ערעורים  
     
 
ערעור על פסק דין
כולנו יודעים כי לעיתים פסק דין בתיק מסוים אינו בהכרח סוף פסוק, פעמים רבות ניתן לערער על פסק הדין ולזכות לבסוף בתוצאה שונה לגמרי.
 
לא תמיד ניתן או כדאי להגיש ערעור, עו"ד טוב ידע לנצל גם אפשרות ערעור כדי להשיג החלטה המשרתת טוב יותר את האינטרסים של לקוחותיו.

 
על מה יש לבסס ערעור
חשוב להבין כי ערעור אינו פותח מחדש את כל ההליך המשפטי שכבר מוצה, ערעור גם אינו "מקצה שיפורים".
 
אין טעם לבסס ערעור על טענות שדינם להידחות על הסף.

הערכאה בה יתברר הערעור לא תישמע כלל עדויות (למעט עדויות חדשות שיש סיבה מוצדקת לאי הצגתם בהליך המקורי). לכן בעת הגשת ערעור לבית משפט לא מומלץ להיסמך על טענות עובדתיות או ראייתיות.

 
מרכז הכובד של ערעור ראוי שיהיה הצבעה על טעויות משפטיות שנפלו בהחלטת הערכאה הראשונה (המכונה גם "בית משפט קמא"), טעות שכזו יכולה להיות גם התעלמות מראיה שהוגשה.  

 
בערעור לא ניתן להשמיע טענות משפטיות או עובדתיות (למעט מקרים של ראיות חדשות) שלא נכללו בהליך בערכאה הראשונה. כלומר אין טעם לבסס ערעור על קו חדש לגמרי של טענות.

בערעור יש לנסות להראות שבפסק הדין בערכאה הראשונה נפלו טעויות שמקורן בהחלטה משפטית שגויה, דהיינו חסר בהבנת המצב המשפטי או העובדתי לאשורו.

 
 
מתי ערעור יכול לעכב ביצוע פסק דין
ככלל הגשת ערעור כשלעצמה אינה מעכבת ביצוע פסק דין. כדי לעכב ביצוע פסק דין יש לצרף לערעור בקשה נפרדת ומנומקת בעניין זה.
 
למעשה בית המשפט ייעתר לבקשה לדחות ביצוע פסק דין רק אם עיכוב ביצועו הוא הדרך היחידה שלא לרוקן את הערעור מכל משמעות מעשית.
 
לפיכך ברור שבמקרים של פסק דין שכל עניינו הוא תשלום סכומי כסף קשה מאוד להשיג עיכוב ביצוע שכן ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו ולהחזיר כספים ששולמו אם יידרש הדבר בשל תוצאות הליך הערעור.