה חובות כלפיו לא יוכל לתבוע השבתם מבעלי המניות בחברה.

כלל זה נכון ברוב המקרים אולם תיתכנה נסיבות בהן ניתן לפנות אל בית המשפט בבקשה להורות על הליך של "הרמת מסך" המאפשר פניה אל בעלי החברה בדרישה לשלם את חובותיה מכיסם. עורך דין המתמחה בדיני חברות ידע אם מתקיימות הנסיבות המאפשרות הרמת מסך וכיצד לפעול כדי להשיג עבור נושי החברה את כספם ישירות מבעלי החברה.

דרישת בטחונות טרם היקשרות עם חברה בע"מ

מי שעומד בפני היקשרות בחוזה עסקי עם חברה בע"מ חשוב שייקח בחשבון מצב בו החברה תגיע לחדלות פירעון ומכיוון שמדובר בחברה בע"מ לא ניתן יהיה לפנות אל בעלי החברה בדרישה לשלם להם את המגיע להם. אין הכרח לקבל את הסיכון על עצמינו ללא שננקוט אמצעים לצמצמו. כך למשל ניתן לדרוש ערבויות וביטחונות, בחברה פרטית מומלץ לקבל שטר חוב מבעלי החברה כך שניתן יהיה לפנות ישירות להוצאה לפועל כדי לחייבם לשלם מכיסם אם החברה אינה מסוגלת לעשות זאת.

בחברה ציבורית, מן הסתם, לא ניתן יהיה להשיג מבעלי המניות ערבות אישית ולכן, אם מדובר בעסקה בהיקף גדול, מומלץ לדרוש ערבויות מסוג אחר כגון שעבוד נכס שבבעלות החברה.
 

נסיבות בהן חוק החברות מאפשר הרמת מסך

בשנת 2005 תוקן חוק החברות והאפשרות להרמת מסך צומצמה. כיום ניתן לפנות לבית משפט בבקשה לחייב בעלי חברה לשלם חוב של החברה מכיסם רק במקרים המפורטים בסע' 6 לחוק וגם אז לבית המשפט שיקול דעת בעניין והוא יורה על הרמת מסך רק אם נוכח שזו הדרך הנכונה לאור נסיבות המקרה.

יש מקום לבקש הרמת מסך אם מלכתחילה עשו בעלי החברה שימוש בהגנה שמעניק מסך ההתאגדות כדי להונות ולמנוע מנושה לקבל כספים המגיעים לו. עוד תיתכן הרמת מסך אם נעשה שימוש במסך באופן שאינו עולה בקנה אחד עם אופי פעילות החברה ו/או תוך נטילת סיכון בלתי סביר. לבית המשפט מוענק שיקול דעת המאפשר הרמת מסך גם במקרים אחרים וכך ניתן לעיתים לחייב חברת אם לשלם חובותיה של חברת בת ועוד.חשוב להדגיש כי בכל הנוגע להרמת מסך נטל הוכחת קיום הנסיבות המצדיקות זאת נופל על כתפי המבקשים. עורך דין המתמחה בדיני חברות ואשר לו ניסיון בטיפול במקרים של הרמת מסך ידע לקבוע אם ניתן להוכיח בבית המשפט שיש מקום להרמת מסך.

עוד חשוב לדעת כי כדי שבית המשפט יורה על הרמת מסך יהיה צורך להוכיח שבעלי המניות בחברה היו מודעים לפעולות המצדיקות הרמת מסך, כך למשל כאשר הם ידעו כי החברה נוטלת על עצמה התחייבויות שלא תוכל לעמוד בהן. לאור הדרישה למודעות לא ניתן יהיה לחייב בעל מניות פסיבי, אשר אינו מעורה בהתנהלותה השוטפת,  לשלם חוב של החברה.


נושים רצוניים ונושים לא רצוניים

נושים רצוניים הם מי שנקשרו עם חברה בע"מ מרצונם החופשי ומבלי שדרשו ערבויות מיוחדות כלשהן. לנושים מסוג זה יהיה קשה יותר לשכנע את בית המשפט להורות על הרמת מסך. נושים לא רצוניים הם מי לא בחרו להיקשר עם החברה חרף היותה חברה בע"מ, כך למשל כאשר מדובר בעובדי החברה או מי שהתנהלות החברה גרמה להם נזק בגינו חויבה החברה לשלם להם פיצויים. כפי שניתן לצפות, לנושים לא רצוניים יהיה קל הרבה יותר להשיג הרמת מסך שתאפשר פניה ישירות לבעלי החברה בדרישה שישלמו מכיסם את הכספים המגיעים להם.

מכיוון שרשימת המקרים בהם ניתן להשיג הרמת מסך אינה סגורה מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני חברות בכל מצב בו חברה בע"מ אינה עומדת בהתחייבויותיה. בהחלט ייתכן שמדובר במקרה בו ניתן יהיה לחייב את בעלי החברה לשלם את חובותיה.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' הינו בעל מומחיות מובהקת בדיני חברות. ברבות השנים ייצגנו בין היתר נושים רבים של חברות בע"מ אשר הצליחו לקבל אם הכספים המגיעים להם ישירות מבעלי החברה לאחר שבית המשפט הורה על הרמת מסך ההתאגדות. אם חברה בע"מ חייבת לכם כספים פנו אלינו עוד היום, נוכל לבדוק עבורכם אם יש מקום לדרוש הרמת מסך ובמידה וניתן לעשות זאת לחייב את בעלי החברה לשלם לכם את המגיע לכם מכיסם הפרטי.  צרו עמנו קשר!
 


רח' אחד העם 27 ת"א, 65202   |   www.wrw.co.il   |   27 Ehad Ha'a'm St., Tel Aviv, 65202

טל': 03-6097461 :Tel   |   פקס: 972-3-7617461 :Fax   |   דוא"ל: Email: office@wrw.co.il

סניפים : תל אביב / ראשל"צ
 
לקוח מוגבל  עורכי דין מקרקעין תל אביב  עורכי דין מקרקעין  עורך דין תמ"א 38  משרד עורכי דין תמ"א 38  חשבון מוגבל חמור  פינוי דייר מדירה שכורה  תביעה לפינוי מושכר  הסכמי שותפות  חוזה שותפות עסקית  הוצאת לשון הרע  הגשת תביעה אזרחית  תביעת דיבה  תביעה אזרחית  הסכם מכר מקרקעין  צו פינוי מדירה  עו"ד תמ"א 38  חוזה לקניית דירה  טיפול בדירה מושכרת  הסרת הגבלה בחשבון  עו"ד מקרקעין  פינוי דירה מושכרת  ביטול הגבלה בחשבון  הסכם קומבינציה  עסקאות קומבינציה  תביעת לשון הרע  עו"ד לשון הרע  הפרת חוזה  הסכם שותפים  עורך דין חוזים  עורך דין לדיני חברות  עו"ד דיני חברות  חשבונות מוגבלים  פירוק שיתוף  
 
קידום אורגני | קידום אתרים