עוד באזרחי מסחרי

קטגוריה

תת קטגוריה

מינה לקוחה ממליצה – חברות ושותפויות

מאבקי שליטה בחברות

טיפול משפטי מקצועי יצמצם נזק לחברה

לשליטה בחברה, מכל סוג שהוא (פרטית, ציבורית, שותפות וכד'), יש ערך כלכלי. כך למשל בחברה ציבורית שווי המניות של קבוצת השליטה תמיד גבוה משמעותית משווי מניותיהם של בעלי המניות האחרים. היכולת לכוון את פעילות החברה, לקבוע את זהות האנשים שיעמדו בראשה, את אופן חלוקת רווחיה ועוד, לכל אלה משמעות נכבדת המעוררת מדי פעם סכסוכים הנוגעים לשליטה בחברה.
חשוב להבין שמאבקי שליטה בחברה עלולים לגרום לה נזק רב, מעבר לפגיעה ביעילות ההתנהלות תושפע נכונות לקוחות, ספקים, עובדים וכד' להיקשר עם החברה. במצבים קיצוניים מאבקי שליטה שאינם באים במהירות מספקת על פתרונם מביאים בסופו של דבר לפירוק החברה, לעיתים בשל הגעה לחדלות פירעון ופשיטת רגל.
מומלץ מאוד לכל מי שמעורב במאבק שליטה בחברה לפנות ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה גם בתחום זה. ליווי משפטי מקצועי ומסור יאפשר ניהול הסכסוך באופן ענייני ותוך צמצום הפגיעה בחברה, פגיעה בה בדרך כלל אין איש  מן המעורבים המעוניין בה.

על דירקטורים ונושאי משרה בחברות חלה חובת אמון ראשונית כלפי החברה
חשוב לדעת שלפי דיני החברות כל דירקטור ונושא משרה בחברה חייב בחובת אמון ראשונית לארגון. יש להדגיש שחובת האמון היא כלפי החברה כולה ולא כלפי קבוצה כזו או אחרת של בעלי מניות. מי שאינם מקפידים לעמוד בחובתם זו ושמים עניינים אישיים או אחרים מעל טובת החברה חושפים עצמם לתביעות. כל פעולה שנוקט מי מן הצדדים במאבק שליטה בחברה נבחן בראי טובת החברה. ליווי משפטי של עורך דין הבקיא בתחום מאבקי שליטה בחברות יבטיח הימנעות מפעולות הגורמות נזק לחברה שלא לצורך, כך למשל סירוב של נושא משרה לחתום על הוראות תשלום, סירוב שאין לו הצדקה מעשית אלא הוא תוצאה של ניסיון לזכות בעמדת כוח, ליצור לחץ או לפגוע בצד שכנגד. גם החלטות על פיטורין במהלך ניהול מאבק שליטה בחברה יעמדו למבחן טובת החברה, דהיינו האם אכן מדובר בצעדי התייעלות או ב"סגירת חשבונות", "ניקוי שורות" (מתומכי צד כזה או אחר) וכד'.

דרכים לפתרון מאבקי שליטה בחברה
ישנן דרכים שונות שבכוחן להביא לסיום מאבק שליטה בחברה. בין היתר ניתן לפעול למנות בורר (היכול גם לקבל סמכויות ניהול עד שהמשבר מגיע לסיומו). הליך בבית משפט גם הוא מאפשר סיום הסכסוך אך יש לקחת בחשבון שאלה הם הליכים פומביים אשר יאפשרו לכל המעוניין "הצצה" על המצב הבעייתי.
פתרונות אפשריים כוללים רכישת אחזקות של צד אחד על ידי הצד השני, מכירה לגורם חיצון, הפרדת פעילות ועוד.

