עוד במשפחה

קטגוריה

תת קטגוריה

אפוטרופסות לגוף

אפוטרופוס לגוף הוא אחד מסוגי האפוטרופוסים שניתן למנות, לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, לאדם שאינו יכול לדאוג לענייניו, כולם או חלקם, באופן קבוע או רק זמני. ישנם שלושה סוגי אפוטרופוסים כאשר משמם ניתן להבין על איזה תחום חולש כל אחד מהם, אפוטרופוס לרכוש, אפוטרופוס לגוף ואפוטרופוס לדין.

האחריות הנופלת על כתפיו של אפוטרופוס לגוף
אפוטרופוס לגוף ממונה למי שאינו יכול לטפל באופן שוטף בבריאותו, רווחתו הפיזית והנפשית ותנאי מחייתו.
לעיתים מדובר בחסוי הנמצא במוסד, במקרים כאלה קל יותר לאפוטרופוס למלא חובותיו כלפי החסוי ומספיק שהוא מוודא שהחסוי זוכה לקבל יחס הולם במוסד בו הוא שוהה.
כאשר מדובר בחסוי שאינו שוהה במוסד על אפוטרופוס לגוף לדאוג שהחסוי מקבל תזונה נכונה, הוא לבוש כראוי, מגיע לכל טיפול רפואי נדרש, נוטל תרופות כסדרם, בביתו מתקיימים תנאי היגיינה נאותים, הוא יכול להגיע לכל מקום בו הוא צריך לבקר ועוד.

אפוטרופוס לגוף ראשי לאשר טיפולים רפואיים שצוותים רפואיים ממליצים שהחסוי יקבל. במובן זה מוטלת על אפוטרופוס לגוף האחריות לוודא שאכן מדובר בטיפולים נחוצים ושישפרו את איכות חייו של החסוי.

על מנת לקיים כל חובותיו על אפוטרופוס לגוף להגיע לביקורים סדירים אצל החסוי בתדירות שתבטיח את רווחתו הפיזית. במקרים רבים יתקיים גם קשר טלפוני שוטף, אפילו יומיומי עם החסוי.

פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס לגוף
כל אפוטרופוס, בכלל זה גם אפוטרופוס לגוף, חייב לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לנהוג כפי שאדם מסור היה נוהג. הציפייה היא שהאפוטרופוס ידאג לענייניו של החסוי כפי שהיה דואג לענייניו שלו או של בני משפחתו הקרובים ביותר (ילדיו, הוריו, בן/בת זוגו).
בית המשפט נזהר מאוד במינוי אפוטרופוס ולא ימנה אדם שקשה לסמוך עליו שיבצע תפקידו נאמנה. אף עלפי כן, מכיוון שמדובר באחריות על אדם אחר הכרחי שיהיה מנגנון פיקוח על פעולותיהם של אפוטרופוסים. הגוף המפקח על אפוטרופוסים הוא מוסד האפוטרופוס הכללי.

כל אפוטרופוס לגוף מגיש לאפוטרופוס הכללי דוחות תקופתיים בהם מפורטים כל הצעדים שנקט בהם כדי להבטיח את רווחתו הפיזית והנפשית של החסוי.

מי יכול להתמנות אפוטרופוס לגוף

מינוי אפוטרופוס לגוף מתחיל בבקשה בעניין זה אשר מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה (במקום מגוריו של החסוי המיועד) על ידי בן משפחתו או, במקרה שהמדינה מעלה את הצורף במינוי אפוטרופוס לגוף לאדם מסוים, על ידי משרד היועמ"ש. כל אדם בגיר וכשיר משפטית יכול להתמנות לאפוטרופוס אולם מובן שבית המשפט ישקול למנות רק מי שבנסיבות העניין הוא המתאים ביותר לתפקיד. עלפי רוב מדובר בקרוב משפחה שטובתו של החסוי חשובה לו. ניתן למנות אפוטרופוס לגוף רק את מי שהביע נכונות לכך.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני משפחה. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל עניין הקשור למינוי אפוטרופוס לגוף, נשמח לייעץ לכם, לספק מידע עדכני ובמידת הצורך גם ליווי משפטי איכותי ומסור.

