עוד בחשבון מוגבל

קטגוריה

תת קטגוריה

בן – לקוח ממליץ חשבון מוגבל

ארז – לקוח ממליץ חשבון מוגבל

חשיבות פנייה מהירה לבנק

להגבלת חשבון בנק עלולה להיות השפעה הרת גורל על עסקים ואנשים פרטיים כאחד. במקרים רבים מובילה הגבלת חשבון הבנק עד לכדי פנייה להליכי פשיטת רגל. רבים אינם יודעים זאת אולם לסניף הבנק סמכות לבטל חשבון מוגבל בטרם זו נכנסה לתוקפה. מרגע שנכנסה ההגבלה לתוקפה הליך הסרתה הוא מורכב יותר שכן כבר הבנק כבר מוסר הודעה בעניין לבנק ישראל המנהל רישום של כל החשבונות המוגבלים במאגר נתונים הפתוח לציבור (כדי לסייע להיזהר מקבלת צ'קים ללא כיסוי), וכך מורכב יותר לבטל חשבון מוגבל.

לבנקים סמכות להפעיל שיקול דעת

בסעיף 9 לחוק שיקים ללא כיסוי מוענקת לבנק מסחרי הסמכות להפעיל שיקול דעת אם להודיע לבנק ישראל על כך שהבנק שגה בעת שסירב לכבד צ'ק מסוים. התנאי להטלת הגבלה על חשבון בנק הוא הוצאת עשרה צ'קים ללא כיסוי במהלך תקופה של 12 חודשים או פחות  (מחשבון הבנק המדובר בלבד, ללא קשר להתנהלות בחשבון/חשבונות אחרים שבידי אותו לקוח). יוצא אפוא שאם מצליח מי שקיבל התראה על כך שהגבלה עומדת להיות מוטלת על חשבונו "לשכנע" את הבנק כי היה עליו לכבד אחד או יותר מהצ'קים שבעקבות העובדה שנותרו ללא כיסוי החשבון עומד להפוך מוגבל, הרי שהדבר יוביל בהכרח להסרת איום ההגבלה, לפחות לתקופה מסוימת.
חלון 15 הימים
מרגע שמזהיר הבנק לקוח שחשבונו מועמד להפוך מוגבל עוברים חמישה עשר ימים עד שההגבלה נכנסת לתוקפה. חמישה עשר ימים אלה מהווים חלון הזדמנויות במהלכו ניתן וחשוב לפעול בכל דרך להביא לכך שהבנק ישנה עמדתו בנוגע לאחד או יותר מעשרת הצ'קים שהובילו לאיום בהטלת ההגבלה.
דוגמאות טובות למקרים בהם הבנק שינה עמדתו לגבי צ'ק שהחליט בעבר לא לכבד הם למשל במקרים בהם הצ'ק הופקד ביום מסוים אולם עיכוב בטיפול בו מצד הבנק הביא לכך שלא הייתה יתרה מספקת בחשבון אשר תאפשר כיבודו. דוגמאות נוספות הן לקוחות שלא יכולים היו להעביר כסף לחשבונם מסיבות מוצדקות שונות (שירות מילואים למשל), הבטחה שניתנה בעל-פה על ידי מנהל הסניף שהצ'ק יכובד ועוד.

במשרד עורכי דין רענן גל ושות' צברנו ניסיון רב בסיוע ללקוחות שקיבלו התראה על כך שחשבונם עומד להפוך מוגבל, כמו גם למי שחשבונם כבר הוגבל בפועל. אנו ממליצים בכל פה לא להשתהות ולפנות אל עורך דין המתמחה בדיני בנקאות בכלל ובחשבונות בנק מוגבלים בפרט. נשמח לעמוד לרשותכם ולהעניק גם לכם שירותים משפטיים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

ערעור החלטת בנק להטיל הגבלת חשבון

הגבלת חשבונות בנק הפכה מכת מדינה בישראל מאז הוקשחו עמדות בנק ישראל והבנקים המסחריים בכל הקשור לכתיבת צ'קים ללא כיסוי, הקשחה שמקורה במדיניות הממשלה להיאבק בתופעת ניהול חשבונות הבנק בגירעון (מינוס) גדול מן המסגרת שהוגדרה בחשבון.

כידוע, להגבלת חשבון הבנק משמעויות מרחיקות לכת בטווח הקצר והארוך. בין אם מדובר בחשבון של אדם פרטי או בחשבון של בית עסק, הגבלת החשבון יוצרת בעיה להמשיך להתנהל פיננסית, כך למשל אדם שחשבון הבנק שלו הוגבל יתקשה לקבל אשראי או לקחת משכנתא, עסק בעל חשבון מוגבליתקשה לשלם לספקים כאשר אלה מצידם מודעים להגבלה (יש גישה חופשית למאגר נתונים המנוהל על ידי בנק ישראל אודות חשבונות בנק מוגבלים), ולמעשה הדרך מהטלת הגבלה על חשבון הבנק (לא כל שכן הגבלה חמורה) ועד לפנייה להליכי פשיטת רגל היא קצרה למדי.

