עוד באזרחי מסחרי

קטגוריה

תת קטגוריה

בוררות וגישור עסקי

בתחומים רבים כאשר מתגלעות מחלוקות בין שני צדדים ניתן לנסות ליישבן באמצעות הליכי בוררות או גישור.
במקרים בהם מדובר בסכסוכים על רקע עסקי מכונים הליכים אלה "בוררות וגישור עסקי".
יישוב סכסוכים באופן זה חוסך התדיינות בבית המשפט וכך ניתן לחסוך בהוצאות ולפתור מחלוקות באופן מהיר יחסית.

ההבדל בין בוררות לגישור
כבכול תחום כך גם בנוגע לברורות וגישור עסקי יש עניין עקרוני אחד המבדיל בין גישור לבוררות.
בהליך גישור מנסים הצדדים, בעזרת מגשר, להגיע להסכמות ביניהם. למגשר אין סמכות לכפות הסדר כלשהו על הצדדים ותפקידו לסייע להם להגיע להסדר שיהיה מקובל על שני הצדדים.
לעומת זאת, בהליך בוררות מעניקים הצדדים בהסכמה את הסמכות לבורר לקבוע עבורם כיצד תיושב המחלקות. קביעותיו של הבורר יהיו מחייבות גם אם אחד מן הצדדים או אפילו שניהם לא מרוצים מהחלטותיו.

בוררות עסקית
בוררות עסקית היא למעשה הליך שיפוטי פרטי. בוררות עסקית תיתכן כאשר צדדים לסכסוך מסחרי מעדיפים, על פני פנייה לבית המשפט, להסכים על בורר ולהסמיך אותו לקבוע עבורם כיצד תיושב המחלוקת ביניהם.
יתרונה המרכזי של הבוררות העסקית הוא טיפול מהיר בעניין, יחסית למשך ההליך הצפוי בבית המשפט.
בתום הליך הבוררות קובע הבורר פסק בוררות שניתן לאשרו בבית המשפט ולהקנות לו תוקף של פסק דין.

בוררות עסקית, ככל הליך בוררות, מתנהל לפי הוראות חוק הבוררות. כדי ליהנות מיתרונות הבוררות העסקית חייבים הצדדים להיקשר בהסכם בוררות. לעיתים כבר בחוזה המקורי ביניהם קובעים הצדדים שיפנו להליך בוררות אם יפרוץ ביניהם סכסוך, סעיף כזה בחוזה מהווה כשלעצמו הסכם בוררות.

בהסכם בוררות עסקית יכולים הצדדים לקבוע ערכאת ערעור, דהיינו ערכאה אליה יכול לפנות מי מן הצדדים כדי לערער על קביעותיו של הבורר.

גישור מסחרי
כאמור ההבדל בין בוררות וגישור מסחרי הוא שגישור יכול לפתור מחלוקת רק אם מגיעים הצדדים להסכמה ביניהם. למגשר אין סמכות לכפות על מי מהצדדים פתרון כלשהו.
גישור מסחרי מתאים לפתרון סכסוכים כגון לקוח שלא משלם את התמורה שהתחייב לה או באופן בו התחייב לשלם, בית עסק שלא מספק סחורה או שירותים שהתחייב אליהם, מחלוקות בין בעלי שליטה בחברה ועוד.

פנייה לבית המשפט עלולה לגרום לכך שמחלוקות כגון הנ"ל יגיעו לפתרונן תוך פרק זמן ארוך יחסית (לעיתים אפילו שנים). הליך גישור מסחרי מאפשר לנסות ליישב את המחלוקת תוך זמן קצר וחיסכון בהוצאות.

יש הטוענים שהליכי בוררות וגישור עסקי מתאימים מאוד לעולם העסקים היות שזהו עולם המאופיין ביכולת הצדדים להגיע להסכמים. לעיתים אין מנוס מפניה לבית המשפט אולם כל אימת שניתן להימנע מכך עדיף לפתור סכסוכים על רקע מסחרי באמצעות הליך בוררות או גישור עסקי.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחה במשפט מסחרי. לזכותנו ניסיון והישגים מוכחים גם בתחום בוררות וגישור עסקי.
הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בעניין זה, נשמח לעמוד לרשותכם, לייעץ ולספק מידע. במידת הצורך תוכלו גם אתם להיעזר בנו כבוררים או מגשרים עסקיים.