תפקידם של צווי הגנה והרחקה

תפקידם של צווי הגנה והרחקה ואיך מקבלים צווים כאלה

למרבה הצער אלימות במשפחה קיימת גם בארצנו. לעיתים מדובר בבעל המכה את אשתו, אב או אם (או שניהם גם יחד) המתעללים בילדיהם, ילד בגיר הנוהג באלימות כלפי הורה ועוד. המחוקק הישראלי לא נותר אדיש למצוקתם של מי שנופלים קורבן למעשים פליליים מצד בן משפחה. בשנת 1991 נכנס לתוקפו חוק למניעת אלימות במשפחה המעניק, בין היתר, סמכות לבית המשפט להוציא צו הגנה שמטרתו הענקת סעד מיידי יעיל.

אין מנוס מלהכיר בעובדה שלמרות הכלים המשפטיים והיחס המחמיר מצד המשטרה עדיין מתרחשים מעת לעת אירועים של פגיעה חמורה ואפילו הרג, למשל כאשר בעל רוצח את אשתו או הורה הממית את ילדו. עם זאת חשוב לדעת שעבור רבים צווי הגנה, כמו גם צווי הרחקה וצווים למניעת הטרדה מאיימת, מספקים מענה זמני מוצלח בדרך לפתרון הבעיה.

בהמשך תמצאו מידע מאיר עיניים אודות צווי הגנה מטעם בית המשפט, צווי הרחקה, צווים למניעת הטרדה מאיימת ועוד. נקדים ונאמר שככל שמדובר בהתגוננות מפני אלימות נקיטת פעולה מיידית היא חיונית מאין כמותה. לכן, לכל מי שנפל קורבן למעשי אלימות במשפחה, כמו גם מי שסבור שיש חשש להתרחשותם או מי שסובל מהטרדה מאיימת (לאו דווקא מצד בן משפחה), מומלץ לפנות ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בתחום זה. עורך הדין ידע איזה צו ישרת אתכם באופן הטוב ביותר וכיצד ניתן להשיגו במהירות.

ערכאות המוסמכות לתת צו הגנה


צו הגנה ניתן מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה. החוק מסמיך שלוש ערכאות משפטיות שונות להיענות לבקשות המוגשות להן ולהוציא צו הגנה. על ערכאות אלה נמנים בית משפט השלום, בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני.

צו הגנה ניתן כנגד "בן משפחה". בחוק הגדרה רחבה למושג זה הכוללת בן/בת זוג, הורה או בן/בת זוג של הורה, צאצאים (בנים ובנות), צאצאים של בן/בת זוג, סבים וסבתות, אחים, גיסים, דודים, אחיינים ועוד. חשוב לציין שניתן לקבל צו הגנה גם כנגד מי שנמנו בעבר על קבוצה זו (למשל בן/בת זוג לשעבר, בן/בת זוג לשעבר של הורה וכד').
ניתן לקבל צו הגנה במקרים של התנהגות אלימה, עבירות מין, העמדה בסכנה גופנית, התעללות נפשית, מניעת ניהול חיים תקינים ועוד. ניתן לקבל צו הגנה במעמד צד אחד.

בהקשר לצווי הגנה, הרחקה, וצו למניעת הטרדה מאיימת, חשוב מאוד להגיש בקשה לקבלם סמוך ככל האפשר לאירועים בגינם הם נדרשים. ככל שחולף זמן בין האירועים למועד הגשת הבקשה כך יהיה קשה יותר לשכנע את בית המשפט בנחיצות הצו.

משרד עורך דין רענן גל ושות' מתמחה גם בתחום הגנה מאלימות ומניעת הטרדה מאיימת. אם אתם זקוקים לסיוע משפטי אנא פנו אלינו ללא דיחוי, כך נוכל לנצל כל כלי משפטי שבכוחו לספק לכם הגנה ולהבטיח שלומכם.

 

מכירת נדל"ן על ידי אפוטרופוס

כידוע, אפוטרופוס ממונה למי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו. ברוב המקרים מדובר באנשים הלוקים בנפשם או בשכלם, בקשישים או בקטינים ללא הורים (הורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם).
אדם לו מונה אפוטרופוס מכונה "חוסה". קיימים שני סוגים של אפוטרופסות, אפוטרופסות לגוף עבור מי שאינם כשירים לקבל החלטות הנוגעות למצבם הבריאותי, ואפוטרופוס לענייני רכוש.