עילות לערעור שניתן להגיש בתוך 15 יום מקבלת ההתראה

מי שמקבלים התראה על כך שחשבון הבנק שלהם עומד להפוך מוגבל יכולים, בתוך פרק זמן של 15 יום, להגיש ערעור על החלטת הבנק. אם מתקבל ערעורם האיום בהטלת ההגבלה יוסר עוד לפני שזו נכנסה לתוקף.
חשוב מאוד לנצל כל אפשרות למנוע כך את הטלת ההגבלה, פנייה ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בטיפול בחשבונות בנקים מוגבלים תבטיח מיצוי הדרכים למניעת ההגבלה מלכתחילה או להסרתה המהירה במידה וכבר נכנסה לתוקפה.

בעבר עמדו ללקוח שלוש עילות לערעור על החלטת הבנק להטיל הגבלה על חשבונו, לאחר מבצע עופרת יצוקה בשנת 2008 נוספו להן שתי עילות נוספות. שלוש העילות המקוריות הן "טעות" (הבנק ממשיך לסרב לכבד צ'קים "מכוח האינרציה" ולאחר שכבר אין חריגה מהמסגרת בחשבון), עיקול החשבון (צ'ק שנמשך לפני שהבנק קיבל הודעה על עיקול החשבון ולכן לא ניתן היה לפרוע אותו במשך 60 יום), "יסוד סביר להניח שהצ'ק יכובד" (למשל כאשר הלקוח קיבל הבטחה בעל-פה בעניין זה ממנהל הסניף).

שתי העילות שנוספו לאחר מבצע "עופרת יצוקה" הן "שעת חרום" (כך למשל במהלך מבצע "צוק איתן" קיבלו בנקים מסחריים הוראה לא לסרב לכבד צ'קים לאנשים פרטיים ולעסקים המצויים ברדיוס של 40 קילומטרים מעזה) ו"פגיעה כתוצאה ממעשה איבה" (למשל כאשר אדם אושפז מכיוון שנפצע בפיגוע ולא יכול היה לטפל בחשבונו).

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחה בדיני בנקאות. אנו נדע לנצל כל דרך למנוע מימוש האיום להטיל הגבלה על חשבון הבנק שלכם כמו גם להסיר הגבלה כזו אם כבר הוטלה.

הגנות בתביעות בנקים

הגנות בתביעות בנקים

בנקים יכולים לנקוט שורת צעדים כדי לגרום ללקוח לחזור ולעמוד בהתחייבויותיו כלפיהם, כך למשל באמצעות הגבלת מסגרת אשראי, הכרזה על חשבון בנק מוגבל ועוד. כאשר בנקים נוכחים לדעת כי לא עולה בידם באמצעים כאלה להביא לקוח לשלם כספים אותם, לתפיסתם לפחות, הוא חייב הם אינם מהססים להגיש תביעות משפטיות כנגד לקוחותיהם.

מובן כי לקוח כנגדו הוגשה תביעה שכזו יחוש מאוים לנוכח פערי המשאבים שיכול בנק להקצות לצרכי טיפול בתביעה ואלה העומדים לרשותו. חשוב לדעת כי ישנן הגנות שניתן להיעזר בהן בעת התמודדות עם תביעות בנקים. עו"ד המתמחה בניהול הליכים משפטיים מול בנקים ידע לספק הגנות בתביעות בנקים באופן שימזער את הנזק העלול להיגרם ללקוח ואף להביא לדחיית תביעת הבנק בבית המשפט.

יחסי כוחות בעייתיים
בעיה מהותית בכל הקשור לתביעות שמגישים בנקים כנגד לקוחותיהם היא הפער בין הבנק והלקוח ביכולת לנהל הליך משפטי. לרשות הבנק עומדת סוללת עורכי דין ומשאבים כמעט בלתי מוגבלים בדמות מחלקה משפטית המטפלת באופן שוטף בתביעות כאלה. מנגד הלקוח נגדו מוגשת התביעה נמצא בדרך כלל במצוקה כלכלית המקשה עליו עוד יותר לממן ייצוג משפטי הולם. כך קורה שמי שהוגשה נגדו תביעה על ידי בנק נמצא בעמדת נחיתות כבר בנקודת הפתיחה של ההליך המשפטי.

המחוקק הישראלי נתן דעתו לפערי כוחות אלה וקבע בחוק שורת הגנות בתביעות בנקים. חשוב מאוד לפנות לעו"ד המצוי בתחום ולו ניסיון מוכח בהגנה מפני תביעות בנקים כדי לנצל באופן המיטבי אפשרויות אלה המוקנות מכוח החוק למי שמתמודד מול תביעות בנקים.