אנו במשרד עורך דין רענן גל ושות' מתמחים גם בהענקת ליווי משפטי למי שמעורבים במאבק שליטה בחברה. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה הקשורה לעניין זה, נשמח לייעץ, לספק מידע מהימן, לחלוק מן הניסיון והידע הרב שברשותנו. במידת הצורך תוכלו גם אתם לקבל מאיתנו ליווי משפטי איכותי ומסור.

 

תביעה לסכסוך בין שותפים

שותפות היא אחת הדרכים להקים יחדיו עסק (דרך נוספת היא על ידי הקמת חברה בע"מ למשל השייכת לבעלי המניות שלה). שותפות יכולה להיות של שני אנשים אולם לעיתים חוברים יחד גם שלושה אנשים ויותר ומקימים יחדיו עסק בשותפות.

לעיתים קרובות שותפויות עסקיות מוקמות על ידי קרובי משפחה או על ידי מי ששוררים ביניהם יחסי חברות. שותפים צריכים להיות מסוגלים לסמוך זה על זה ולמעשה יכולת זו היא שמהווה אחד היתרונות הגדולים של שותפות. אולם כאשר אמון זה מופר מתגלעים סכסוכים בין שותפים, יש שסכסוכים כאלה באים על פתרונם רק בין כתלי בית המשפט, פעמים אחרות ניתן ליישבם באמצעות הליך גישור. לעיתים קרובות תביעת סכסוכים בין שותפים פירושם פירוק העסק שהקימו יחד.

הרקע לתביעת סכסוך בין שותפים

כאמור שותפויות מוקמות על ידי מי שחשים שהם יכולים לסמוך זה על רעהו. ההנחה היא שפעולה יחד תניב פירות גדולים מסיכומם של אלה שיכולים היו השותפים ליצור אם היו פועלים כל אחד בנפרד. מטבע הדברים שכל אחד מן השותפים מעוניין להפיק את המרב עבורו ועבור בני משפחתו אולם מכיוון שכל אחד מן השותפים ער לעובדה שההישגים מתאפשרים הודות לשיתוף הפעולה ביניהם נוצר איזון שפירושו גם ערובה ושאיפה לחלוקה הוגנת עם השותפים.

כאשר מתחילים שותפים לחשוד במניעיהם של השותפים שלהם, בעירובם של אינטרסים זרים או בשינוי במטרות שבעבר עלו בקנה אחד קמה קרקע פורייה לסכסוכים בין שותפים. במקרים אחרים סכסוכים כאלה מתעוררים על רקע של אי הסכמות בנוגע לאופן ההתנהלות העסקית או כאשר אחד השותפים מעוניין לשלב בעסק את ילדיו.

תוצאות סכסוכים בין שותפים

לעיתים קרובות יביאו סכסוכים בין שותפים לפירוק המפעל העסקי שהקימו יחד. פירוק שכזה יכול שיעשה בהסכמה או שלא בהסכמה, הכול לפי הוראות חוק החברות. במקרים אחרים סכסוכך בין שותפים יוביל לתביעות אזרחיות בגין עוולות נזיקיות (תביעות לפיצויים על נזקין שגרמו פעולותיו של אחד השותפים לאחר), לתביעות במסגרת הליכי הוצאה לפועל (חובות בין שותפים), תביעות לאכיפת חוזה (כאשר אחד השותפים סבור שהצד הדני אינו מקיים את שסוכם ביניהם) ועוד.

לעיתים קורה שסכסוך בין שותפים גולש לצדדים שלישיים והופכים מעורבים בהם גם לקוחות, עובדים וספקים.
ישנם מקרים בהם סכסוך בין שותפים יכול לבוא על פתרונו פשוט באמצעות הסכמה על כך שאחד השותפים ירכוש את חלקו של השני, פעמים אחרות יכולים השותפים להחליט למכור את העסק כולו לצד שלישי ולחלק את התמורה ביניהם.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני חברות. צברנו ניסיון רב גם בניהול הליכי סכסוך בין שותפים ונחלנו הצלחות מרשימות עבור לקוחותינו, בין אם מדובר היה בהישגים מול שותפיהם או ביישוב הסכסוך ומציאת דרך להמשך פעילות משותפת.

