עורך דין

רח' אחד העם 27 ת"א, 65202  |  www.wrw.co.il  |  27 Ehad Ha'a'm St., Tel Aviv, 65202

טל':03-6097461 :Tel  |  פקס: 972-3-7617461 :Fax  |  דוא"ל: Email: office@wrw.co.il

סניפים: תל אביב / ראשל"צ

   
חדש במשרדינו – מתן שירותים ופתרונות בתחומי הנזיקין ודיני עבודה וזאת באמצעות שת"פ עם עו"ד וותיק ומנוסה בתחום
 
 
 
    צור קשר עכשיו:
 
 
 
   טל:  03-6097461
   פקס: 03-7617461
 
 
   סרטונים
   מן המדיה
 

 
 
 
עשו לנו LIKE 
 « Official Facebook Page  
   
 

הגבלה חמורה

   
  « מלא פרטיך וצוות משרדנו ישוב אליך בדקות הקרובות...
 
 
הגבלה חמורה של חשבון בנק היא בעלת משמעות מרחיקת לכת על התנהלות פיננסית של אנשים פרטיים ושל חברות. משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחים במניעה והסרה של הגבלה חמורה.
 
חשוב להבין שגם לאחר סיום תקופת ההגבלה יחולו על הלקוח המוגבל (לשעבר) מגבלות בקבלת אשראי, מאחר הסימון על היותו "מוגבל לשעבר" ימשיך במשך 5 שנים מתום ההגבלה – ולפעמים ניתן לבטל את ההגבלה באופן רטרואקטיבי
 

 
הגבלה חמורה של חשבון בנק


כדי להבין מהי הגבלה חמורה של חשבון בנק ומה משמעויותיה יש להכיר תחילה את המושג חשבון מוגבל. החוק בישראל מחייב את הבנקים המסחריים להכריז כעל חשבון מוגבל על כל חשבון ממנו במהלך 12 חודשים נעשה ניסיון למשוך לפחות עשר המחאות (צ'קים) שנותרו ללא כיסוי. משמעות הגבלתו של חשבון בנק תפורט בהמשך.

הגבלה חמורה תיגזר על חשבון בנק של לקוח אשר חשבון בנק נוסף שלו הוגבל (בין אם באותו בנק או בכל בנק אחר) או שחשבונו הוגבל בשנית בתוך פרק זמן של פחות משלוש שנים מאז תום תקופת הגבלה קודמת. 

לקוח מוגבל חמור בבנק - איך מתמודדים?הגבלה חמורה נפוצה יותר כיום מבעבר

צ'ק ללא כיסוי הוא צ'ק שנרשם כדין על ידי מי מבעלי החשבון או על ידי מי שהינו מיופה כוח בחשבון אך כאשר מי שקיבל לידיו את הצ'ק מנסה לפדות אותו או להפקיד אותו מסתבר לו שהבנק בו מתנהל החשבון אינו יכול לכבדו מפני שהחשבון כבר נמצא בגרעון גדול מדי.


אם בעבר קל היה לקבל אישור לחרוג באופן מרחיק לכת ממסגרת האשראי בחשבון הרי שלאור שינויים תחיקתיים שבוצעו בעשור האחרון הושפעה מדיניות הבנקים. הללו הקשיחו את עמדותיהם בכל אשר נוגע לחריגות כאלה. כפועל יוצא, עלה באופן דרמטי מספר חשבונות הבנק המוגבלים וכן אלה שלהם הגבלה חמורה.


חשבון מוגבל

משמעותו של חשבון מוגבל

כאשר מוטלת הגבלה רגילה על חשבון בנק פירוש הדבר שבמשך שנה אחת לא יהיו בעלי החשבון (המכונים "לקוח מוגבל") רשאים למשוך צ'קים מחשבון זה או להזמין פנקסי צ'קים חדשים. בנוסף לא יכול לקוח מוגבל לפתוח חשבון צ'קים חדש, לא בבנק בו מתנהל החשבון שהוגבל ולא בכל בנק אחר. ניתן לפתוח חשבון בנק חדש אך ללא שיוכל לשמש למשיכת צ'קים.

בחשבונות בנק אחרים שהיו קיימים לפני ההגבלה יכול לקוח מוגבל להמשיך ולעשות שימוש רגיל לחלוטין. כאשר מדובר בחשבון שלו מספר בעלים כולם יחשבו לקוחות מוגבלים ולא ניתן יהיה לערוך שינויים בהרכב הבעלות על החשבון במשך תקופת ההגבלה.