תביעות בנקים בסדר דין מקוצר
מכיוון שבעת פניה להגשת תביעה כנגד לקוח הבנקים מצוידים בראיות לקיום החוב בדמות מסמכים עליהם חתם הלקוח תביעות בנקים מוגשות ברוב המקרים בסדר דין מקוצר. המשמעות העיקרית למי שנדרש להתגונן מפני תביעת בנק היא שלפני שיכול להגיש כתב הגנה עליו לקבל רשות להתגונן. יש להגיש לבית המשפט בקשת רשות להגן הנתמכת בתצהיר המאושר על ידי עו"ד ובו מפורט מדוע יש מקום לאפשר לנתבע לטעון טענות הגנה. לעיתים יתקיים דיון בבית המשפט במהלכו ייחקר מגיש התצהיר בטרם יקבע בית המשפט אם לאשר את הבקשה להתגונן.

טענות הגנה אפשריות כנגד תביעות בנקים
לאחר קבלת רשות להתגונן יכול מי שנתבע על ידי בנק, הכול בהתאם לנסיבות המקרה,  לעשות שימוש בטענות הגנה המוקנות מכוח החוק או כאלה העולות מן הפסיקה.
כך למשל ניתן לטעון כי הבנק אישר מסגרת אשראי שלא תאמה את יכולותיו הכלכליות של הנתבע וכך נפתח הפתח להיווצרות החובות.
עוד הגנות בתביעות בנקים עשויות להיסמך על התניה לא כשרה של שרות בשירות במקרים בהם הבנק חייב את הלקוח לקבל שירות אחד תמורת העתרות הבנק למתן שירות אחר (למשל מתן אשראי כנגד פתיחת תוכנית חיסכון).

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת עוסק באופן שותף בהגנות בתביעות בנקים. לנו הישגים מוכחים בדמות הפחתה משמעותית של התשלומים אותם נדרש הנתבע לשלם לבנק. אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה, נשמח לייעץ, לספר מידע עדכני מהימן ומקרה הצורך גם ייצוג משפטי מקצועי ומסור.

הגבלת חשבון

חשבון מוגבל מכביד מאוד על ההתנהלות הפיננסית של עסק או של אדם פרטי. לעיתים קרובות ניתן לבטל הגבלת חשבון ואפילו למנוע אותה לחלוטין מלכתחילה באמצעות פניה מבעוד מועד לקבלת ייעוץ מעו"ד המתמחה בתחום.
למשרד עו"ד רענן גל ושות' ניסיון רב והישגים מוכחים בהשגת צווי מניעה להגבלת חשבון ובהשגת ביטול הגבלת חשבון.

ביטול הגבלת חשבון
בשנת 2007 החמיר בנק ישראל את התנאים המנחים את הבנקים המסחריים לגבי חריגות ממסגרות האשראי של לקוחות פרטיים ועסקיים כאחד.שינוי זה הוא חלק מתהליך של הקשחת עמדת הבנקים בכל הנוגע להקצאת אשראי ומתן הלוואות.

לאור הקשחת עמדות זו החלו אנשים פרטיים ובתי עסק להיתקל בקשיים בדמות צ'קים חוזרים. ריבוי צ'קים חוזרים הוא שגרם לעליה במספר חשבונות המגיעים למצב של חשבון מוגבל.
חשבון מוגבל מקשה מאוד להמשיך ולעמוד בהתחייבויות פיננסיות של עסקים (מול ספקים, קבלני משנה וכו'). גם כאשר מדובר באדם פרטי יש לחשבון מוגבל השלכות מרחיקות לכת על האפשרות להמשיך לנהל אורח חיים תקין.

לאור הקשיים שמציב חשבון מוגבל יש חשיבות רבה לניצול כל אפשרות לביטול הגבלת חשבון.
לפעמים אפשר להשיג צו מניעה להגבלת חשבון אשר ימנע את הגבלת החשבון מלכתחילה.
פניה לעו"ד המתמחה בתחום תבטיח נקיטת כל האמצעים למניעת ההגבלה או הסרתה.

מאפייניו של חשבון מוגבל

באופן עקרוני כל בנק מחויב כיום לפעול להגבלת חשבון שבו חזרו במהלך תקופה של פחות מ12 חודשים לפחות עשרה צ'קים כתוצאה מייתרה בלתי מספקת בחשבון.

ברגע שנוכחו בבנק כי חוזר הצ'ק העשירי בתוך פחות משנה אחת תישלח הודעה בעניין לבעלי החשבון (או מיופה הכוח / מורשה חתימה). בהודעה יצוין כי בעוד 15 יום יהפוך החשבון לחשבון מוגבל למשך שנה אחת. גם בתי משפט, ההוצאה לפועל ובתי דין רבניים יכולים להפוך חשבון בנק לחשבון מוגבל.

בעליו של חשבון מוגבל לא יוכל לרשום צ'קים למשיכה מאותו חשבון (אם ירשם צ'ק כזה אסור לבנק לכבד אותו) וכן אסור לו לפתוח חשבון אחר (לא באותו בנק ולא בשום בנק אחר) בו יוכל להשתמש כחשבון צ'קים.