סכסוכים וקונפליקטים בחברה או בית עסק משפחתי

עסקים משפחתיים הם נפוצים, אך טבעי הוא שבני משפחה יוכלו לחבור יחד לשם הקמה וניהול בית עסק.
תופעות מוכרות הן שבני משפחה בוחרים בדרך מקצועית דומה, עובדים כשכירים ומתקדמים לעמדה בכירה בעסק שהקים בן משפחה, נכנסים כשותפים, הופכים יחד לבעלי שליטה בחברה מסוימת ועוד.

פעמים רבות עסקים משפחתיים משגשגים גם בזכות שיתוף פעולה, יחסי קירבה ואחריות הדדית בין בני המשפחה המעורבים. למרבה הצער ישנם גם מקרים בהם מתגלעים סכסוכים, על רקע עסקי או אחר, בין בני משפחה להם אינטרס עסקי משותף. כאשר סכסוך כזה מתפתח לעימות משפטי מתעוררות שאלות ייחודיות שונות וביניהן הצורך להכריע לאיזו ערכאה מוקנית סמכות הדיון.

לפניכם סקירה כללית של מאפייני סכסוכים בבית עסק משפחתי.

נקדים ונאמר שלכל מי שמוצא עצמו מעורב בסכסוך כזה מומלץ לפנות ללא דיחוי אל עורך דין לו ניסיון מוכח בטיפול בתביעות על רקע עסקי בין בני משפחה. עורך דין כזה ידע לנהל את המהלכים באופן זהיר ויעיל, לנצל כל הזדמנות להגיע במהירות לפתרון הוגן ולמנוע התדרדרות לעימות טעון העלול לגבות מחיר כבד מבחינה כלכלית ואישית כאחד. חשוב לזכור שליחסים עכורים בין בני משפחה תיתכן השפעה מרחיקת לכת על אנשים קרובים ויקרים לליבנו.

סמכות הדיון לבית המשפט לענייני משפחה רק בהתקיים שני תנאים במקביל


תביעות אזרחיות על רקע עסקי נידונות בבית משפט השלום או המחוזי (תלוי בסכום התביעה), אם מדובר בסכסוך על רקע יחסי עבודה הערכאה בה ינוהל ההליך תהיה בית הדין לענייני עבודה (למשל כאשר עובד תובע מעסיק שלא מילא חובותיו כלפיו). כאשר מדובר בסכסוך עסקי בין בני משפחה ייתכן וסמכות הדיון תעבור אל בית המשפט לענייני משפחה. לשאלה בפני איזו ערכאה יתברר העניין חשיבות רבה, זאת משום שישנם הבדלים מהותיים בין סדרי הדין ואופי ההתנהלות בין הערכאות האזרחיות הרגילות לבית המשפט לענייני משפחה.

ישנם שני תנאים שרק בהתקיימם במקביל תעבור סמכות הדיון לבית המשפט לענייני משפחה.

ראשית, בין שני הצדדים חייבת להיות קרבה משפחתית כהגדרתה בחוק.

התנאי השני הוא שליחסים המשפחתיים תרומה משמעותית להתפתחות הסכסוך.

עורך דין המתמחה בטיפול בתביעות עסקיות בין בני משפחה ידע לקבוע אם מתקיימים שני התנאים. חשוב להבין שגם אם ההליך יתקיים בפני בית המשפט לענייני משפחה החלטות השופטים תתקבלנה לפי כללים מתחום דיני החברות, חוק המקרקעין, חוק המיטלטלין וכיוצא באלה.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחה גם בניהול הליכים משפטיים על רקע עסקי המתנהלים בין בני משפחה. אנו מכירים היטב את המטען הרגשי המאפיין סכסוכים כאלה ומעניקים ליווי משפטי, מקצועי, אחראי, אכפתי, זהיר ומסור. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת לסכסוך בבית עסק משפחתי, נשמח לייעץ, לחלוק מן הידע והניסיון הרב שברשותנו ובמידת הצורך להציע גם לכם ייצוג משפטי מן הרמה הגבוהה ביותר.

