עוד בחשבון מוגבל

קטגוריה

תת קטגוריה

חשבון מוגבל וחשבון מוגבל חמור

ידוע כי אחת הבעיות של המשק הישראלי היא כמה מקובל לנהל חשבון בנק הנמצא כדרך קבע ביתרה שלילית. כחלק מן המאמץ התחיקתי להביא לשינוי מגמה ולצמצום הסכומים העצומים שמשקי בית ועסקים בישראל חייבים לבנקים המסחריים בוצעו מאז תחילת שנות ה2000 עדכונים לחוק צ'קים ללא כיסוי אשר החמירו את הסנקציות הננקטות כנגד מי שאינם משכילים לנהל נכון את כספם עד כדי כך שהם משלמים בצ'קים מחשבון בנק שברשותם כאשר היתרה בחשבון זה מחייבת את הבנק (לפחות לפי נהליו הפנימיים) שלא לכבד את הצ'ק. התוצאה הישירה של הקשחת עמדות זו הייתה גידול במספר חשבונות הבנק שהוגדרו מוגבלים בהגבלה רגילה או "מוגבלים חמור". במאמר זה נעמוד על ההבדלים בין הגבלה רגילה להגבלה חמורה ועל משמעותם האופרטיבית.

התנאים להטלת הגבלות על חשבון בנק

חוק צ'קים ללא כיסוי קובע כי על כל בנק מסחרי חלה חובה (אין לבנק שיקול דעת בעניין) להכריז על חשבון בנק כמוגבל אם במהלך 12 חודשים רשמו בעלי החשבון לפחות עשרה צ'קים שהבנק לא יכול היה לכבד. חשבון בנק יוגבל בהגבלה חמורה אם ללקוח שרשם אותם עשרה צ'קים שמחייבים הגבלת חשבונו יש חשבון מוגבל נוסף (גם אם כזה המנוהל בבנק אחר). סיבה נוספת המחייבת הטלת הגבלה חמורה היא שחשבון הבנק כבר הוגבל בעבר וטרם חלפו שלוש שנים מהסרת הגבלה קודמת זו.

סנקציות חריפות יותר במקרה של הגבלה חמורה

מטבע הדברים שעל לקוח שחשבון הבנק שלו הוגבל בהגבלה חמורה (נהוג לכנות בעל חשבון בנק שכזה, בין אם מדובר באדם פרטי או בעסק, "לקוח מוגבל חמור") יוטלו סנקציות קשות יותר מאלה המוטלות על "לקוח מוגבל" (המכונה גם  "לקוח מוגבל רגיל", דהיינו כזה שעל חשבון הבנק שלו הוטלה הגבלה רגילה).

על בעל חשבון בנק מוגבל חמור חלות כל הסנקציות החלות על בעל חשבון בנק מוגבל. לפיכך לא יוכל למשוך צ'קים מן החשבון שהוגבל או להזמין פנקסי צ'קים חדשים השייכים לחשבון זה, בנוסף לא יוכל לקוח מוגבל חמור (כמו גם לקוח מוגבל רגיל) לפתוח במשך תקופת ההגבלה חשבון צ'קים חדש באף בנק (לא בזה בו מתנהל החשבון שהוגבל ולא בשום בנק אחר). אולם לקוח מוגבל חמור, להבדיל מלקוח מוגבל רגיל, גם לא יוכל למשוך צ'קים מחשבונות אחרים שברשותו ואשר לא הוגבלו. גם חשבונות בהם הוא שותף או מיופה כוח יהפכו מוגבלים.
עוד הבדל חשוב בין הגבלה רגילה של חשבון בנק להגבלה חמורה הוא משך ההגבלה – שנה כאשר מדובר בחשבון מוגבל רגיל לעומת שנתיים כאשר מדובר בחשבון מוגבל חמור.

חשוב מאוד לפעול לצמצום הנזק

להגבלת חשבון בנק, ובוודאי כאשר מדובר בהגבלה חמורה, עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת הן מבחינת ההתנהלות הפיננסית (עד כדי הגעה לפשיטת רגל) והן מבחינת פגיעה ארוכת טווח במוניטין. חשוב לדעת כי ניתן לעשות רבות כדי להתמודד עם חשבון מוגבל, לעיתים ניתן להביא להסרת ההגבלה ואפילו, אם ננקטים צעדים מבעוד מועד, למנוע הטלת ההגבלה מלכתחילה. לפיכך מומלץ לפנות ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בטיפול בחשבונות בנק מוגבלים ברגע שעולה חשש שהמצב ידרדר לכדי כך.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחה גם בהתנהלות משפטית מול בנקים. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה בנושא חשבון מוגבל או חשבון מוגבל חמור. נוכל לייעץ, למסור מידע מהימן ובמידת הצורך לספק גם לכם ייצוג משפטי מעולה שיסייע לכם להיחלץ במהירות מן האתגר עימו אתם נדרשים להתמודד.

הליך חשבון בנק מוגבל

חשבון בנק מוגבל מקשה על ההתנהלות הפיננסית שכן בעלי החשבון אינו רשאי עוד לרשום צ'קים מן החשבון המוגבל ואינו יכול לפתוח חשבון בנק נוסף, באותו בנק בו מתנהל החשבון המוגבל או בכל בנק אחר, בו יוכל להשתמש לצרכי תשלום באמצעות צ'קים. ניתן להמשיך להשתמש בחשבון בנק שהוכרז כחשבון מוגבל למעט אותה הגבלה של משיכת צ'קים (למשל תשלום באמצעות כרטיס אשראי או משיכת כסף מזומן מן החשבון במידה והיתרה בו מאפשרת זאת).
חשוב לציין כי המשמעות של חשבון מוגבל חורגת מתחום הקושי המעשי שיש להגבלה על ניהול בית עסק או משק בית פרטי, זאת משום שעצם העובדה שבעליו הגיעו למצב של הגבלת חשבון הבנק שלהם תביא לפגיעה במוניטין, פגיעה שקשה לעמוד השלכותיה.

להלן תמצאו ריכוז מידע הנוגע לחשבון בנק מוגבל כולל פירוט אודות מתי מטיל הבנק הגבלה כזו ומה ניתן לעשות כדי למנוע זאת מלכתחילה או לבטל את הגבלה שכבר הוטלה. נקדים ונאמר כי פניה ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בדיני בנקאות, ואשר לו ניסיון מוכח במניעת הכרזה על חשבון מוגבל ובביטול הגבלות כאלה, היא הדרך הנכונה להתמודד עם מצבים כגון אלה.