כאשר מתקיימים תנאים מסוימים (כגון הגבלה נוספת פחות משלוש שנים מתום הגבלה קודמת) תוטל על חשבון הבנק הגבלה חמורה שבצידה סנקציות נוספות והיא עשויה להימשך זמן רב (עד חמש שנים).

ראשית מי שלו חשבון מוגבל אינו רשאי לפתוח חשבון שיקים נוסף (חדש), לא באותו בנק בו מתנהל החשבון שהוגבל אך גם לא בשום בנק אחר! הסנקציה השנייה היא שבעליו של חשבון שהוגבל אינו ראשי עוד למשוך שיקים מן החשבון, אם נרשם שיק כזה אסור לבנק לכבדו.

עילות למניעה או ביטול הגבלת חשבון
חשוב מאוד לפנות לעו"ד בקיא ומנוסה בתחום ברגע בו עולה החשש להגבלת חשבון. ישנן אפשרויות למניעת ההגבלה שלא ניתן להיעזר בהן אם ההגבלה נכנסה לתוקפה.

אחת הדרכים לביטול הגבלת חשבון היא לטעון מול הבנק כי ישנם צ'קים שנספרו ככאלה שהובילו להגבלה אך למעשה אין לקחתם בחשבון (מסיבות שונות, למשל שהייתה הבנה מיוחדת בין הלקוח למנהל סניף הבנק). ניתן גם לפנות לבית המשפט בבקשה למתן צו מניעה להגבלת חשבון בנק ולהוכיח שהבנק טעה בסירובו לכבד צ'ק זה או אחר.

ביטול הגבלת חשבון

להגבלת חשבון משמעות כבדה על התנהלות פיננסית של אנשים פרטיים ועסקים כאחד. במקרים רבים ייתכן ביטול הגבלת חשבון או אפילו מניעתו מלכתחילה.
למשרד עורכי דין רענן גל ושות' ניסיון רב בביטול הגבלה בחשבון בנק. במאמר מידע על משמעות הגבלת חשבון ודרכים להתמודדות איתה.
ביטול הגבלת חשבון
בשנת 2007 נכנסה לתוקפה תקנת איסור חריגה ממסגרת האשראי. הקשחתם של הכללים המסדירים משיכת יתר העלתה את מספר בעלי חשבונות בנק, עסקיים כמו גם פרטיים, אשר הגיעו למצב בו צ'קים שכתבו נותרו ללא כיסוי. כתוצאה מן העלייה במספר הצ'קים ללא כיסוי החלו יותר ויותר בעלי חשבונות להגיע למצב בו חשבונם הוגבל.
חשבון מוגבל מערים קשיים רבים על התנהלותם הכלכלית של עסקים ושל אנשים פרטיים. די לציין כי לא ניתן למשוך צ'ק מחשבון מוגבל וכן שמי שלו חשבון מוגבל מנוע מלפתוח חשבון צ'קים נוסף (באותו בנק בו מתנהל החשבון המוגבל או בכל בנק אחר).
לאור הקשיים הכרוכים בתפקוד עם חשבון מוגבל ברור כי קיימת חשיבות רבה לנושא ביטול הגבלת חשבון. במאמר זה נעסוק באפשרות ביטול הגבלת חשבון, מתי תיתכן אפשרות כזו, כיצד יש לפעול כדי לנצלה ועוד. נקדים ונאמר כי לעיתים קרובות ניתן לקבל צו מניעה להגבלת חשבון וכדאי להיוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום דיני הבנקאות על מנת להבטיח ניצול כל הכלים העומדים לרשותנו.
מהו חשבון מוגבל
כאשר במהלך תקופה של 12 חודשים נותרו 10 צ'קים מאותו חשבון ללא כיסוי (ובלבד שחלפו 15 ימים לפחות ממועד הסירוב של הראשון מבין עשרת הצ'קים והאחרון שבהם) ישלח הבנק לבעלי החשבון הודעה בדבר הפיכת חשבונם לחשבון מוגבל.
הגבלת החשבון נכנסת לתוקפה מן המועד שנקבע בהודעת הבנק (אשר לא יהיה פחות מ – 15 יום מרגע שליחת ההודעה). ההודעה תימסר לבעל החשבון או, במידה וקיים, למיופה הכוח בחשבון. כאשר מדובר בחשבון של חברה תימסר ההודעה למורשה החתימה.
חשבון מוגבל רגיל יישאר כזה למשך שנה אחת ולקוח שהוכרז כלקוח מוגבל חמור – כל חשבונותיו יוגבלו לתקופה של שנתיים.
מי שחשבון נוסף שלו הוגבל או מי שתמה תקופת ההגבלה על חשבונו אך זה הוגבל שוב בתוך שלוש שנים יוכרז כלקוח מוגבל בנסיבות מחמירות. ישנם גם בעלי חשבון מוגבל מיוחד אשר הוכרזו ככאלה על ידי ההוצאה לפועל, בית המשפט או בית הדין הרבני.
משמעויותיהן של הגבלות כאלה חמורות משל חשבון מוגבל רגיל. למשל לקוח מוגבל חמור לא יכול למשוך צ'ק משום חשבון ואילו בעל חשבון מוגבל רגיל יכול למשוך צ'קים מחשבונות אחרים שלו (שאינם מוגבלים). גם משך ההגבלה במקרים אלה ארוך יותר ועשוי להגיע אפילו עד לחמש שנים.
עילות ביטול הגבלת חשבון 
לכאורה נראה כי בכל הקשור בחשבון מוגבל אין מנוס מלהתמודד עם רוע הגזירה אולם אין הדבר הכרחי תמיד. תגובה מהירה ומתאימה עשויה להסיר את האיום עוד בטרם נכנס לתוקפו.
כך למשל ניתן להעלות טענות כנגד הבנק בדבר נסיבות סירובו לכבד צ'קים שנמנו בין עשרת אלה שבגינם הוגבל החשבון.
בקשה להסרת צ'ק ממניין הצ'קים ללא כיסוי יש להגיש לבית משפט השלום. עילות לבקשה כזו יכולות לקום למשל אם הבנק טעה בסירובו לפרוע צ'ק או שהצ'ק נמשך (נרשם ונמסר למקבליו) לפני שנתקבלה הודעת עיקול חשבון אך הבנק לא יכול היה לפרעו במשך 60 ימים מרגע שהתקבלה הודעה זו.
כמו כן יכול לקוח שחשבונו הוגבל לטעון כי היה לו יסוד סביר להניח כי הבנק יכבד את הצ'ק, זאת לאור הסכמים או הסדרים מיוחדים שהנהיג הבנק בעינינו.
מובן כי רק עורך דין המתמחה בתחום דיני הבנקאות והוא בעל ניסיון והישגים מוכחים של ביטול הגבלת חשבון יידע לנצל כל עילה אפשרית וכך למנוע לחלוטין מצב של חשבון מוגבל או לקצר משמעותית את משך ההגבלה.
צו מניעה להגבלת חשבון
ברגע שהסתבר בבית המשפט כי הבנק החשיב כצ'קים ללא כיסוי כאלה אשר לא נכון היה מצידו לסרב לכבדם יוציא בית המשפט צו מניעה להגבלת חשבון.
מרגע שניתן צו שכזה יחדל חשבון הבנק להיחשב כמוגבל (או שלא יהפוך כלל למוגבל במידה והצו ניתן לפני המועד שצוין בהודעת הבנק).
עם זאת כל עוד צו מניעה להגבלת חשבון בתוקף לא יוכל בעל החשבון לפתוח חשבון צ'קים חדש (בשום בנק). כמו כן התקופה בה הצו מנע הפיכת חשבון למוגבל לא תיחשב במניין 12 חודשי ההגבלה במידה וזו בכל זאת תתאפשר בסופו של דבר.