הרמת מסך לחברה בע"מ

עקרון בסיסי בדיני חברות הוא שחברה המוקמת כחוק הינה בעלת ישות משפטית עצמאית, דהיינו יש לה קיום בפני החוק הנפרד מזה של בעליו ו/או אלה המועסקים בו. בהתאם לעיקרון זה יכולה חברה לפתוח ולנהל (באמצעות "מורשי חתימה") חשבון בנק, להיקשר בחוזים, לתבוע ולהיתבע ועוד.

מכיוון שלחברה ישות משפטית עצמאית ברור שאם היא צוברת חובות עליה לבדה לשאת בהחזרתם, אם תגיע לחדלות פירעון תאלץ החברה להיכנס להליך פשיטת רגל ובו ישמשו נכסיה להחזר החובות (בהיקף האפשרי).
ברבות השנים רבו המקרים בהם בעלי חברות עשו שימוש לרעה בעקרון הישות המשפטית הנפרדת של חברתם. הפתרון שנמצא למצבים כאלה מכונה הרמת מסך ההתאגדות .

בעבר נעשה שימוש מצומצם מאוד בכלי הרמת המסך אולם בשנת 2000 נכנס לתוקפו תיקון לחוק החברות אשר, בין היתר, העניק שיקול דעת נרחב לבתי המשפט באשר למתי ראוי להפוך חובותיה של חברה לכאלה שבעליה צריכים להיות ערבים להם באופן אישי.

התיקון לחוק זכה לביקורת נוקבת מצד המגזר העסקי וכך נעשה תיקון שני שצמצם את האפשרות להרמת מסך לכדי רשימה מוגדרת וכן דרש שבית המשפט ישתכנע שמדובר במקרה בו "נכון, צודק ויעיל" לאפשר הרמת מסך.

כיום סעיף 6 לחוק החברות קובע שהרמת מסך תבוצע רק במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים.
כך למשל כאשר נעשה שימוש לרעה בעקרון הישות המשפטית הנפרדת של החברה כדי להונות או לקפח, או כאשר ניהול העסק נעשה באופן שלא היטיב עם העסק עצמו אלה דווקא עם בעליו (למשל ביצוע עסקאות שסיכון לא סביר בצידן).

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני חברות. בין היתר צברנו ניסיון רב בניהול תיקים בהם מעורבת בקשה להרמת מסך.

אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה בעניין זה, נשמח לשתף מן הידע שצברנו, לייעץ ובמידת הצורך לספק גם לכם שירותים משפטיים מעולים אשר יבטיחו השגת התוצאה המיטבית עבורכם.

מיזוג חברות

יעלה בקרוב!!

רכישת חברות

יעלה בקרוב !!

העברת מניות חברה

יעלה בקרוב !!

הקפאת הליכים של חברה

יעלה בקרוב!!

הרמת מסך

הרמת מסך:  עו"ד רענן גל – מומחה הרמת מסך בתאגידים

הרמת מסך עניינה הטלת האחריות להחזר כספים שחייבת חברה בע"מ לנושיה על כתפי בעלי החברה.

הצורך בהרמת מסך נובע מן העובדה כי חברה בע"מ מרגע שהקמתה אושרה והיא קיבלה מספר חברה (ח.פ.) מרשם החברות, הופכת לבעלת ישות משפטית עצמאית וככזו היא רשאית להיקשר בחוזים, לפתוח ולנהל חשבון בנק, לקחת הלוואות ועוד. העמידה בקיום ההתחייבויות שנטלה על עצמה החברה (באמצעות בעלי התפקידים בה) נופלת אך ורק על כתפי החברה ובשום אופן לא על בעליה (בין אם מדובר בחברה בבעלות פרטית או כזו שמניותיה הונפקו והיא בבעלות ציבורית) , אלא אם הבעלים חתמו על ערבות אישית.