התנאים להגבלת חשבון בנק

חוק צ'קים ללא כיסוי הוא דבר החקיקה המרכזי הנוגע להגבלת חשבון בנק. בחוק זה נקבע כי מי שבמשך תקופה של עד 12 חודשים רשם 10 צ'קים מן החשבון המדובר שנותרו ללא כיסוי יביא להטלת הגבלה על חשבון בנק זה שבבעלותו. תופעת חשבונות הבנק המוגבלים התרחבה בעשור האחרון, לא עקב שינוי בתנאים הנ"ל אלא בשל מהלכים שנקטה המדינה לצמצום תופעת משיכות היתר, מהלכים שהובילו לגידול במספר הצ'קים שהבנקים אינם מכבדים.

מרגע שהבנק מכריז על חשבון כמוגבל יחולו עליו המגבלות שתוארו לעיל למשך שנה אחת. יש להדגיש שהבנק לא יכבד צ'קים שנרשמים מחשבון מוגבל אפילו אם היתרה בחשבון מספיקה לשם כך.

זה המקום לציין כי ישנן נסיבות בהן תוטל הגבלה חמורה על חשבון בנק, למשל כאשר החשבון כבר הוגבל בעבר וטרם חלפו שלוש שנים מאז. המגבלות על בעלי חשבון בנק מוגבל חמור הן מרחיקות לכת עוד יותר וההגבלה תימשך זמן רב יותר (לפחות שנתיים ולעיתים אף יותר).

התראה לפני הכרזה על חשבון בנק מוגבל

ברגע שנוכח הבנק לדעת כי מתקיימים התנאים הנ"ל להגבלת חשבון של לקוח (בין אם מדובר בחשבון של אדם פרטי, חשבון משותף או חשבון של בית עסק) הוא מחויב לפתוח בהליך הגבלת החשבון ולשלוח מיד התראה לבעלי החשבון בעניין זה. 15 יום מרגע שנתקבלה ההתראה תוטל ההגבלה אלא אם מצליח בעל החשבון למנוע זאת (בדרכים שיתוארו בהמשך). הבנקים המסחריים מחויבים לדווח על ההגבלה לבנק ישראל.

איתור חשבונות בנק מוגבלים

כאמור אל בנק ישראל מתנקז מידע אודות כל חשבונות הבנקים המוגבלים. בנק ישראל מאפשר לציבור גישה למסד הנתונים שהוא מנהל בעניין, באמצעות כלי לאיתור חשבונות מוגבלים, זאת במטרה לסייע למי שרוצים לוודא שצ'ק שהם מקבלים יכובד. כך יוצא שדבר ההגבלה גלוי לכל ובמקרים רבים יביא לפגיעה במוניטין של בעלי החשבון, ספקים עלולים לחדול מלספק סחורה לבתי עסק אפילו אם יובטח להם תשלום לא באמצעות צ'ק, לקוחות יחששו לבצע הזמנות (שמא בית העסק לא יוכל לעמוד באספקת ההזמנה) וכו'.

כיצד ניתן לפעול כנגד הגבלת חשבון בנק

חשוב מאוד לדעת כי לעיתים קרובות ניתן למנוע מלכתחילה הגבלת חשבון בנק ואם כבר הוגבל ייתכן מאד שניתן יהיה להסיר את ההגבלה במהירות. עו"ד המתמחה בתחום דיני בנקאות ידע אלו טענות יוכל להעלות בפני הבנק וכן כיצד להביא לביטול הגבלה שכבר הוטלה באמצעות הגשת ערעור לבית המשפט. ברוב המקרים יבוססו הטענות כנגד הגבלת החשבון על כך שאין לכלול צ'קים מסוימים במניין אותם עשרת הצ'קים שהובילו לפתיחת הליך ההגבלה (למשל אם הובטח ללקוח, אפילו בע"פ, שצ'ק מסוים יכובד).

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחה גם בתחום דיני הבנקאות. צברנו ניסיון רב בסיוע לבעלי חשבון בנק מוגבל, ביטול הגבלות כאלה ומניעתן עוד בטרם הוטלו. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בנושא חשבונות בנק מוגבלים, נשמח לחלוק מן הידע שברשותנו, לייעץ, ובמידת הצורך להעניק גם לכם ליווי משפטי איכותי ומסור מאת עורכי דין מן המובילים בתחום זה בארץ.

חשבון מוגבל ממה להיזהר?

לפני כעשור החלה הקשחה בעמדות בנק ישראל והבנקים המסחריים במטרה לצמצם התנהלות ביתרת חובה של אנשים פרטיים ושל עסקים כאחד. כתוצאה ממדיניות זו, הנגזרת מהחלטות והנחיות הממשלה כמו גם מחקיקה רלוונטית, חוק צ'קים ללא כיסוי בראשה, חלה עליה של ממש במספר חשבונות הבנק שהוגדרו כחשבונות מוגבלים.

כאמור בפוסטים קודמים, להטלת הגבלה על חשבון בנק עשויות להיות משמעויות מרחיקות לכת. לא רק שחשבון מוגבל מקשה על התנהלות פיננסית שוטפת אלא שדבר ההגבלה וודאי יתפרסם ברבים ומרגע זה יהווה כתם שאת היקף פגיעתו במוניטין קשה לעמוד. לפיכך אדם פרטי או בית עסק להם סיבה לחשוש מהטלת הגבלה על חשבון הבנק שלהם, ובוודאי אם כבר קיבלו התראה בעניין זה מהבנק, טוב יעשו אם יפנו ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בדיני בנקאות ובמשפט מסחרי. עורך דין שכזה יוכל במקרים רבים למנוע הטלת ההגבלה או, אם כבר הוטלה, להביא להסרתה במהירות הרבה ביותר האפשרית. עורך הדין ידע גם לסייע בניהול שוטף במשך תקופת ההגבלה כך שימוזערו הנזקים שלה.

מתי מוטלת הגבלה על חשבון בנק

כפי שנקבע בחוק צ'קים ללא כיסוי, כל חשבון בנק, בין אן הוא של אדם פרטי או של בית עסק וללא תלות בהיקף סכומי הכספים המנוהלים בו, יוגדר כחשבון בנק מוגבל אם נרשמו בו בתוך 12 חודשים עשרה צ'קים שנותרו ללא כיסוי, דהיינו שהיתרה בחשבון הבנק בעת שמקבלי הצ'ק ניסו לפורעו הייתה בלתי מספקת ולא אפשרה לבנק בו מתנהל החשבון לכבד את הצ'ק – צ'קים חוזרים בפי העם.