תביעות והגנות בעניין חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

תביעות והגנות על רקע הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

רוב ההלוואות ניטלות מן הבנקים אבל מאז ומתמיד היה ביקוש גם למקורות מימון חוץ בנקאיים.
מספר הפונים לקבלת הלוואה חוץ בנקאית גדל ככל שאחוז גדול יותר מאיתנו מגיעים למצב בו הבנקים מסרבים להעניק לנו מימון נוסף. נכון לסוף שנת 2014, היקף החובות של משקי הבית בישראל עמד על כ-510 מיליארד שקלים. לאור נתון זה אין פלא ששוק ההלוואות החוץ בנקאיות בישראל שוקק.

טבעי שמלווים נהנים מעמדת כוח על פני לווים. הצורך לספק הגנה למלווים הוא הסיבה שכבר בשנת 1993 נכנס לתוקפו חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, חוק שבא למנוע ניצול מצוקתם של מלווים.

מאז נכנס החוק לתוקפו בוצעו בו תיקונים שונים. את הוראות החוק משלימות הלכות מחייבות שנקבעו בפסקי דין.

מלווים ולווים כאחד צריכים להכיר את המצב המשפטי ולפעול במסגרתו כדי להבטיח שיוכלו לתבוע את המגיע להם במקרה בו מתפתח סכסוך בין הצדדים.

לפניכם סקירה כללית של המצב המשפטי בתחום ההלוואות החוץ בנקאיות, מתי חל חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, כיצד יכולים לווים להתגונן מפני תביעות שמגישים נגדם מלווים ועוד.

כבר כאן נציין שלכל מי שנקלעים לסכסוך משפטי על רקע הלוואה שניטלה ממקור חוץ בנקאי מומלץ לפנות בהקדם אל עורך דין לו ניסיון מוכח בטיפול בהליכים הנוגעים להלוואות כאלה.

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות קובע תנאים והגבלות שמלווים חייבים לעמוד בהם.

חשוב לדעת שמלווים יכולים להיות לא רק חברות וגופים המעניקים הלוואות אלא גם אנשים פרטיים. מבחינת לווים, חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות חל רק כאשר הלווה הוא אדם פרטי.

אחת מן המרכזיות שבדרישות החוק היא שההלוואה תהיה מלווה בהסכם בכתב עליו חותמים המלווה והלווה ובו מפורטים תנאי ההלוואה. הגבלה חשובה נוספת היא על הריבית השנתית המרבית המותרת, לפי החוק ניתן לגבות ריבית מקסימאלית בגובה פי 2.25 מן הריבית הממוצעת לאשראי בנקאי. גם גובה ריבית הפיגורים מוגבל.
מלווה יתקשה לזכות בתביעה כנגד לווה אם יסתבר שפעל כדי לגבות ריבית גבוהה מן המותר, לא דאג לנסח הסכם בכתב (הכולל את כל הסעיפים המפורטים בחוק) או חרג באופן אחר מדרישות החוק או הלכות פסוקות מחייבות.

הגנות ללווים

לא פעם מוצאים עצמם לווים נאלצים להתמודד עם הליכי גבייה שנוקטים נגדם מלווים. חשוב לדעת שבדרך כלל ניתן לעשות הרבה כדי למנוע צעדים דורסניים ולצמצם את סכום החוב. עורך דין המכיר היטב את הוראות החוק והפסיקה הנוגעים להלוואות חוץ בנקאיות ידע לנצל כל אפשרות להקל על לווה המתמודד עם תביעה משפטית או הליכי הוצאה לפועל.

אנו במשרד עורך דין רענן גל ושות' צברנו ניסיון רב בייצוג לווים ומלווים המעורבים בסכסוך משפטי על רקע של הלוואה חוץ בנקאית. אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה, נשמח לייעץ, לספק מידע מהימן ולהציע גם לכם ליווי משפטי איכותי ומסור.

