חשבון בנק  
     
 
איתור חשבונות מוגבלים
צ'קים הינם אמצעי תשלום נפוץ הנמצא בשימוש בתצורות שונות למעשה מרגע החלו בנקים, כמוסד כלכלי, לתת שירות לכלל האוכלוסייה.

למרות זאת קיים חשש מה בקבלת תשלום בצ'ק הנובע מהסיכוי כי לצ'ק הניתן לנו לא יהיה כיסוי. זוהי הסיבה כי יש מי שאינם מוכנים כלל לקבל תשלום בצ'ק אלה רק במזומן או בכרטיס אשראי.

 
סיבה אפשרית להיותו של צ'ק חסר כיסוי היא כי הוא מיועד לפירעון מחשבון מוגבל. חשבון מוגבל הינו בהגדרתו חשבון ממנו לא ניתן עוד למשוך צ'קים.

לפיכך נודעת חשיבות רבה ליכולת איתור חשבונות מוגבלים. אם נוכל לוודא כי חשבונו של המוסר לידינו צ'ק אינו חשבון מוגבל נצמצם במידה רבה את הסיכון שאנו נוטלים בעת שאנו מוכנים לקבל תשלום בצ'ק.


מהו חשבון מוגבל 
באופן כללי כאשר אדם רושם יותר מעשרה צ'קים ללא כיסוי במשך שנה אחת יכריז הבנק על חשבונו כעל חשבון מוגבל.

מרגע זה לא יכול עוד אותו אדם למשוך צ'קים מן החשבון, יהיו סכומיהם נמוכים ככל שיהיו.
 
 
 
כלי איתור חשבונות מוגבלים
כדי להקל על בעלי עסקים לאפשר ללקוחותיהם תשלום בצ'ק מעמיד כיום בנק ישראל לרשות הציבור כלי מקוון לאיתור חשבונות מוגבלים.

כלי זה עושה שימוש במאגר הנתונים אודות חשבונות מוגבלים וחשבונות מוגבלים בנסיבות מחמירות, נתונים המועברים לבנק ישראל מכל הבנקים המסחריים הפעילים במשק.

 
כל מי שמעוניין לוודא כי צ'ק אשר מבקשים למסור לידיו אינו שייך לחשבון מוגבל יכול לגשת דרך רשת האינטרנט לכלי זה.

שם נדרש רק להקיש את הפרטים המופיעים על גבי הצ'ק, פרטי המשלם, מספר החשבון והבנק ומיד מתקבלת התראה אם מדובר בחשבון מוגבל.

 
כלי איתור חשבונות מוגבלים זמין לכל ובאמצעותו ניתן להימנע מקבלת צ'קים של לקוח בעל חשבון מוגבל  או מוגבל בנסיבות מחמירות.