כאשר חברה נקלעת לקשיים, צוברת חובות, נושים, תיקים בהוצאה לפועל או אפילו מגיעה להליך פשיטת רגל הרי שנושים רבים עלולים להפסיד כספים שהחברה חייבת להם. במקרים מסוימים ניתן, באמצעות הליך הרמת מסך, לחייב את בעלי החברה באופן אישי לשאת באחריות להחזיר, מכיסם הפרטי, חובות שצברה החברה (כולם או חלקם).

ישנם עורכי דין חברות המוכשרים לתת שירות מעולה בתחום דיני תאגידים כל עוד אלה מתנהלים מחוץ לכותלי בית המשפט (למשל עריכת חוזים למיניהם, הקמת חברות ועוד).
לא כל עו"ד העוסק בתחום דיני חברות מתאים לטפל בהליך הרמת מסך. דרוש ידע וניסיון ספציפיים לנושא זה וכן כישורי הופעה בבתי משפט וליטיגציה.

חריג לכלל

כאמור הכלל הוא שחברה היא בעלת ישות משפטית עצמאית, נפרדת משל בעליה. למעשה היתרון העיקרי שבהקמת חברה בע"מ היא הפרדה זו. לפיכך ברור שהרמת מסך מהווה חריג לכלל ואפשרית רק במקרים בהם ניתן להראות נסיבות מיוחדות כפי שאלה מוגדרות בחוק ובפסיקה.

עיקר הסמכות להרמת מסך מוקנית מכוח סעיף 6 לחוק החברות. שם מפורטים תנאים שאם נתקיימו ראשי בית המשפט להורות על הרמת מסך והטלת חובות החברה על בעליה (בין אם במקום החברה או במקביל אליה).
כך למשל ניתן לבצע הרמת מסך אם מוכיחים מבקשיה שהשימוש באישיות הנפרדת של החברה נעשה מתוך כוונה להתחמק מהחזר חובות, במטרה להונות ולקפח, אם ניהול החברה נעשה שלא תוך שימת טובתה בראש סדר העדיפויות, אם נטלו מנהלי החברה סיכונים בלתי סבירים ועוד.

שינוי במגמה לאפשר הרמת מסך

כדאי לדעת שאם בעבר קשה היה לגרום לבית המשפט להיעתר לתביעה להרמת מסך הרי בשנים האחרונות ניכרת מגמה של שינוי והשימוש בהרמת מסך גובר והולך. שינוי זה נובע מריבוי מקרים של בעלי חברות שניצלו לרעה את עקרון הישות המשפטית הנפרדת של חברה בע"מ.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני חברות וצברנו ניסיון רב גם בניהול תביעות להרמת מסך וכן בהגנה על בעלי חברות מפני תביעות שכאלה. לנו הישגים מוכחים בתחום הנובעים גם מכישורי הופעה בבתי משפט וליטיגציה בהם ניחנים עו"ד במשרדנו המטפלים בתביעות כאלה.

אתם מוזמנים לפנות אלינו כעת בכל שאלה בנושא, נשמח לספק מידע מהימן, לייעץ ואם תזדקקו לתת גם לכם שירות ליווי משפטי מסור ומקצועי.


סיפורי הצלחה בתחום אזרחי מסחרי

איתן – לקוח ממליץ אזרחי מקרקעין

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

בן – לקוח ממליץ חשבון מוגבל

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

אייל- לקוח ממליץ פירוק שותפות

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

מינה לקוחה ממליצה – חברות ושותפויות

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

אבי לקוח ממליץ – בתחום אזרחי מסחרי

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

לקבלת ייעוץ, מלא את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליך בהקדם:

שינוי גודל גופנים