דרכים לקביעת זהות הבורר

בוררות עסקית היא הליך לפתרון מחלוקות וסכסוכים על רקע עסקי. לבחירה בהליך בוררות על פני הגשת תביעה בבית המשפט עשויים להיות יתרונות משמעותיים. כדי ליישב מחלוקת בדרך של בוררות דרושה הסכמת שני הצדדים.

פעמים רבות מקדימים מי שכורתים חוזה עסקי וכוללים בו סעיפים הקובעים שאם יתגלעו סכסוכים הם ייושבו בדרך של בוררות. לעיתים נערך, לצד חוזה העסקה עצמה, הסכם בוררות המורה על יישוב סכסוכים בדרך של בוררות ומפרט כללים שונים לניהול ההליך.

אחד הנושאים המרכזיים בכל הליך בוררות הוא קביעת זהותו של הבורר. מסיבה זו הסכם בוררות טוב יכלול מנגנון למינוי בורר או שתוגדר זהותו של בורר המקובל על שני הצדדים ומביע נכונות לשמש בתפקיד זה אם יעלה הצורך. עורך דין המנוסה בניסוח הסכמי בוררות ידע כמה חשוב להסדיר עבורכם את נושא קביעת זהות הבורר.

קביעת זהות הבורר בהסכם הבוררות

כדי ששני הצדדים יסכימו לפנות להליך בוררות הכרחי שהבורר יהיה אדם (כאשר מדובר בבורר יחיד) עליו שני הצדדים סומכים. בדרך כלל סמכויותיו של הבורר נרחבות, מלבד שמיעת טיעוני הצדדים הוא יכול לגבות עדויות, להורות על קבלת חוות דעתם של מומחים ועוד. מסיבות אלה מקובל להגדיר כבר בהסכם הבוררות את שמו של מי שיוכל לשמש בורר. אפשרות נוספת היא להסתפק בפירוט תכונות שעליהן להתקיים בבורר שייבחר אם יעלה הצורך, כך למשל ניתן לקבוע שעל הבורר להיות בעל השכלה וניסיון בתחום מסוים.

מינוי בורר באמצעות צד שלישי


מנגנון מקובל נוסף לקביעת זהות הבורר היא פניה לצד שלישי, המקובל על שני הצדדים לסכסוך, שיהיה אמון על מינוי בורר. פעמים רבות גורם שלישי כזה יהיה אדם הנושא משרה ציבורית המחייבת ניטרליות, כך למשל יושב ראש לשכת רואי החשבון, נשיא לשכת המהנדסים והאדריכלים או יו"ר לשכת עורכי הדין.

פניה לבית המשפט בבקשה למינוי בורר


לפעמים למרות נכונות לפנות להליך בוררות וניסיונות כנים למנות בורר לא מצליחים הצדדים למצוא בורר המקובל על שניהם. נסיבות אופייניות למצב כזה הם כאשר נבצר ממי שהצדדים הסכימו שישמש בורר למלא תפקיד זה.
במקרים כאלה ניתן לפנות אל בית המשפט בבקשה למינוי בורר. תנאי מוקדם להגשת בקשה כזו היא ששני הצדדים מסכימים לכך שבית המשפט ימנה עבורם בורר.

חשוב לציין שניתן למנות בורר גם לאחר שהוגשה תובענה לבית המשפט, זאת אם הצדדים מסכימים להעביר את בירור הסכסוך לבוררות. במקרה כזה בית המשפט ימנה את הבורר.

משרד עורך דין רענן גל ושות' מתמחה במשפט עסקי. צברנו ידע וניסיון גם בכל הקשור למינוי בוררים, ניסוח הסכמי בוררות, הגשת בקשות למינוי בורר לבית המשפט ועוד. אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה הקשורה לנושא הבוררות, נשמח לספק ייעוץ ומידע מהימן, במידת הצורך תוכלו גם אתם לקבל מאיתנו ליווי משפטי איכותי ומסור.