ברגע שבבנק נוכחו לדעת כי תנאי עשרת הצ'קים הנ"ל מתקיים הבנק מחויב לשלוח התראה לבעת החשבון בעניין זה. לרשות בעל החשבון עומדים חמישה עשר יום בלבד למנוע את הטלת ההגבלה, אם לא עלה בידו לעשות זאת תיכנס ההגבלה לתוקפה בתום אותם 15 יום מרגע קבלת ההתראה.

מיד עם הטלת הגבלה על חשבון בנק מחויבים הבנקים המסחריים לדווח על כך לבנק ישראל המנהל מאגר מידע הפתוח לציבור כדי לסייע להימנע מקבלת צ'קים שיוותרו ללא כיסוי.

לאור אותו חלון זמן מצומצם בן 15 יום חשוב מאוד לפנות ללא דיחוי אל עורך דין בעל ניסיון בטיפול בחשבונות בנק מוגבלים.

מניעת הטלת הגבלה על חשבון בנק, ביטול הגבלה כזו והתמודדות עימה:

כאמור להגבלת חשבון בנק עשויות להיות השפעות מרחיקות לכת עד כדי הגעה לפשיטת רגל. לפיכך חשוב לנצל כל אפשרות למניעת הטלת ההגבלה מלכתחילה או, אם כבר הוטלה, להסירה במהירות האפשרית. עורך דין המתמחה בתחום דיני בנקאות ידע מה ניתן לעשות בכל מקרה ומקרה, בדרך כלל צעדים כנגד הגבלת חשבון בנק ימוקדו במחיקת צ'קים ממניין אותם עשרה צ'קים חוזרים שהביאו להטלת ההגבלה. כך למשל ניתן לטעון כי בעל החשבון רשאי היה להיסמך על הבטחות שניתנו לו ממנהל סניף הבנק או שאי כיבוד צ'ק מסוים היה לא מוצדק.

כאמור, אדם או תאגיד שחשבון הבנק שלהם הוגבלת אינן רשאים עוד, למשך שנה, למשוך צ'קים מאותו חשבון ואינם רשאים לפתוח חשבונות צ'קים אחרים, לא בבנק בו מתנהל החשבון שהוגבל ולא בשום בנק אחר. עם זאת ניתן להמשיך להשתמש בחשבון ככזה ממנו נמשכים כספים במזומן או שמבוצעים דרכו תשלומים לחברת אשראי.

עורך דין המתמחה בדיני בנקאות וצובר ניסיון בטיפול במקרים של חשבון בנק מוגבל או סכנה להטלת הגבלה על חשבון בנק, ידע לייעץ למי שחשבון הבנק שלו הוגבל כיצד להמשיך לנהל ענייניו כך שיוכל לצלוח את תקופת ההגבלה ללא שתביא לקריסה כלכלית, חדלות פירעון ופשיטת רגל. מדובר בטכניקות אשר מוכחות כמוצלחות ובתי המשפט, בסופו של תהליך, מקבלים לרוב את טיעוני המבקש בהליך לביטול הגבלה.

משרדנו מתמחה גם בדיני בנקאות והוא חי ונושם הסרת הגבלות חשבון בבנק. לזכותנו ניסיון רב ביותר בליווי משפטי של מי שמתמודד עם הגבלה על חשבון הבנק, אם כאלה בהם אנו מונעים הטלת ההגבלה ואם במקרים בהם אנו מביאים להסרתה בהקדם האפשרי ומודאים שלקוחותינו מתנהלים נכון כל עוד חשבון הבנק נותר מוגבל.

חשבון מוגבל בבנק

כבר בראשית שנות האלפיים החל יישום מדיניות ממשלתית שמטרתה צמצום התנהלות בחובה בחשבונות הבנק של משקי בית ועסקים בישראל. במסגרת הצעדים שננקטו חויבו הבנקים המסחריים להקשיח עמדותיהם בכל הקשור לחריגה ממסגרות האשראי שנקבעו בחשבונות המתנהלים בסניפיהם. פועל יוצא של הקשחת עמדות זו הוא גידול במספר חשבונות הבנק המוגדרים כחשבונות מוגבלים. להטלת הגבלה על חשבון הבנק עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת, היא מקשה על ההתנהלות הפיננסית השוטפת והיא עלולה להביא לפגיעה במוניטין, פגיעה העלולה להוביל עסקים, כמו גם אנשים פרטיים, לכדי פשיטת רגל וההשלכות הכרוכות בכך.

לאור ההשלכות האפשריות טוב יעשה מי שלו סיבה לחשוב שחשבון הבנק שלו עלול להיות מוגדר כחשבון מוגבל, וודאי מי שכבר הוטלה הגבלה כזו על חשבונו, אם יפנה ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בדיני בנקאות כדי להבטיח שתמוצה כל אפשרות למנוע את הטלת ההגבלה, להסרה מהירה של הגבלה שכבר הוטלה. בנוסף עורך דין שכזה יוכל לייעץ בכל הנוגע להתמודדות עם ההגבלה במובן של המשך התנהלות פיננסית במשך תקופת ההגבלה.

מדוע חשוב לפנות אל עורך דין המתמחה בדיני בנקאות מוקדם ככל האפשר?

דבר החקיקה המרכזי המסדיר את התנאים והאופן בו מוטלת הגבלה רגילה או הגבלה חמורה על חשבונות בנק הוא חוק צ'קים ללא כיסוי. לפי חוק זה מחויבים הבנקים להטיל הגבלה על כל חשבון המתנהל אצלם ובו נרשמו עשרה צ'קים אשר נותרו ללא כיסוי בתוך תקופה של 12 חודשים. כידוע, צ'ק נותר ללא כיסוי כאשר היתרה בחשבון אינה מאפשרת לבנק לכבד אותו במועד בו מקבל הצ'ק מבקש לפורעו.

ברגע שנוכחים בבנק לדעת כי התנאי הנ"ל מתקיים בחשבון בנק המנוהל אצלם הם נדרשים לידע את בעלי החשבון (במקרה של בית עסק את מורשי החתימה בו) ולהתריע בפניהם על כך החשבון עומד להפוך למוגבל. לרשות בעלי החשבון עומדים אז חמישה עשר ימים בלבד לבטל את רוע הגזירה בטרם נכנסת ההגבלה לתוקף.