אפוטרופוס ממונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה המאשר בקשה שהוגשה בעניין, הליך מינוי אפוטרופוס אורך כמה חודשים, כדי לתת מענה לצרכים מיידיים ניתן לקבל מינוי זמני עד להחלטת בית המשפט בבקשה. אפוטרופוסים מצויים תחת השגחתו של אפוטרופוס הכללי.
מחובתם של אפוטרופוסים לפעול לרוות החוסה והם מוסמכים לעשות שלל פעולות בשם החוסה כל עוד אלה עולות בקנה אחד עם התנהלות של אדם סביר.

חשוב לדעת שישנן פעולות שאפוטרופוס צריך לקבל את אישור בית המשפט על מנת לבצען ובכללן מכירת נדל"ן השייך לחוסה. לפניכם פירוט מהלכים שמחייבים קבלת אישור בית המשפט, כיצד מקבלים אישור כזה, מה עולה בגורל עסקה שמבוצעת ללא קבלת אישור ועוד.
נקדים ונאמר שבכל מקרה של כוונה לביצוע עסקת נדל"ן השייך לחוסה יש לפנות ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בתחום האפוטרופסות. עורך הדין ידע לנהל את הדברים כך שההליך כולו יבוצע בהתאם לדרישות החוק.

מהלכים הדורשים אישור בית המשפט
בחוק הכשרות והאפוטרופסות (בסעיף 47) מפורטים מהלכים הדורשים קבלת אישור בית המשפט. חשוב לציין שהחוק מסמיך במפורש אפוטרופוסים לבצע כל הדרוש לשם מילוי תפקידם למעט אותן פעולות המצוינות בחוק ככאלה הדורשות קבלת אישור בית המשפט.
בין היתר קובע החוק כי צריך לקבל אישור בית המשפט במקרים של העברה, שיעבוד, חלוקה או חיסול של משק חקלאי, בית מלאכה, בית עסק למסחר או דירה. אישור בית משפט נחוץ גם כדי לבצע עסקת מקרקעין (מכירה או השכרה) למעט השכרה לתקופה של עד חמש שנים. עניינים נוספים הדורשים אישור בית המשפט נוגעים להסתלקות מירושה, מתן תרומה, ביצוע עסקאות בהיקף גדול (מעל 100,000 ש"ח), משיכת כספים מקופת גמל, מתן ערבות או הלוואה ועוד.
חשוב מאוד לדעת שלעסקת מקרקעין שבוצעה בנכס של חוסה ללא קבלת אישור בית המשפט אין כל תוקף. דהיינו, כל גורם המעוניין בכך יוכל בקלות להביא לביטולה.

איך מקבלים אישור בית המשפט
אפוטרופוס המתכנן לבצע עסקת מקרקעין בנכס של חוסה צריך להגיש בקשה לקבלת אישור לבית המשפט לענייני משפחה ולאפוטרופוס הכללי הדואג לקבלת הערכת שווי מן השמאי הממשלתי כדי לוודא שהתמורה המתקבלת אכן מגלמת של שווי השוק. אל הבקשה מצרפים חוזה לעסקה על תנאי (המכונה גם "הסכם מותלה"), סעיף בחוזה המציין שהעסקה תצא לפועל בכפוף לאישור בית המשפט.
בית המשפט יאשר את העסקה רק אם היא עולה בקנה אחד עם טובת החוסה ורק אם המחיר משקף את ערכו האמיתי של הנכס.

עסקת מקרקעין בנכס של חוסה מנוהלת באופן דומה למכירת נכס בכינוס נכסים, הערכת שווי הנכס על ידי שמאי מקרקעין, פרסום בעיתונים, תחרות בין קונים פוטנציאליים במטרה להשיג מחיר מקסימאלי, עריכת חוזה על תנאי ופניה לבית משפט בבקשה לאישור החוזה.
עוד חשוב לדעת שעבור נכס מקרקעין של חוסה יש לרשום הערה בטאבו כך שמכירת הנכס תתאפשר רק בטיפול האפוטרופוס.

משרד עורך דין רענן גל ושות' מתמחה גם בתחום האפוטרופסות. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל עניין הקשור במכירת נכס נדל"ן של חוסה.