משמעות ביטול הגבלה

משמעות ביטול הגבלה לחשבון מוגבל עשויות להיות השפעות מרחיקות לכת הן במובן של קשיים בהתנהלות הפיננסית היום יומית והן במובן של סטיגמה שעשויה לדבוק (בעיקר בבית עסק) בבעל חשבון מוגבל.
חשוב לדעת כי ניתן לעשות רבות כדי למנוע הגבלת חשבון בנק עוד בטרם הוטלה ולשם ביטול הגבלת חשבון. כדי לנצל כל אפשרות כזו יש לפנות ללא דיחוי ברגע שעולה החשש להגבלת חשבון לעו"ד הבקיא בתחום.
אנו במשרד עו"ד רענן גל ושות' בעלי ניסיון רב והישגים מוכחים בתחום ביטול הגבלת חשבון בנק. אנו ערוכים למתן סיוע מהיר, יעיל והמתאים ביותר לנסיבותיו של כל מקרה.

ביטול הגבלת חשבון

הגבלת חשבון בנק הפכה בעיה נפוצה לאחר שמאז שנת 2007 החל תהליך עקבי של החמרת מדיניות הבנקים בכל הקשור לחריגה ממסגרות אשראי ומתן הלוואות. למעשה החל מהלך זה בתקנות חדשות שהנהיג בנק ישראל. לאור הקשחה זו החלו אנשים פרטיים ועסקים רבים להיתקל בקשיים בעמידה בתשלומים שעשו באמצעות צ'קים. מרגע שנוכח הבנק כי מחשבון מסוים נרשמו יותר מעשה צ'קים שנותרו ללא כיסוי, כל זאת במשך תקופה של פחות משנה אחת הוא מחויב לפעול להכריז עליו כעל חשבון בנק מוגבל.