במהלך אותו חלון זמן של 15 יום יכול עורך דין המתמחה בדיני בנקאות ואשר לו ניסיון במניעת מימוש איום הטלת ההגבלה כמו גם בהסרת הגבלות מחשבונות בנק לעשות רבות ולנצל כל דרך למניעת הטלת ההגבלה. כך למשל ניתן לפנות אל הבנק ולהוכיח שאין לכלול את אחד מן עשרת הצ'קים שנותרו ללא כיסוי במניין הצ'קים שהובילו לכך שהחשבון עומד להפוך חשבון מוגבל. ישנן כמובן דרכים יעילות נוספות להסרת ההגבלה.

מה יכול עורך הדין לעשות עבורנו?

יש לזכור כי ברגע שחשבון בנק הופך מוגבל הבנק שלכם מחויב להודיע על כך לבנק ישראל המכניס את החשבון למאגר החשבונות המוגבלים, מאגר הנגיש לכלל הציבור כדי לסייע למי שמעוניינים לוודא שצ'ק שהם נאותים לקבל יכובד.

כך יוצא, שאדם שחשבונו הוגבל, אפילו אם בנסיבות שאינן מצדיקות זאת או לפחות כאלה בהן ניתן היה למנוע את ההגבלה, מסתכן בחשיפה העלולה לפגוע קשות בנכונות להיקשר עימו בעסקאות או להעניק לו אשראי. ככל שמדובר בבתי עסק פירושה על חשיפה כזו יכול להיות מכה שבכוחה להוביל לסגירת העסק.
עורך דין מנוסה היודע כיצד ניתן למנוע מימוש ההתראה אודות הכרזה על חשבון מוגבל בבנק יוכל במקרים רבים למצוא פגם בהתנהלות הבנק, פגם אשר ברגע שמובא לידיעת הבנק יחייב אותם להסיר את האיום. אם כבר הוטלה הגבלה יכול עורך הדין לנצל פגמים כאלה ולהביא להסרת ההגבלה. כך למשל כאשר בעלי החשבון רשאים היו להיסמך על הבטחות בעלפה שנתנו להם בעלי תפקידים בבנק או כאשר כשל מנהלי הוביל לכך שהצ'ק לא כובד (למשל הוא הופקד ביום בו הייתה יתרה מספקת בחשבון כדי לכבדו אולם הבנק הגיע לטפל בצ'ק רק במועד מאוחר יותר בו היתרה כבר לא הייתה מספקת).

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחים, בין היתר, גם בתחום המשפט המסחרי בכלל ובדיני בנקאות בפרט. ברבות השנים סייענו לרבים, אנשים פרטיים ובתי עסק כאחד, להתמודד עם סכנת הפיכת חשבון הבנק שלהם לחשבון מוגבל כמו גם להביא להסרת הגבלות שכבר הוטלו. כל עוד הגבלת החשבון בתוקף אנו מייעצים ללקוחותינו בכל הנוגע להמשך התנהלותם הפיננסית ומוודאים כי הפגיעה בהם כתוצאה מהגבלת חשבון הבנק תהיה מזערית.

חשבון מוגבל ומשכנתא

כאשר בעל חשבון בנק רושם בתוך פחות משנה אחת עשרה צ'קים הנותרים ללא כיסוי (היתרה בחשבון אינה מאפשרת לבנק לכבד את הצ'ק) מחויב הבנק להכריז על חשבונו כעל חשבון מוגבל ולדווח על כך לבנק ישראל.

מזה למעלה מעשור שהממשל בישראל פועל כדי לצמצם את תופעת ניהול חשבונות בנק ביתרת חוב ("אוברדרפט"). מדיניות זו הובילה להקשחת עמדת הבנקים בכל הנוגע למתן אשראי ללקוחותיהם וכפועל יוצא מכך גדל מספר חשבונות הבנק המוכרזים כמוגבלים מדי שנה. מלבד הקושי בהתנהלות פיננסית יומיומית הנובעת מהטלת הגבלה על חשבון הבנק אך טבעי הוא שבעלי חשבון בנק מוגבל יתקשו בקבלת הלוואות בכלל והלוואת משכנתא בפרט, לרבות הלוואות בערבות המדינה.

חשוב לדעת כי במקרים רבים מי שפונים לעורך דין המתמחה בדיני בנקאות מיד כשעולה חשש שחשבון הבנק שלהם יוגבל יכולים למנוע את הטלת ההגבלה מלכתחילה וכך לחסוך מעצמם תלאות שונות, כולל הקושי לקבל משכנתא.

חשבון מוגבל בבנק אחד משפיע על האפשרות לקבל משכנתא גם בכל בנק אחר

מגבלות שונות מוטלות על מי שחשבון בנק מסוים שלו הוגבל, כך למשל הוא אינו יכול עוד למשוך צ'קים מאותו חשבון (הוא יכול להמשיך למשוך צ'קים מחשבונות אחרים שבבעלותו). מי שלו חשבון בנק מוגבל יכול אמנם לפתוח חשבון בבנק אחר אולם גם מחשבון חדש זו לא יוכל למשוך צ'קים. באותו אופן בו משפיע קיום חשבון מוגבל בבנק אחד על ניהול חשבון בבנק אחר כך גם משפיע חשבון מוגבל על האפשרות לקבל משכנתא בכל הבנקים כאחד.

ברגע שנוכח הבנק לדעת שמחשבון בנק מסוים חזר צ'ק עשירי במניין בטרם חלפו 12 חודשים מחזרתו של הצ'ק הראשון הוא יתריע בפני בעל/בעלי החשבון (במקרים של חשבון משותף) שחשבון הבנק עומד להפוך למוגבל. לרשות בעלי החשבון עומדים 15 יום בלבד להניע את הבנק מלממש את האיום ולבטל את ההגבלה.

עורך דין המתמחה בדיני בנקאות יכול במקרים רבים למנוע את הטלת ההגבלה מבעוד מועד אם ניתנת לו ההזדמנות לפעול בזמן. זו הסיבה שחשוב מאוד לפנות אל עורך דין שכזה מיד עם קבלת הודעה על הכוונה להטיל הגבלה על חשבון הבנק שלכם ואפילו עוד לפני כן (אם יש לכם סיבה לחשוב שהדברים יגיעו לכדי כך).

אם לא ננקטים צעדים למניעת הטלת ההגבלה, או אם צעדים אלה לא צלחו, החשבון הופך מוגבל ודיווח בעניין זה נמסר לבנק ישראל. דבר הגבלת החשבון נרשם במאגר מידע שמנהל בנק ישראל, מאגר מידע פתוח לכל שמטרתו לסייע בהימנעות מקבלת צ'קים שיוותרו ללא כיסוי. מאגר מידע זה הוא המבטיח שכל הבנקים ידעו לנהוג בבעל החשבון המוגבל בהתאם, וכך גם נפגעת באופן חמור היכולת של בעלי חשבון מוגבל לקבל משכנתא.

