עורך דין

רח' אחד העם 27 ת"א, 65202  |  www.wrw.co.il  |  27 Ehad Ha'a'm St., Tel Aviv, 65202

טל':03-6097461 :Tel  |  פקס: 972-3-7617461 :Fax  |  דוא"ל: Email: office@wrw.co.il

סניפים: תל אביב / ראשל"צ

   
חדש במשרדינו – מתן שירותים ופתרונות בתחומי הנזיקין ודיני עבודה וזאת באמצעות שת"פ עם עו"ד וותיק ומנוסה בתחום
 
 
 
    צור קשר עכשיו:
 
 
 
   טל:  03-6097461
   פקס: 03-7617461
 
 
   סרטונים
   מן המדיה
 

 
 
 
עשו לנו LIKE 
 « Official Facebook Page  
   
 

עיקולים

   
  « מלא פרטיך וצוות משרדנו ישוב אליך בדקות הקרובות...
 

עיקולים

עיקולים זמניים הם דרך לספק סעד זמני אשר יבטיח קיום תקין של הליך משפטי וביצוע מלא של פסק דין.
סעד זמני אחר יכול שיהיה צו עשה או צו אל תעשה (צו מניעה).

מתן סעדים זמניים כגון עיקולים מטרתו לשמור על המצב הקיים עד למתן פסק דין, כך למשל ניתן צו עיקול זמני המונע "הברחת נכסים" בטרם יינתן פסק דין המסדיר את הזכויות הקנייניות שבהם.

ככלל לא יינתן צו עיקול זמני אלא במקרים בהם משתכנע בית המשפט כי ללא העיקול עלולה להיפגע האפשרות לביצוע מלא של פסק דין שיינתן בהמשך. ישנם נכסים עליהם חל פטור מעיקול (או פטור זמני התקף למועד הקובע).

המרת נכס שעוקל
מי שהוצע כנגדו צו עיקול זמני יכול לספק ערובה כנגד נכס זה. במקרה כזה יחול צו העיקול על הערובה ולא על הנכס שעוקל עצמו.

קבלת צו עיקול מחייבת הופעה בבית משפט, חשוב מאוד שעו"ד המטפל בבקשה כזו יהיה בעל כישורי ליטיגציה וניסיון מוכח בהליכים במסגרתם נידונו עיקולים.


מתי נעתרים בתי משפט לבקשות לעיקולים
בתי המשפט לא יעתרו לבקשה למתן צו עיקול לפני שהוכח קיומה של זכות לכאורה ומבוססת עילת תביעה בגין זכות זו.
צו עיקול זמני נועד למנוע שינוי מצב קיים, כל זאת כאשר יש חשש למשל שהמשיב יפעל ל"הברחת נכסים" או בכל  דרך אחרת אשר מיועדת לחבל באפשרות לממש פסק דין, כשזה יינתן.

בבואו לקבוע אם לתת צו עיקול זמני בוחן בית המשפט, בין היתר, את מידת הפגיעה האפשרית במבקש צו העיקול לעומת הפגיעה שיסבול מי שכנגדו יינתן הצו. בנוסף יבחן בית המשפט אלו נזקים צפויים לצדדים שלישיים במקרה שיינתן / לא יינתן צו עיקול.

בית המשפט לא יורה על עיקולים אם הבקשה להם נעשתה שלא בתום לב ובכפיים נקיות.
מבקש צו העיקול יצטרך לשטוח בפני בית המשפט את טיעוניו ולספק את כל העובדות הרלוונטיות כדי שיוכל בית המשפט להגיע להחלטה מלומדת ולא כזו הנסמכת על חלקי דברים. עיקולים זמניים יינתנו רק אם ייווכח בית המשפט כי יש סיכוי טוב שהתביעה תתקבל.


פקיעתם של צווי עיקול זמניים
עיקולים זמניים פוקעים כאשר התובענה נמחקת / נדחית או שפסק הדין בעניינה מבוצע.
אם הצו ניתן לפני שמוגשת התובענה עצמה והגשתה של זו אינה מבוצעת בזמן.
אם צו העיקול הזמני ניתן במעמד צד אחד והצו לא נמסר כפי שמחייב החוק לצד השני.
עיקולים זמניים פוקעים כל אימת שמחליט על כך בית המשפט מטעמיו הוא.

מי שהוצאו כנגדם עיקולים זמניים, נגרם להם נזק בגינם ולבסוף נדחית התובענה נשואת צו העיקול, רשאים לתבוע פיצוי על נזקים כאלה במסגרת תביעה נזיקית.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בהופעה בבית משפט וליטיגציה. נוכל לסייע גם לכם בכל עניין הקשור בעיקולים, בין אם אתם המבקשים אותם או הנדרשים להתגונן מפניהם.


רח' אחד העם 27 ת"א, 65202   |   www.wrw.co.il   |   27 Ehad Ha'a'm St., Tel Aviv, 65202

טל': 03-6097461 :Tel   |   פקס: 972-3-7617461 :Fax   |   דוא"ל: Email: office@wrw.co.il

סניפים : תל אביב / ראשל"צ
 
לקוח מוגבל  עורכי דין מקרקעין תל אביב  עורכי דין מקרקעין  עורך דין תמ"א 38  משרד עורכי דין תמ"א 38  חשבון מוגבל חמור  פינוי דייר מדירה שכורה  תביעה לפינוי מושכר  הסכמי שותפות  חוזה שותפות עסקית  הוצאת לשון הרע  הגשת תביעה אזרחית  תביעת דיבה  תביעה אזרחית  הסכם מכר מקרקעין  צו פינוי מדירה  עו"ד תמ"א 38  חוזה לקניית דירה  טיפול בדירה מושכרת  הסרת הגבלה בחשבון  עו"ד מקרקעין  פינוי דירה מושכרת  ביטול הגבלה בחשבון  הסכם קומבינציה  עסקאות קומבינציה  תביעת לשון הרע  עו"ד לשון הרע  הפרת חוזה  הסכם שותפים  עורך דין חוזים  עורך דין לדיני חברות  עו"ד דיני חברות  חשבונות מוגבלים  פירוק שיתוף  
 
קידום אורגני | קידום אתרים