משמעותה של הגבלת חשבון

חוק צ'קים ללא כיסוי התשנ"ב – 1992 הוא הקובע שתי מגבלות עיקריות על בעליו של חשבון בנק מוגבל. הראשונה היא שלא ניתן לרשום יותר צ'קים מאותו חשבון והשנייה היא שאי אפשר לפתוח חשבון אחר (באותו בנק או בכל בנק אחר) שיוכל לשמש חשבון צ'קים. ניתן להמשיך להשתמש בחשבון באופן רגיל מבחינת חיוב בכרטיסי אשראי ומשיכת מזומנים.
אם בעליו של חשבון מוגבל רושם בכל זאת צ'ק מחשבון זה אסור לבנק לכבדו אפילו אם ייתרה מספקת בחשבון.

תקופת ההגבלה של חשבון מוגבל רגיל היא שנה אחת. בנסיבות מחמירות (למשל אם יש הגבלה חוזרת על חשבון בטרם חלפו שלוש שנים מאז הוגבל בעבר) תיתכן הגבלה חמורה הגוררת בצידה סנקציות נוספות והיא עלולה להימשך זמן רב הרבה יותר (אפילו עד 5 שנים).

גם אם בעליו של חשבון מוגבל מצליח להתמודד עם ההגבלות ולעמוד בהתחייבויותיו הכלכליות הוא עלול לגלות שעצם הגבלת החשבון הסבה לו נזק תדמיתי שלו עשויות להיות השלכות ארוכות טווח.
בנק ישראל מנהל מאגר נתונים פתוח לכל בו מופיעים כל ה- חשבונות מוגבלים.

חשיבות פתיחה מהירה של הליך ביטול הגבלת חשבון

עו"ד המתמחה בתחום דיני הבנקאות ואשר לו ניסיון מוכח בטיפול בביטול הגבלת חשבון ידע לנצל כל אפשרות על מנת להסיר את ההגבלה או, במידה והפניה אליו נעשתה מבעוד מועד, אפילו למנוע אותה לחלוטין.

ביטול הגבלת חשבון ניתן להשיג באמצעות פעולה ישירה מול הבנק או על ידי הגשת ערעור לבית המשפט.
ההגבלה תבוטל אם ניתן יהיה להראות שאחד (לפחות) מאותם עשרת הצ'קים ללא כיסוי שהביאו להטלת ההגבלה לא ראוי להיחשב ככזה. טענות בעניין זה יכולות לסוב סביב נסיבות כתיבתו של הצ'ק (למשל שלבעל החשבון היה הסדר מיוחד עם הבנק שבעטיו סבור היה שהצ'ק יכובד).

חשוב מאוד לא לחכות ולפנות לעו"ד ברגע שעולה החשש לחשבון מוגבל. פניה מוקדמת שכזו תבטיח ניצול כל כלי אפשרי להשגת צו מניעה להגבלת חשבון או ביטול הגבלת חשבון.

 

איתור חשבונות

מאז הקשיחו הבנקים את עמדותיהם בעניין חריגה ממסגרת אשראי גדל בארצנו מאוד מספר החשבונות המוגבלים. חשוב מאוד לוודא שצ'ק שאנו מקבלים איננו מחשבון מוגבל, שהרי אז לא יכובד.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחים, בין היתר, בתחום דיני בנקאות בכלל וטיפול בעניינים הקשורים לחשבון מוגבל בפרט, במאמר זה שלנו תמצאו מידע חשוב ושימושי על איתור חשבונות מוגבלים. כמו כן אתם מוזמנים להעשיר הידע בתחום בבלוג חשבון מוגבל שבאתר.

איתור חשבונות מוגבלים

צ'קים הינם אמצעי תשלום נפוץ הנמצא בשימוש בתצורות שונות למעשה מרגע החלו בנקים, כמוסד כלכלי, לתת שירות לכלל האוכלוסייה. למרות זאת קיים חשש מה בקבלת תשלום בצ'ק הנובע מהסיכוי כי לצ'ק הניתן לנו לא יהיה כיסוי. זוהי הסיבה כי יש מי שאינם מוכנים כלל לקבל תשלום בצ'ק אלה רק במזומן או בכרטיס אשראי.

סיבה אפשרית להיותו של צ'ק חסר כיסוי היא כי הוא מיועד לפירעון מחשבון מוגבל. חשבון מוגבל הינו בהגדרתו חשבון ממנו לא ניתן עוד למשוך צ'קים. לפיכך נודעת חשיבות רבה ליכולת איתור חשבונות מוגבלים. אם נוכל לוודא כי חשבונו של המוסר לידינו צ'ק אינו חשבון מוגבל נצמצם במידה רבה את הסיכון שאנו נוטלים בעת שאנו מוכנים לקבל תשלום בצ'ק.

