עורך דין

רח' אחד העם 27 ת"א, 65202  |  www.wrw.co.il  |  27 Ehad Ha'a'm St., Tel Aviv, 65202

טל':03-6097461 :Tel  |  פקס: 972-3-7617461 :Fax  |  דוא"ל: Email: office@wrw.co.il

סניפים: תל אביב / ראשל"צ

   
חדש במשרדינו – מתן שירותים ופתרונות בתחומי הנזיקין ודיני עבודה וזאת באמצעות שת"פ עם עו"ד וותיק ומנוסה בתחום
 
 
 
    צור קשר עכשיו:
 
 
 
   טל:  03-6097461
   פקס: 03-7617461
 
 
   סרטונים
   מן המדיה
 

 
 
 
עשו לנו LIKE 
 « Official Facebook Page  
   
 

תנאי סף להקפאת הליכים

   
  « מלא פרטיך וצוות משרדנו ישוב אליך בדקות הקרובות...
 
תנאי סף לאישור בקשה להקפאת הליכים כנגד חברות

בדומה להליכי פשיטת רגל של יחידים , בפני חברה המגיע למצב של חדלות פירעון עומדות שתי אפשרויות, האחת היא לפנות לפירוק החברה ואילו השנייה היא לנסות להעלות את החברה אל דרך שתוביל להבראתה.
המסלול להבראת חברות שנקלעו למצב של חדלות פירעון מתחיל ברוב המקרים בהגשת בקשה לבית המשפט לקבלת צו הקפאת הליכים או ישירות בהגשת "בקשת הבראה" המהווה למעשה בקשה לסיוע בית המשפט בהליך ההבראה (בקשת הבראה תכלול בדרך כלל גם בקשה למתן צו הקפאת הליכים).

צו הקפאת הליכים הוא כלי משפטי המאפשר מתן ארכה הדרושה לחברה בכדי לבסס תוכנית אופרטיבית שתוביל להבראתה ("תוכנית הבראה"). במסגרת הניסיון להבראת החברה יושגגם הסדר נושים, דהיינו הסכם המקובל על רוב הנושים (לפחות, ומחייב גם את המיעוט שלא מעוניינים בו) לפיו תשיב להם החברה את הכספים המגיעים להם.

חברה שצו הקפאת הליכים חל לגביה מכונה "חברה בהקפאת הליכים" והיא זוכה להגנה המתבטאת בהגבלות המוטלות על נושיה אשר מנועים מלהמשיך לפעול משפטית כנגד החברה הן במסגרת הליכים שכבר נפתחו והן בדרך של פתיחת הליכים חדשים (לא ניתן לפתוח בהליך משפטי חדש כנגד חברה בהקפאת הליכים).

חשוב להבהיר כי צו הקפאת הליכים מיועד אך ורק לסייע לחברות המבקשות לגבש תוכנית הבראה. לאור זאת לא יוציא בית המשפט צו שכזה אם לא ישתכנע כי קיימת כוונה כנה להבריא את החברה וכי יש סיכוי טוב להצלחת הליך ההבראה.


שיקולי בית המשפט בעניין מתן צו הקפאת הליכים
                  
בקשה למתן צו הקפאת הליכים מוגשת לבית המשפט המחוזי -

מכוח סע' 350 לחוק החברות מוקנית לבית המשפט סמכות להוציא צו שכזה אשר תוקפו עד תשעה חודשים וכן להאריך תוקף צו הקפאה שכבר ניתן (שוב בתקופות של עד תשעה חודשים).
לא רק החברה עצמה יכולה לבקש צו הקפאת הליכים אלה גם מי מבעליה, בעלי מניות בה ואפילו נושים (גם נושה בודד על דעת עצמו). ברוב המקרים הבקשה מוגשת על ידי החברה.


בית המשפט ייעתר לבקשה למתן צו הקפאת הליכים רק בהתקיים תנאים מקדמיים מסוימים אשר מעידים על כך שאין ניסיון לנצל את הצו לכל מטרה מלבד ניסיון אמיתי להבראת החברה וכי יש סיכוי טוב שהניסיון יצלח וייטיב מצבם לא רק של עובדי ובעלי החברה אלה גם של הנושים, של לקוחות החברה ואולי אף של הציבור כולו.

בחוק החברות אין רשימה מסודרת של תנאי סף לאישור בקשה לצו הקפאת הליכים, חלק מן התנאים משתמעים מהוראות החוק וחלקם הוא יציר הפסיקה.

באופן כללי הסיכוי לקבל צו הקפאת הליכים גדול כאשר מדובר בחברה בסדר גודל בינוני ומעלה, יש עדות לכך שניתן להפעילה ברווחיות, קיימת תוכנית להמשך פעולת החברה בתקופת הצו, ינוסח הסדר נושים במהלך פרק הזמן הקצוב, יש סיכוי טוב שהליך ההבראה יצלח, מתן הצו אינו מהווה פגיעה באינטרס הציבורי ולפחות רוב נושיה המובטחים של החברה מסכימים למתן הצו.

עורכי דין המתמחים בתחום ידעו להעריך את הסיכוי לקבל צו הקפאת הליכים -
משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחה במשפט מסחרי ובדיני חברות. נשמח לייעץ, לספק מידע מהימן ולסייע גם לכם להשיג פתרון מיטבי למצב של חברה שנקלעה לחדלות פירעון כולל בדרך של קבלת צו הקפאת הליכים ופניה להליך הבראת חברה בסיוע בית המשפט.

רח' אחד העם 27 ת"א, 65202   |   www.wrw.co.il   |   27 Ehad Ha'a'm St., Tel Aviv, 65202

טל': 03-6097461 :Tel   |   פקס: 972-3-7617461 :Fax   |   דוא"ל: Email: office@wrw.co.il

סניפים : תל אביב / ראשל"צ
 
לקוח מוגבל  עורכי דין מקרקעין תל אביב  עורכי דין מקרקעין  עורך דין תמ"א 38  משרד עורכי דין תמ"א 38  חשבון מוגבל חמור  פינוי דייר מדירה שכורה  תביעה לפינוי מושכר  הסכמי שותפות  חוזה שותפות עסקית  הוצאת לשון הרע  הגשת תביעה אזרחית  תביעת דיבה  תביעה אזרחית  הסכם מכר מקרקעין  צו פינוי מדירה  עו"ד תמ"א 38  חוזה לקניית דירה  טיפול בדירה מושכרת  הסרת הגבלה בחשבון  עו"ד מקרקעין  פינוי דירה מושכרת  ביטול הגבלה בחשבון  הסכם קומבינציה  עסקאות קומבינציה  תביעת לשון הרע  עו"ד לשון הרע  הפרת חוזה  הסכם שותפים  עורך דין חוזים  עורך דין לדיני חברות  עו"ד דיני חברות  חשבונות מוגבלים  פירוק שיתוף  
 
קידום אורגני | קידום אתרים