מגמת הפסיקה בישראל

מגמת הפסיקה בישראל בענייני חשבון מוגבל בבנק :

בעיה מוכרת של המשק הישראלי היא היקף תופעת ניהול חשבונות בנק, של אנשים פרטיים וגופים (עסקיים ואחרים), ביתרת חובה. מזה למעלה מעשור שהמדינה פועלת בדרכים שונות לצמצם תופעה זו. כחלק מן המדיניות שנועדה להקשות על צבירת יתרת חוב בחשבון בנק חויבו הבנקים להקשיח עמדותיהם בכל הקשור למתן אשראי ללקוחות. כפועל יוצא אנו עדים למגמה של עליה מתמדת במספר השנתי של חשבונות בנק ההופכים לחשבונות מוגבלים בהגבלה רגילה או חמורה.

להטלת הגבלה על חשבון בנק עשויות להיות משמעויות מרחיקות לכת, הגבלה כזו עלולה אף להביא למצב של חדלות פירעון ופשיטת רגל. אל בתי המשפט מוגשים אינספור ערעורים ובקשות שמטרתם הסרת הגבלה מחשבון בנק, כמו כן מתנהלים מגוון תיקים, בנושאים שונים ומשונים, בהם גם לעובדת קיומו של חשבון בנק מוגבל השלכה על פסקי הדין.

עורך דין המתמחה בדיני בנקאות ושבמסגרת עיסוקו השוטף הוא מסייע ללקוחות הנאלצים להתמודד עם חשבון בנק מוגבל, חייב להכיר את המגמה בפסיקה כך שיוכל לנצל כל דרך להביא להסרת ההגבלה או מניעתה מלכתחילה.

בתי המשפט אינם נוטים לטובת הבנקים דווקא

רבים מאמינים כי בתי המשפט נוטים להעדיף את עמדותיהם של הבנקים על פני אלה של לקוחות המציגים טענות כנגד התנהלות הבנק. ייתכן כי בעבר היה בסיס כלשהו לאמונה זו אולם מפסקי דין שניתנו בשנים האחרונות ניכר בבירור שזה אינו המצב כיום. כך למשל עולה מפסק דין 1149/03חטב רפאל נ' בנק הפועלים בע"מ ופסקי דין מאוחרים יותר בו אוזכר. בפסק דין זה נקבע כי אם נהג הבנק לאפשר ללקוח זה או אחר לחרוג ממסגרת האשראי הרי שבכך הוא נטע בלב לקוחותיו אמונה עליה הם רשאים להתבסס שצ'קים שהם רושמים יכובדו גם אם אין בחשבונם יתרה מספקת.

חשוב לזכור שלבנקים כוח רב פי כמה מזה של לקוחותיהם ובוודאי כאשר מדובר בלקוח שחשבון הבנק שלו הוגבל (או עומד להיות מוגבל). בתי המשפט אינם מתעלמים מן הקושי להתמודד משפטית מול מוסד פיננסי כגון בנק. מי שנאלץ להתמודד עם חשבון בנק מוגבל חשוב שיפנה ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בדיני בנקאות ואשר באמתחתו הצלחות מוכחות בהסרת או מניעת הגבלות רגילות וחמורות של חשבונות בנקים.

עורך הדין ידע להציג את הדברים בפני בית המשפט באופן שיאפשר התחשבות במכלול הנסיבות ולא רק בעובדות יבשות. הצגת התמונה כולה תאפשר לבית המשפט להתחשב בגורמים שהביאו לחזרת הצ'קים בגללם החשבון הוגבל או עומד בפני סכנת הפיכתו למוגבל.

בית המשפט דורש עמידה מדוקדקת של הבנק בכל דרישות החוק

עניין הכרזה על חשבון בנק מוגבל מוסדר עלפי הוראות חוק שיקים ללא כיסוי. בחוק זה מפורט באילו נסיבות מחויב הבנק להטיל הגבלה (רגילה או חמורה) על חשבון בנק, חובת הדיווח על כך לבנק ישראל (המנהל מאגר מידע פתוח בו רשימת כל החשבונות המוגבלים), הסנקציות המוטלות על בעל חשבון בנק מוגבל ועוד. לצד כל אלה ישנן בחוק דרישות שהבנק צריך לעמוד בהן, כך למשל בכל הקשור להתראה בפני לקוחות כבר כאשר נוכח הבנק לדעת כי 5 המחאות חזרו.

בשנים האחרונות ניכרת מגמה ברורה בפסיקה של היענות לבקשות הסרת הגבלות על חשבונות בנק במקרים בהם כשל הבנק ולא עמד בכל הדרישות המנהליות המוטלות עליו מכוח חוק שיקים ללא כיסוי. כדוגמא מייצגת – בית המשפט השלום בכפר סבא קבע בעניין גרינברג  נ' בנק לאומי לישראל  כי עצם העובדה שהבנק לא התריע לאחר חזרתם של חמשת הצ'קים הראשונים די בה כדי להביא לביטול ההגבלה שהוטלה על החשבון.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחה גם בדיני בנקאות. ברבות השנים צברנו ניסיון רב בהתמודדות מוצלחת מול בנקים, ביטול הגבלות שהוטלו על חשבונות בנק ומניעת הטלת הגבלות מלכתחילה. אנו עוקבים אחר כל התפתחות בפסיקה ויודעים לנצל מגמות והלכות חדשות על מנת להשיג עבור לקוחותינו את התוצאות הטובות ביותר.

אם אתם מתמודדים עם חשבון בנק שהוגבל, בהגבלה רגילה או חמורה, אם קיבלתם התראה שחשבונכם עומד להפוך למוגבל או אם יש לכם סיבה לחשוש שהדברים יתפתחו לכדי כך, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו מיד.

 

מהו איתור חשבון מוגבל?

איתור חשבון מוגבל – מה זה אומר ?

אם אתם בעלי עסק, ומקבלים צ'קים מלקוחות, פעולת איתור חשבון מוגבל היא פעולה שאתם פשוט מוכרחים לבצע. בעבר, לפני שאיתור חשבונות בנק מוגבלים הפך להיות פשוט ונגיש כל כך, בעלי עסקים רבים היו מקבלים צ'קים שהתגלו בסופו של דבר כחסרי כיסוי ולא הוכרו על ידי הבנק. לכן, כיום, בכדי להגן על העסקים הללו, ובכדי למנוע מבעלי חשבונות מוגבלים לפזר צ'קים ללא כיסוי ולרכוש מוצרים שונים כשאין להם ככל יכולת כלכלית לבצע זאת, בנק ישראל מאפשר לאתר חשבונות מוגבלים במגוון רחב של דרכים נוחות ופשוטות וכך מעניק לכל בעל עסק יתרון חשוב ותחושת בטיחות בעת קבלת צ'ק מלקוח.