במאמר זה נתאר בקצרה מה הם תכונותיו הבעייתיות של הצ'ק, מהו חשבון מוגבל והשלכותיו על מי שמקבל לידיו צ'ק המיועד לפירעון מחשבון כזה. לבסוף יוסבר כיצד ניתן לעשות שימוש במאגר נתונים בעניין חשבונות מוגבלים שמעמיד בנק ישראל לרשות הרבים

אחריות הבנק לכיסוי צ'קים של לקוחותיו

בימים עברו הסיכון היחיד שהיה כרוך בקבלת המחאה כאמצעי תשלום היה כי הבנק עצמו בו מנוהל חשבונו של המשלם יפשוט את הרגל. כל עוד היה המוסד הבנקאי שעומד מאחורי ההמחאה פעיל לא יכול היה בנק זה להתחמק מתשלום המחאה שרשם מי מלקוחותיו. 

העיקרון המנחה היה כי בעת שהבנק מנפיק צ'קים ללקוחותיו עליו להיות משוכנע כי אלה יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם וכי בחשבונם תמיד ימצאו הסכומים הדרושים לכיסוי תשלומים שיבצעו באמצעות אותן המחאות. אם שגה הבנק והנפיק צ'קים למי שעשה בהם שימוש החורג מיכולותיו הכלכליות יצטרך לשאת במחיר טעותו ולשלם את חובו של הלקוח הבעייתי. 

כיום עדיין נותר דבר מה מן האחריות הנ"ל של הבנקים לצ'קים שהם מנפיקים ללקוחותיהם אולם זו כבר אינה כה גורפת כבעבר. למעשה כמעט כל בעל חשבון בנק, אפילו הסכומים המנוהלים בו מינימאליים, יכול לקבל פנקס צ'קים.

מסיבה זו הפכה קבלת תשלום בצ'ק לכרוכה בסיכון. ברור כי יש בינינו מי שאינם משכילים לנהל את ענייניהם הכלכליים באחריות מספקת, אדם שכזה יכול שיבצע קניה בסכום שאינו עומד לרשותו תוך שימוש בצ'ק.

מאפייניהם של תשלומים בצ'קים

למרות הסיכון שתואר לעיל צ'קים עדיין מהווים אמצעי תשלום מקובל ומכובד. ישנם מקרים בהם יש לצ'קים יתרונות חשובים, בעת ביצוע תשלומים חודשיים (שכר דירה למשל), ניתן לרשום צ'ק דחוי שיפדה רק במידה ומולאו תנאי העסקה ועוד. 

מרגע שנכנסה לתוקפה, בשנת 2007, תקנת איסור החריגה ממסגרת האשראי גדל הסיכון שבנק יסרב לפרוע צ'ק כאשר בחשבון נוצלה עד תום מסגרת האשראי. בפועל עלתה משמעותית כמות הצ'קים שנותרו ללא כיסוי ולפיכך גם הגעה למצב של חשבון מוגבל.

מהו חשבון מוגבל 

באופן כללי כאשר אדם רושם יותר מעשרה צ'קים ללא כיסוי במשך שנה אחת יכריז הבנק על חשבונו כעל חשבון מוגבל. מרגע זה לא יכול עוד אותו אדם למשוך צ'קים מן החשבון, יהיו סכומיהם נמוכים ככל שיהיו.

כלי איתור חשבונות מוגבלים

כדי להקל על בעלי עסקים לאפשר ללקוחותיהם תשלום בצ'ק מעמיד כיום בנק ישראל לרשות הציבור כלי מקוון לאיתור חשבונות מוגבלים. כלי זה עושה שימוש במאגר הנתונים אודות חשבונות מוגבלים וחשבונות מוגבלים בנסיבות מחמירות, נתונים המועברים לבנק ישראל מכל הבנקים המסחריים הפעילים במשק.

כל מי שמעוניין לוודא כי צ'ק אשר מבקשים למסור לידיו אינו שייך לחשבון מוגבל יכול לגשת דרך רשת האינטרנט לכלי זה. שם נדרש רק להקיש את הפרטים המופיעים על גבי הצ'ק, פרטי המשלם, מספר החשבון והבנק ומיד מתקבלת התראה אם מדובר בחשבון מוגבל.

כלי איתור חשבונות מוגבלים זמין לכל ובאמצעותו ניתן להימנע מקבלת צ'קים של לקוח בעל חשבון מוגבל  או מוגבל בנסיבות מחמירות.  

ביטול חשבון מוגבל

מומחה ביטול הגבלת חשבון – עו"ד רענן גל:                                           

בשנים האחרונות, בגלל תקנות חדשות הנוגעות לחריגה ממסגרות אשראי שנכנסו לתוקפן בשנת 2007, אנו עדים להקשחת עמדות מצד הבנקים בכל הנוגע למשיכות יתר. התוצאה היא עליה במספר הצ'קים הנותרים ללא כיסוי (צ'ק ש"חזר") ולכן ליותר אנשים פרטיים וחברות אשר חשבון הבנק שלהם מוכרז כמוגבל.

להלן נפרט מעט על מהו חשבון מוגבל, השלכותיו ובמיוחד בצעדים אפשריים למניעה או ביטול הגבלת חשבון.