 

הסכם בוררות- איך להבטיח שישרת אותנו היטב אם נזדקק לו

כל מי שנקשר בהסכמים עסקיים יודע שתמיד יש סיכוי שיתגלעו סכסוכים בין הצדדים. סכסוכים כאלה עלולים להכשיל את המיזם כולו ואף להתפתח לעימותים משפטיים המסבים נזק לשני הצדדים. בוררות עסקית היא דרך לפתור מחלוקות על רקע עסקי, הליך בוררות עשוי להיות חלופה מוצלחת לתביעה המתבררת בבית משפט. רק אם שני הצדדים מסכימים לכך ניתן ליישב מחלוקת בדרך של בוררות.

לבוררות יתרונות רבים, הצדדים יכולים להסכים ביניהם על זהות הבורר, האופן בו ינוהל ההליך, כמה זמן ימשך ועוד.

כשמתעוררת מחלוקת על רקע עסקי ישנו חלון הזדמנויות במהלכו ניתן לפנות לבוררות, פרק זמן בו לשני הצדדים הנכונות הנדרשת. אם לא פועלים בהקדם המחלוקת עלולה להתפתח כך שכבר לא ניתן יהיה לקבל את הסכמת שני הצדדים לקיום הליך בוררות. דרך יעילה להבטיח שלא תחמוק ההזדמנות לפנות לבוררות היא חתימה מבעוד מועד על הסכם בוררות. הסכם הקובע שאם תתעוררנה מחלוקות ימצא להן פתרון באמצעות הליך בוררות. לפניכם פירוט הדברים שיש להקפיד לכלול בהסכם בוררות כדי שאכן ימלא מטרתו כהלכה אם יעלה הצורך.

חשוב לציין שלמרות שניתן למצוא דוגמאות להסכמי בוררות "מן המוכן" מומלץ להימנע מלעשות בהם שימוש.
רק עורך דין המתמחה בתחום העסקי וצבר ניסיון בניסוח הסכמי בוררות יכול ליצור עבורכם הסכם הכולל את כל המרכיבים החיוניים תוך שהוא מגדיר עבור כל מרכיב דרך התנהלות המתאימה ביותר לצרכיכם.

הסכמה על אופן ניהול הליך הבוררות


תפקידו של הסכם בוררות הוא כפול, ההסכם בא להבטיח שאם תתעורר מחלוקת היא תיושב בדרך של בוררות, ובנוסף מגדיר ההסכם כללים לניהול ההליך. אם הצדדים לא מסכימים על כללים הבוררות תתנהל לפי הוראות חוק הבוררות.
בהסכם הבוררות חשוב לקבוע מנגנון למינוי הבורר, או זהות של בורר מוסכם על הצדדים ושמצידו קיימת נכונות לשמש בורר אם יעלה הצורך. עוד יש לכלול בהסכם פירוט הסמכויות המוענקות לבורר, מתי ואיך ניתן לערער על פסק הבוררות, לוח זמנים להליך, מקום ניהול הליך הבוררות בפועל (חשוב במיוחד כאשר הצדדים במדינות שונות) ועוד.

ישנן דקויות שרק עורך דין הבקיא בתחום ידע לקחת בחשבון, כך למשל חשוב שהסכם הבוררות יכלול סעיף המחייב את הבורר לספק נימוקים מפורטים להחלטתו, זאת לא רק כדי להניח את דעתם של הצדדים אלא גם משום שרק כך ניתן לנהל הליך ערעור יעיל.

משרד עורך דין רענן גל ושות' מתמחה גם בתחום המשפט העסקי, באמתחתנו ניסיון רב בעריכת חוזים משלל סוגים כמו גם הסכמי בוררות. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל נושא הקשור לבוררות, נשמח לענות על שאלות, לספק מידע, לייעץ, ובמידת הצורך להציע גם לכם שירותים משפטיים מן הרמה הגבוהה ביותר.

 


סיפורי הצלחה בתחום אזרחי מסחרי

איתן – לקוח ממליץ אזרחי מקרקעין

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

בן – לקוח ממליץ חשבון מוגבל

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

אייל- לקוח ממליץ פירוק שותפות

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

מינה לקוחה ממליצה – חברות ושותפויות

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

אבי לקוח ממליץ – בתחום אזרחי מסחרי

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

לקבלת ייעוץ, מלא את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליך בהקדם:

שינוי גודל גופנים