מהם חשבונות מוגבלים?

חשבונות בנק מוגבלים אלו חשבונות אשר הבעלים שלהם נמצאים בחובות ואינם יכולים לעמוד בתשלומים השונים שהם מוציאים. בין אם מדובר במינוס גדול, חשבון שהוקפא בשל הליכי הוצאה לפועל או הליכים משפטיים אחרים, חשבון אשר בעליו הוציא יותר מידי צ'קים ללא כיסוי במהלך השנה האחרונה וכדומה. בנק ישראל מחליט להגביל חשבון לאחר שיקולים רבים ובמידה והוא עושה כן, המידע מפורסם באתר האינטרנט של הבנק. את המידע יכול לאתר כל אדם המקבל צ'ק מאותו בעל חשבון, בעזרת כלי איתור חשבון מוגבל, וכך יכול לדעת מראש האם מדובר בצ'ק שיכובד על ידי הבנק או לא.

כיצד לבצע איתור חשבון מוגבל?

כאמור, כיום ניתן למצוא מגוון רחב של דרכים ושיטות שונות המאפשרות לבצע איתור חשבון מוגבל בקלות ובנוחות רבה. בין השיטות העיקריות ניתן למצוא:
·         אתרי אינטרנט (כמו אתר בנק ישראל) המציעים מנוע חיפוש בו יש להקליד את פרטי בעל הצ'ק ומקבלים מידע במידה ומדובר בצ'ק מחשבון מוגבל.
·         אפליקציות המאפשרות לחפש מידע על חשבון מוגבל דרך הנייד מכל מקום.
·         סורקי צ'קים ממוחשבים אשר מעבדים את המידע מתוך הצ'ק ומוודאים באמצעות תוכנה ייעודית האם מדובר בצ'ק מחשבון מוגבל או שניתן לקבל אותו ללא בעיה.
כל בעל עסק יכול להשתמש באחת מהדרכים הללו וכך לקבל צ'קים בצורה הרבה יותר בטוחה וללא כל חשש.

היתרונות של איתור חשבון מוגבל בקלות

מלבד היתרון העצום של האפשרות לבצע איתור חשבון מוגבל בקלות עבור בעלי העסקים השונים, מדובר ביתרון גדול גם לבנקים. אם בעבר אנשים היו סבורים כי מצבם בבנק נשאר רק בגבולות הבנק ואנשים אחרים איתם הם עובדים לא יוכלו לגלות על כך, כיום הם חייבים להיזהר הרבה יותר ולהיות שקולים בדרך ניהול חשבון הבנק שלהם. ברגע שחשבונו של אדם הופך להיות מוגבל, בייחוד אם הוא בעל עסק, עלולות להיות לכך השלכות רבות כמו פגיעה במוניטין שלו, ספקים שיפסיקו לעבוד איתו, עובדים שיחליטו לעבור לעבודה בעסק אחר ובטוח יותר ועוד השלכות רבות שכל אחד יעדיף להתרחק מהן.

חשבון מוגבל ומשמעותו

חשבון מוגבל – מהו וכיצד מתמודדים עם הבעיה ?

חשבון מוגבל עשוי להקשות ביותר על ההתנהלות הכלכלית היומיומית הן של אדם פרטי והן של חברה. במי שחשבון הבנק שלו הוגבל דבקה סטיגמה שלה עלולות להיות השפעות מאריכות שנים.
משרד עו"ד רענן גל ושות' מתמחים, בין היתר, בטיפול בהגבלת חשבון בנק, ביטול הגבלת חשבון וקבלת צו מניעה לפני תחילת ההגבלה.            

במאמר תמצאו פירוט על משמעויותיו של חשבון מוגבל ועל הצעדים שניתן לנקוט כדי להתמודד מולן.

חשבון מוגבל 

כאשר מחשבון בנק נמשכים במשך תקופה של שנה אחת (12 חודשים) עשרה צ'קים או יותר שנותרו ללא כיסוי מחויב הבנק לפעול על מנת להגדירו חשבון מוגבל. במאמר זה נתאר את המשמעויות שיש להגבלת חשבון בנק על בעלי החשבון ונפרט על האפשרויות העומדות בפני מי שחשבון הבנק שלו עשוי להפוך למוגבל או שכבר הוכרז ככזה.

משמעויותיו של חשבון מוגבל

החוק העיקרי המסדיר את נושא הגבלת חשבונות בנק הינו חוק שיקים ללא כיסוי התשנ"ב – 1992.
החוק קובע שתי סנקציות עיקריות על מי שחשבונו הוכרז על ידי הבנק כמוגבל (המכונה לעיתים "לקוח מוגבל").

ראשית מי שלו חשבון מוגבל אינו רשאי לפתוח חשבון בנק נוסף (חדש), לא באותו בנק בו מתנהל החשבון שהוגבל אך גם לא בשום בנק אחר! הסנקציה השנייה היא שבעליו של חשבון שהוגבל אינו ראשי עוד למשוך שיקים מן החשבון, אם נרשם שיק כזה אסור לבנק לכבדו.

תקופת ההגבלה של חשבון בנק הינה עלפי רוב שנה אחת. תקופות הגבלה ארוכות יותר מתרחשות רק במקרים של הגבלה בנסיבות מחמירות או חשבונות מוגבלים מיוחדים (עליהן נפרט בהמשך), אז עשויה תקופת ההגבלה להתארך אפילו עד לחמש שנים.

לקוח שיש לו חשבון מוגבל רשאי להמשיך להשתמש בחשבון בכל אופן אחר למעט למשיכת שיקים, כלומר לבצע פעולות כגון חיובים בכרטיס אשראי, משיכת מזומן, הוראות קבע וכו'.

בנוסף תהיה על הלקוח המוגבל מניעה לפתוח חשבונות בנק נוספים.

כניסה לתוקף של הכרזה על חשבון בנק מוגבל

כאמור אם נרשמו לפחות 10 שיקים ללא כיסוי במשך תקופה בת פחות משנה אחת (ובלבד שחלפו יותר מחמישה עשר ימים בין מועד הסירוב לשיק ראשון ועד לסירוב האחרון) ינפיק הבנק הודעה ללקוח על כך שחשבונו עומד להיות מסווג כמוגבל. בהודעה זו מוגדר מועד שממנו תחל ההגבלה, מועד זה אסור שיהיה פחות מחמישה עשר ימים מיום שליחת ההודעה ללקוח.