אפטרופוסות

אפוטרופסות פירושה חסות על מי שאינו יכול לדאוג לענייניו, לפחות מבחינה מסוימת. האדם שלו ממונה אפוטרופוס נקרא "חסוי".
בישראל, כמו ברוב מדינות העולם, ישנה אפוטרופסות טבעית של הורים על ילדיהם הקטינים (בארץ עד גיל 18).
אפוטרופסות זו פוקעת מאליה ברגע שהקטין הופך בגיר.

המילה אפוטרופוס לקוחה מיוונית "אפיטרופוס" שם פירושה אדם האחראי על מישהו שמוגבל ביכולתו לדאוג לעצמו.

כאשר מתקיימות נסיבות מיוחדות, הן עבור קטינים (למשל שהוריהם נפטרו או שהם ממשפחות שאינן מתפקדות) והן עבור בגירים (שבאופן קבוע או זמני אינם מסוגלים, מסיבות שונות (למשל מחלה), למהל את ענייניהם), יכול בית המשפט לענייני משפחה למנות אפוטרופוס.

מכיוון שבית המשפט הדן בבקשות למינוי אפוטרופוס הוא בית המשפט לענייני משפחה רק עו"ד המתמחה בדיני משפחה מתאים לנהל הליך כזה. חשוב לוודא שלעו"ד שבשירותיו שוקלים להיעזר יש ניסיון מוכח בטיפול בתיקי אפוטרופסות, רק כך תובטח השגת התוצאות הרצויות במהירות הרבה האפשרית.

מינוי אפוטרופוס לקטינים
כפי שתואר לעיל, הורי קטין הם האפוטרופוסים הטבעיים שלו. מינוי אפוטרופוס לקטין נדרש רק במקרים בהם ההורים אינם יכולים לדאוג כהלכה לענייניהם של ילדיהם.
במקרים של הורים שנפטרו, הוכרזו כפסולי דין, אינם ממלאים כהלכה את תפקידם כאפוטרופוסים (אז נשללת מהם האפוטרופסות על ידי בית המשפט) ימנה בית המשפט לקטינים אפוטרופוס אחר. בדרך כלל יהיה זה מישהו מבני משפחתם של הקטינים. לעיתים ימנה בית המשפט אפוטרופוס בנוסף להורים.
ניתן למנות אדם כאפוטרופוס רק אם הביע הסכמתו לכך.

במקרים של זוגות שמתגרשים האפוטרופסות נותרת בידי שני ההורים בדיוק כפי שהייתה כל עוד היו נשואים. זאת גם במקרים של משמורת משותפת וגם כאשר יש הורה משמורן והורה המקבל הסדרי ראיה בלבד.

הורים שנפרדים יכולים להסכים ביניהם שהאפוטרופסות תימסר לאחד מהם, הסכם כזה תקף רק אם אושר בבית המשפט.
בבואו לפסוק בענייני אפוטרופסות לקטינים ישים בית המשפט בראש מעיניו את טובתו של הקטין.

מינוי אפוטרופוס לבגיר
עקרון מנחה של בית המשפט לענייני משפחה הוא להימנע עד כמה שניתן ממינוי אפוטרופוס לאדם בגיר שכן מינוי כזה נוגד את חופש הפעולה הטבעי שראוי שיהיה לכל אדם בניהול ענייניו. אדם יכול להפוך "חסוי" (דהיינו שמונה לו אפוטרופוס) רק אם הוכרז כ"פסול דין", מי שאינו יכול, לצמיתות או באופן זמני, לנהל את ענייניו.

בישראל קיים מוסד "האפוטרופוס הכללי" המשמש אפוטרופוס כל עוד לא מונה אחר. אפוטרופוסים שמונו על ידי בית המשפט חייבים לדווח לאפוטרופוס הכללי על פעולותיהם. כך מתקיים פיקוח על האופן בו נוהג האפוטרופוס בנכסיו של החסוי למשל. לעיתים מתמנה אפוטרופוס רק לחלק מענייניו של החסוי, למשל אפוטרופוס לגוף (לעניינים פיזיים בלבד) או דווקא אפוטרופוס לרכוש.

משרד עו"ד רענן גל מתמחה בדיני משפחה. צברנו ניסיון רב בניהול תיקי אפוטרופסות, הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל עניין גם התחום זה. נשמח לסייע במידע, ייעוץ ובמידת הצורך במתן ייצוג משפטי מעולה.