משמעותה של הגבלה חמורה

כאמור אם הוגבל חשבון נוסף של לקוח מוגבל יהפוך הלה ל"לקוח מוגבל חמור" ועל חשבונותיו תוטל הגבלה חמורה. באופן דומה תוטל הגבלה חמורה על מי שחשבונו הוגבל בשנית בטרם עברו שלוש שנים מתום תקופת הגבלה קודמת.

כל ההגבלות הרגילות חלות מן הסתם על לקוח מוגבל חמור אולם ממשך הגבלה חמורה הינו כפול משל הגבלה רגילה ועומד על שנתיים. בנוסף, שלא כמו בהגבלה רגילה, ההגבלות חלות על כל חשבונותיו של לקוח מוגבל חמור וכן על חשבונות בהם הוא שותף או מיופה כוח.

מי ששותפים בבעלות על חשבונות בנק של לקוח מוגבל חמור יהפכו לקוחות מוגבלים חלקית ולא יוכלו למשוך צ'קים מהחשבון. במקרה של הגבלה חמורה ניתן לערוך שינויים ביפוי כוח ובהרכב הבעלות על חשבונות וכך לבטל את ההגבלה שחלה על השותפים לחשבונות של לקוח מוגבל חמור.


הגבלה חמורה פוגעת במוניטין

חוק צ'קים ללא כיסוי מטיל חובה על הבנקים לשלוח בתוך חמישה ימי עסקים מרגע שסורב צ'ק עשירי בחשבון בתוך 12 חודשים הודעה בה מצוין המועד בו יהפוך החשבון למוגבל לבעל/בעלי החשבון, מיופה הכוח, מורשה החתימה ולמפקח על הבנקים.

המפקח על הבנקים מעביר את הנתונים על חשבונות הבנק המוגבלים לבנק ישראל אשר מצידו מנהל רישום בעניין הפתוח בפני כלל הציבור. לפיכך המוניטין של כל מי שלו הגבלה חמורה יושפע בוודאי באופן מרחיק לכת לאחר ששותפים עסקיים פוטנציאליים יגלו זאת במהלך בדיקות רקע שגרתיות.


לאור המשמעויות המרחיקות לכת של הגבלה חמורה על חשבון בנק מומלץ לפנות ללא דיחוי למשרד עורכי דין המתמחה בדיני בנקאות ברגע שעולה חשש להגבלת החשבון ובכל מקרה מיד כאשר מתקבלת הודעה בעניין מן הבנק. פעולה מהירה עשויה לאפשר לעורך דין מיומן למנוע לחלוטין את ההגבלה או להביא להסרתה בהקדם האפשרי. 
 
כפי שצויין בתחילת המאמר הרי שהמידע אודות הגבלת לקוח יופיע במארגי דו"חות B.D.I  וניתן להסירם.
 

רח' אחד העם 27 ת"א, 65202   |   www.wrw.co.il   |   27 Ehad Ha'a'm St., Tel Aviv, 65202

טל': 03-6097461 :Tel   |   פקס: 972-3-7617461 :Fax   |   דוא"ל: Email: office@wrw.co.il

סניפים : תל אביב / ראשל"צ
 
לקוח מוגבל  עורכי דין מקרקעין תל אביב  עורכי דין מקרקעין  עורך דין תמ"א 38  משרד עורכי דין תמ"א 38  חשבון מוגבל חמור  פינוי דייר מדירה שכורה  תביעה לפינוי מושכר  הסכמי שותפות  חוזה שותפות עסקית  הוצאת לשון הרע  הגשת תביעה אזרחית  תביעת דיבה  תביעה אזרחית  הסכם מכר מקרקעין  צו פינוי מדירה  עו"ד תמ"א 38  חוזה לקניית דירה  טיפול בדירה מושכרת  הסרת הגבלה בחשבון  עו"ד מקרקעין  פינוי דירה מושכרת  ביטול הגבלה בחשבון  הסכם קומבינציה  עסקאות קומבינציה  תביעת לשון הרע  עו"ד לשון הרע  הפרת חוזה  הסכם שותפים  עורך דין חוזים  עורך דין לדיני חברות  עו"ד דיני חברות  חשבונות מוגבלים  פירוק שיתוף  
 
קידום אורגני | קידום אתרים