ההודעה הנ"ל תשלח לבעלי החשבון, למיופה הכוח בחשבון או למורשי החתימה בחשבון כאשר מדובר בחשבון בנק של חברה.

מרגע שחשבון בנק הפך להיות חשבון מוגבל לא יורשו עוד כל שינויים בהרכב הבעלות בחשבון.
כל מי שלו חלק בחשבון המוגבל יוגדר בהכרח כלקוח מוגבל, על כל המשמעויות הנובעות מכך כפי שתוארו לעיל. כל זאת מבלי להתחשב בזהות האדם שחתם בפועל על השיקים שנותרו ללא כיסוי.
בנק שהכריז על חשבון מוגבל חייב לידע בעניין זה את בנק ישראל. בנק ישראל מצידו מנהל מאגר נתונים הפתוח לכלל הציבור ובו מופיעים כל חשבונות הבנק המוגבלים הקיימים בארץ.

התגוננות בפני חשבון מוגבל

על פי החוק לא יכול המפקח על הבנקים או בנק ישראל לבטל את הגדרתו של חשבון בנק כמוגבל. לפיכך כדי להביא לביטול הגבלה על חשבון ניתן לפעול רק ישירות אל מול הבנק בו מתנהל החשבון או באמצעות הגשת ערעור לבית המשפט.

אם הצלחנו לשכנע את בעלי הסמכות המתאימים בבנק בו מתנהל החשבון כי ישנה עילה לבטל את ההגבלה יוכל הבנק להסירה תוך שהוא מודיע על כך לבנק ישראל.

בערעור לבית המשפט ניתן לנסות להראות, בין היתר, כי בין השיקים שנמשכו מהחשבון וסורבו בשל העדר כיסוי ע"י הבנק, ושבגינם הוגבל החשבון, ישנו אחד, או יותר, שאין מקום להחשיבם במניין זה. אם יתקבל הטיעון יוציא בית המשפט צו המורה לבנק לבטל את ההגבלה. אפשרות נוספת היא לנסות ולהראות כי בעלי חשבון מוגבל רשאים היו להיסמך על הבטחות והסכמים שניתנו להם מצד הבנק בעת שרשמו את השיקים שנותרו ללא כיסוי בגלל שהבנק מצידו לא קיים את שסוכם.

התנהלות הבנק בחשבון מוגבל

בנקים
בחברה המודרנית קשה מאוד לפעול ללא חשבון בנק עד כדי שאנו לוקחים כמובן מאליו שלכל אדם בוגר ישנו לפחות חשבון בנק אחד (ולו אם במשותף עם אנשים נוספים).

ככל גוף עסקי גם בראש מעייניהם של הבנקים ליצור רווחים עבור בעלי המניות בהם. עיסוקו של בנק הוא בטיפול בכספם של לקוחותיו, נציגיו ישמחו להעניק אשראי והלוואות ובתנאי שאנו מסכימים להחזיר יותר משלקחנו (ריבית) ויש ערובות לכך שנוכל לעמוד בהתחייבותנו זו.

יחסם של פקידי הבנק יהיה לבבי כל עוד איננו מתקשים לעמוד במסגרות ובהחזרי הלוואות אולם ברגע שמתעורר קושי כזה אינם מהססים להטיל עלינו סנקציות, לעיתים חמורות, מכבידות ואפילו הרות גורל.

התנהלות משפטית מול בנקים
פעמים רבות קורה שהתנהלות בנק הופכת אגרסיבית עד כדי רמיסת זכויות הלקוח. במקרים כאלה מומלץ לפנות למשרד עו"ד המתמחה בדיני בנקאות ולקבל סיוע משפטי שיאפשר התמודדות מוצלחת מול הסכנות, מזעור הנזקים ואף קבלת פיצוי במקרים בהם אנו זכאים לו.

ישנם נושאים אופייניים המהווים עילה להתנהלות הליכים משפטיים מול בנקים (אם כאלה שהחלו ביוזמת הבנק או דווקא מצידנו כלקוחות). כמרכזיים מבין אלה ניתן למנות ; הגבלת חשבון (מניעה/הסרת הגבלה), מימוש משכון (או משכנתא), עצירת קו אשראי (ביטול מסגרת אשראי), גבייה לא תקינה של עמלות, התגוננות בפני תביעות שמגיש כנגדנו הבנק, תביעות לפיצוי בגין נזקים שגרם לנו הבנק כתוצאה מהנהלות לקויה או רשלנית.

באתרינו תוכלו למצוא מאמרים נוספים המציגים בלשון פשוטה פרטים מעניינים וחשובים על רבים מן הנושאים הנ"ל. בהמשך מאמר זה תמצאו פירוט על קצה המזלג בנוגע למקרים הנפוצים ביותר, דהיינו חשבונות מוגבלים (מניעת הגבלת חשבון / הסרת הגבלה), תביעות כנגד בנקים (והגנה מפני תביעות בנק),

חשבון מוגבל
בנקים מכריזים על חשבון כמוגבל כאשר נרשמו יותר מעשרה צ'קים ללא כיסוי בתוך שנה אחת. הבנקים מחויבים לדווח על כך לבנק ישראל המנהל רשימה הפתוחה לעיון הציבור של כלל החשבונות המוגבלים. בעליו של חשבון מוגבל אינו יכול לרשום צ'קים מחשבון זה ולא יכול לפתוח חשבון צ'קים אחר בשום בנק. ברור כי חשבון בנק מוגבל מקשה מאוד על התנהלות פיננסית תקינה, גם הנזק למוניטין עשוי להיות בעל השלכות מרחיקות לכת.

עו"ד המצוי בתחום יכול לעיתים קרובות למנוע הגבלת חשבון או להביא לביטול הגבלה אם כבר נכנסה לתוקפה, חשוב מאוד לפנות בהקדם לייעוץ משפטי כדי לאפשר ניצול מירב הכלים העשויים להועיל.

תביעות כנגד בנקים והגנה מפני תביעות שלהם כנגדנו
כאשר בנקים מגישים תובענה כנגד לקוח בדרישה שישלם כספים שהוא, לפי טענתם, חייבם להם על הלקוח להגיש "בקשת רשות להגן", רק אם ביהמ"ש מקבל את הבקשה נפתחת הדרך לניהול משפט ארוך במהלכו יוכל עו"ד המתמחה בתחום להשיג תוצאות מיטביות עבורנו.