חשוב לפעול כנגד אלימות במשפחה

אין לטעון לקיומה כדי להשיג מטרות במרמה


אלימות במשפחה עשויה לעטות פנים שונות. אין הכרח שתהיה פגיעה פיזית, גם צעקות רמות, קללות, ניפוץ חפצים, איומים, איסור לעזוב את הבית או לקיים קשרים עם קרובים ומכרים כל אלה ועוד עשויים להיחשב מעשים שניתן לפעול נגדם משפטית ולקבל הגנה שמעניק החוק.

מכיוון שמדובר בתופעה מכוערת ומסוכנת המחוקק הישראלי פעל בדרכים שונות כדי לאפשר פעולה מהירה. כך למשל החוק למניעת אלימות במשפחה מסמיך את ידיהם של בית משפט השלום, בית המשפט לענייני משפחה ובתי דין דתיים להיענות לבקשות לקבל צו הגנה. צו כזה מטיל הגבלות על מי שנוהג באלימות באופן המונע ממנו להמשיך. סנקציות נוספות עשויות להיות צו הרחקה, צו למניעת הטרדה מאיימת ואפילו ענישה פלילית.

חשוב מאוד לפעול במהירות ובנחישות כנגד מקרי אלימות במשפחה. ככל שחולף זמן רב יותר ממועד אירועים אלימים ועד לפניה למשטרה ו/או לערכאה משפטית כך יהיה קשה יותר לשכנע שאכן דרושה התערבות מיידית. למרבה הצער כולנו שמענו על מקרים של התדרדרות מצב של אלימות במשפחה עד כדי תופעות כגון פגיעה פיזית קשה ואפילו רצח. מסיבות אלה מומלץ לכל מי שנופל קורבן להתנהגות אלימה, מכל סוג שהוא, מצד בן משפחה, לפנות ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בתחום זה. עורך הדין ידע איזה צו כדאי לבקש ואיך.

יש להימנע מהגשת תלונות סרק


קיימת תופעה של ניצול קיומן של סנקציות כנגד בני משפחה אלימים שלא למטרה לשמן נוצרו אלא לצורך התעמרות, כדי להשיג יתרון במאבק המתנהל על רקע עליית היחסים על שרטון ועוד. חשוב לדעת שתלונות שווא כאלה עשויות להשיג את מטרתן בטווח הקצר אולם הן חושפות את מי שיוזמים אותן לתביעות נזיקיות מצד בן המשפחה לו התנכלו, למשל בגין הוצאת דיבה.

לאור ריבוי המקרים של ניצול לרעה של ההגנה שהחוק מספק למי שמתמודדים עם אלימות במשפחה הוציא פרקליט המדינה הנחיות שמטרתן להפחית מצבים של סנקציות כנגד מי שלא עבר כל עבירה.
כפי שפורט לעיל אודות הצורך לפעול במהירות ובנחישות כנגד בן משפחה אלים כך גם ככל שהדבר נוגע לתלונות שווא. מומלץ לכל מי שהוגשה תלונה כזו נגדו לפנות מיד אל עורך דין לו ניסיון מוכח בטיפול במקרים כאלה.

משרד עורך דין רענן גל ושות' מתמחה גם בתחום האלימות במשפחה. ברבות השנים סייענו למי שסבלו מאלימות כזו לקבל את ההגנה שמעניק החוק ולפעול משפטית כנגד בן המשפחה האלים. מנגד, טיפלנו גם במקרים רבים של תלונות שווא על אלימות במשפחה. אם נפלתם קורבן לאלימות במשפחה, מבקשים לסייע למי שנמצא במצב כזה או מתמודדים עם תלונת שווא שהוגשה נגדיכם פנו אלינו עוד היום וקבלו ליווי משפטי מסור מן הרמה הגבוהה ביותר.

 


סיפורי הצלחה בתחום משפחה

רויטל – לקוחה ממליצה ענייני משפחה

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

עמית – לקוחה ממליצה ענייני משפחה

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

לילי – לקוחה ממליצה ענייני משפחה

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

אייל- לקוח ממליץ פירוק שותפות

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

שני – לקוחה ממליצה ענייני משפחה

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

יגאל – לקוח ממליץ ענייני משפחה

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

רנית לקוחה ממליצה – ענייני משפחה

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

מיכל לקוחה ממליצה – ענייני משפחה

 

 

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

לקבלת ייעוץ, מלא את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליך בהקדם:

שינוי גודל גופנים