משמעויותיו של חשבון בנק מוגבל           

חשבון בנק יוכרז כמוגבל כאשר בתוך תקופה של פחות מ12 חודשים נרשמו בחשבון יותר מ10 צ'קים ללא כיסוי (לא הייתה יתרה מספקת בחשבון כדי שיכובדו). בנקים מחויבים לדווח לבנק ישראל על כל חשבון כזה וכך פרטי החשבון נוספים לרשימה שמנהל בנק ישראל והפתוחה לעיון הקהל הרחב וכך יכולה לצרכי בדיקת יכולת פירעון.

מרגע שחשבון בנק הפך מוגבל לא יכול עוד בעליו לרשום צ'קים מחשבון זה. הוא אינו יכול לפתוח חשבון בנק חדש ממנו יוכל למשוך צ'קים, לא בבנק בו מתנהל החשבון המוגבל ולא בשום בנק אחר. ניתן להמשיך להפקיד לחשבון, למשוך ממנו במזומן ולשלם דרכו באמצעות כרטיס אשראי.

חשבון בנק מוגבל מקשה על התנהלות פיננסית ועשוי להוביל לפתיחת תיקי הוצאה לפועל ואפילו לפשיטת רגל של אנשים פרטיים ושל עסקים (למשל מכיוון שהם אינם יכולים להמשיך לקבל סחורה מספקים).

לחשבון בנק מוגבל עשויות להיות גם השלכות ארוכות תווך, בדמות נזק למוניטין, הרבה מעבר לתקופת הגבלת החשבון עצמה (שנה בהגבלה רגילה, שלוש שנים ואף יותר במקרים של חשבון בנק מוגבל חמור).

לאור המשמעויות שתוארו ברורה החשיבות שבנקיטת אמצעים למניעת הגבלת חשבון בנק, ביטול ההגבלה אם כבר הוטלה והערכות להתנהלות פיננסית אשר תוביל למזעור הנזקים. פניה לעו"ד מנוסה המתמחה בניהול הליכים מול בנקים תבטיח מיצוי אפשרויות אלו. חשוב לפנות לקבלת סיוע משפטי מוקדם ככל האפשר כדי לאפשר ניצול כל האמצעים העשויים להועיל.

מניעה או ביטול הגבלת חשבון     

בפני מי שלכאורה מתקיימים בחשבונות התנאים המצדיקים הגבלתו (אותם 10 צ'קים ללא כיסוי בתוך שנה אחת, כפי שתואר לעיל) עומדות מספר עילות אשר, אם מתקיימות, ביכולתן להביא למניעת ההגבלה או הסרתה במידה וכבר נכנסה לתוקפה.  באופן כללי נוגעות עילות אלא לעניין הנסיבות שהובילו להכללתם של צ'ק / צ'קים שחזרו במניין אותם 10 הנ"ל.

כדי להסיר צ'ק מרשימת עשרת הצ'קים ללא כיסוי שבגללם מוגבל החשבון יש לפנות בבקשה בעניין לבית משפט השלום. בבקשה צריך כמובן לפרט מדוע אין להכליל צ'ק זה ברשימה, יכולות להיות סיבות שונות כגון שהבנק טעה בסירובו לכבד את הצ'ק או שהצ'ק נרשם ונמסר לפני שהחשבון עוקל. עוד ניתן לטעון כי רושם הצ'ק סבור היה בצדק שהבנק יכבד את הצ'ק לאור הסדרים מיוחדים שלו מול הבנק (למשל הבטחה של מנהל הסניף).

ייצוג משפטי הולם

מטבע הדברים מי שחשבונו הוגבל נמצא בוודאי בתקופה לא קלה מבחינה פיננסית. עם זאת אין זו סיבה לוותר על ייצוג משפטי הולם על ידי עו"ד המצוי בתחום דיני הבנקאות והוא בעל ניסיון בניהול הליכים בעניין ביטול חשבון מוגבל.

חשוב מאוד לפנות לעו"ד מוקדם ככל האפשר כדי להקדים ולפנות ברגע שעולה החשש שהבנק יפעל להגבלת החשבון.

משרדנו בעל ניסיון עצום והישגים מוכחים בייצוג מוצלח של לקוחות בכל עניין הקשור בחשבון בנק מוגבל.

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה, נשמח לסייע במידע, ייעוץ וייצוג מיטבי במידת הצורך.  ולנוחיותכם – מאגר בלתי נדלה של מידע בענייני חשבון מוגבל – בבלוג חשבון מוגבל.


סיפורי הצלחה בתחום חשבון מוגבל

ארז – לקוח ממליץ חשבון מוגבל

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

בן – לקוח ממליץ חשבון מוגבל

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

ליאת לקוחוה ממליצה – אזרחי מסחרי

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

לקבלת ייעוץ, מלא את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליך בהקדם:

שינוי גודל גופנים