עוד באזרחי מסחרי

תת קטגוריה

צווי מניעה

צווי מניעה הם צווים שנותן בית המשפט בתביעה אזרחית אשר מורים על הימנעות מביצוע מעשה כלשהו. צו מניעה יכול שיופנה אל אדם או אל כל גוף בעל ישות משפטית עצמאית (למשל חברה בע"מ).

צווי מניעה יכולים שיבואו להגן על זכויות קנייניות (למשל צו מניעה למימוש משכון) או למנוע פגיעה בזכות אחרת (כך למשל כאשר מדובר בצו מניעת הפרעה או מטרד).

כאשר מדובר בצווי מניעה הנוגעים להגנה על זכויות קנייניות מקובל שבית המשפט ייעתר לבקשה למתן צו מניעה זמני המיועד לשמור על המצב הקיים, זאת כדי למנוע שינויים בבעלות על נכס שהינו נשוא מחלוקת אשר נמצאת בדיון משפטי. כאשר מדובר בצווי מניעה אחרים יהיה על מבקשיהם לבסס טוב יותר את הצדק והנחיצות שבנתינתם.

צוי מניעה קבועים לעומת צוי מניעה זמניים

לעיתים דרוש מתן סעד מיידי שכן בלעדיו הנזק שיגרם עלול להיות בלתי הפיך. במקרים כאלה העותר לקבלת סעד אינו יכול להמתין עד תום ההליכים המשפטיים וקבלת צו קבוע (באם יינתן כמובן). העותר יכול לבקש צו מניעה זמני עוד בטרם נשמעו טענותיו של הצד שמנגד, אם ייעתר בית המשפט לבקשה יינתן צו מניעה זמני שיהיה תקף עד לסיום ההליך המשפטי בעניין נשוא הצו.

לעיתים ניתן לקבל צווי מניעה זמניים בתוך שעות ספורות על ידי פניה לשופט תורן, אפילו באישון לילה (כאשר לא ניתן להמתין לבוא הבוקר).

מתי ניתן לקבל צווי מניעה

ניתן לקבל צווי מניעה כאשר אדם, או כל גוף בעל ישות משפטית עצמאית, עושה מעשה שפוגע בזכויות המוקנות לאחר. כך למשל ניתן לקבל צווי מניעה למניעת מטרדים כגון עשן, קרינה, ריח, זיהום וכו'. צווי מניעה יינתנו גם כדי להגן מפני איומים והטרדות.
ניתן לקבל צווי מניעה שיגנו מפני הפרת זכויות יוצרים, גניבת עין, פרסום לשון הרע, גרימת נזק לקניין ועוד.

פעמים רבות נאלצים עותרים להמתין עד להחלטה המעניקה להם צו מניעה קבוע והם אינם יכולים לקבל צו מניעה זמני לפני תום ההליכים.

אחד השיקולים העומדים לעיני בית המשפט בבואו להחליט אם לתת צוי מניעה זמניים הוא היקף הנזק הצפוי לעותר מול הנזק שיגרם לנתבע אם יינתן הצו. כמו כן יילקח בחשבון נזק העשוי להיגרם לצדדים שלישיים.

עניין חשוב נוסף הנוגע לבקשות לצווי מניעה הוא כי אלה יוגשו בתום לב תוך בקשת צו הוגן אשר אינו פוגע במי שנגדו יינתן באופן העולה על הנדרש.

צווי מניעה הם מנגנון יעיל להגן באופן זמני או קבוע על זכויות קנייניות ואחרות. חשוב מאוד שבקשות למתן צוי מניעה יטופלו על ידי עו"ד שלו כישורי הופעה בבתי משפט וליטיגציה.

במשרד עו"ד רענן גל ושו"ת צברנו ניסיון רב בטיפול בקבלת צווי מניעה וכן בהגנה על מי שנגדם ניתן, או מבוקש מאת בית המשפט לתת, צו מניעה. אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה בנושא זה, נשמח לייעץ, לעזור במידע מהימן ובמידת הצורך לספק גם לכם ייצוג משפטי מקצועי ומסור.סיפורי הצלחה בתחום אזרחי מסחרי

איתן – לקוח ממליץ אזרחי מקרקעין

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

בן – לקוח ממליץ חשבון מוגבל

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

אייל- לקוח ממליץ פירוק שותפות

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

מינה לקוחה ממליצה – חברות ושותפויות

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

אבי לקוח ממליץ – בתחום אזרחי מסחרי

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

לקבלת ייעוץ, מלא את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליך בהקדם:

שינוי גודל גופנים