לעיתים גורמים בנקים נזקים כבדים ללקוחותיהם תוך שהם פועלים בניגוד לדין ולתקנות. במקרים כאלה חשוב לזכור כי בנקים אינם חסינים בפני תביעות וכי אתם יכולים לתבוע ולקבל פיצוי על נזקים כאלה בסיוע עו"ד מנוסה אשר ידע להתמודד היטב מול עורכי הדין של הבנקים.

משרדינו מתמחה בניהול הליכים משפטיים מול בנקים, הנכם מוזמנים להיעזר בנו.
אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה, נשמח לעזור בייעוץ, הכוונה, מידע וכמובן ייצוג מקצועי ומסור באם יידרש.

מהו חשבון מוגבל?

לעיתים כאשר מבקשים לשלם לנו בצ'ק אנו חוששים מעט שמא הצ'ק יחזור. ובכן, חשש זה – מוצדק.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחה בנושא חשבונות מוגבלים וביטול ההגבלה וגביית צ'קים חוזרים. אנו עוסקים מעל ל-15 שנים בתחום ביטול חשבון מוגבל בבנק וצברנו ניסיון רב בפיתרון לבעיות משפטיות בתחום.

במאמר זה תמצאו מידע שסייע לכם להתמודד עם החשש מפני צ'קים חוזרים, למשל באמצעות בירור אם החשבון שממנו נרשם הצ'ק הוא חשבון מוגבל בנק ישראל.

חשבון מוגבל בנק ישראל          

בעבר היה קל הרבה יותר לקבל מן הבנקים אשראי ולמשוך מחשבון הבנק סכומים החורגים פי כמה ממסגרת האשראי שנקבעה בחשבון. לפני קצת למעלה מעשור בוצעה חקיקה מקיפה בנושא צ'קים חוזרים, חשבונות מוגבלים, חשבון מוגבל חמור, חשבון מוגבל מיוחד ועוד. מטרתה של החקיקה הייתה לעורר שינוי בהתנהלות הפיננסית המקובלת בארץ לפיה אין כל פסול בלהיכנס לגירעון גדל והולך בחשבון הבנק.

מספר חוקים מעורבים במהלך להסדיר את התחום של חשבון מוגבל בנק ישראל. אולי העיקרי מבין אלה הוא חוק שיקים (צ'קים) ללא כיסוי. כיום ברגע שבחשבון בנק נרשמו עשרה (או יותר) צ'קים ללא כיסוי במשך פחות מ – 12 חודשים מחויב הבנק לפעול כדי להכריז עליו כעל חשבון מוגבל בנק ישראל היות והוא מקבל דיווח על כל החשבונות הללו בארץ.

חשבון מוגבל והשפעתו על מוניטין

לפני שנפרט מה הן המשמעויות האופרטיביות של חשבון מוגבל נקדים ונאמר – חשבון מוגבל בנק ישראל עשוי להסב פגיעה משמעותית במוניטין העסקי או האישי של אדם או ארגון.

כאשר בנק מכריז על חשבון מוגבל הוא מחויב להעביר את הנתונים גם אל המפקח על הבנקים, במקביל לשליחת התראה בעניין אל בעלי החשבון או למורשי החתימה בו (במקרים של חברות). המפקח על הבנקים מנהל רישום מעודכן לגבי כל חשבון מוגבל בנק ישראל, מי הם בעליו, האם מדובר בהגבלה רגילה, חמורה או אולי מיוחדת.

המפקח על הבנקים מעביר את הנתונים לגבי חשבונות הבנקים המוגבלים אל בנק ישראל. באתר האינטרנט של בנק ישראל ניתן לבצע בירור פשוט ולגלות אם חשבון הבנק ממנו מציעים שנקבל לידינו צ'ק הוא חשבון מוגבל.

מכיוון שהמידע על חשבון מוגבל בנק ישראל הוא כה זמין לכלל הציבור מי שלו חשבון מוגבל נאלץ להתמודד עם השפעות מרחיקות לכת שייתכנו להגבלת חשבונו.

כך למשל יקשה על בעליו של חשבון מוגבל לקבל אשראי מספקים, למצוא שותפים למיזמים ובאופן כללי להמשיך לנהל את ענייניו הפיננסיים באופן רגיל. אם מדובר על חשבון בנק מוגבל של חברה ההשלכות למוניטין שלה עשויות להיות הרות גורל ממש.


הגבלות על בעלי חשבון מוגבל בנק ישראל

מי שלו חשבון מוגבל אינו ראשי עוד למשוך צ'קים מן החשבון וכן אינו רשאי לפתוח חשבון צ'קים חדש באותו בנק או בכל בנק אחר.

משך הגבלת חשבון היא בדרך כלל שנה אחת אך מי שחשבונו הוגבל פעם נוספת בתוך פחות משלוש שנים מאז תום ההגבלה הקודמת יחשב לקוח מוגבל חמור ואז ההגבלה תהיה לשלוש שנים. משך הגבלה של שלוש שנים תהיה גם על חשבון מוגבל בנק ישראל שלבעליו חשבון מוגבל נוסף.
אם מדובר בחשבון משותף תנאי ההגבלה יחולו על כל השותפים בחשבון.

בנק ישראל ובדיקת חשבון מוגבל

כאשר בנק מכריז על חשבון מוגבל הוא מחויב לדווח על כך למפקח על הבנקים אשר בתורו מעביר את המידע לבנק ישראל. בבנק ישראל מנוהל מסד נתונים העוקב אחר כל החשבונות המוגבלים בארץ. כאשר אנו מעוניינים לברר אם חשבון מסוים הוא חשבון מוגבל בנק ישראל ניתן להיכנס דרך רשת האינטרנט לכלי בדיקת חשבונות מוגבלים באתר של בנק ישראל, להקליד את מספרי הבנק והסניף ומספר החשבון (נתונים המופיעים על גבי כל צ'ק) למיד ניתן לדעת אם מדובר בחשבון מוגבל, מי בעליו, כמה זמו נמשכת ההגבלה ומתי היא צפויה להסתיים.


סיפורי הצלחה בתחום חשבון מוגבל

ארז – לקוח ממליץ חשבון מוגבל

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

בן – לקוח ממליץ חשבון מוגבל

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

ליאת לקוחוה ממליצה – אזרחי מסחרי

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

לקבלת ייעוץ, מלא את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליך בהקדם:

שינוי גודל גופנים