עוד באזרחי מסחרי

קטגוריה

תת קטגוריה

מכרזים ותקיפת מכרזים

הזוכים בביצועם של פרויקטים רבים, הן ממשלתיים והן של גופים פרטיים, נבחרים בשיטת המכרז. גם מכירה של מגוון הולך וגדל של פריטים נעשה כיום לפי מכרז.
הרעיון העומד מאחורי מכרזים הוא שהם מאפשרים קבלת הצעות מתחרות ובחירה נטולת משוא פנים של ההצעה המתאימה ביותר. שיטת המכרזים מקובלת בעולם כולו אולם היא אינה חופשית מבעיות ותקלות.

מטבע הדברים קורה שמשתתפים במכרז אשר לא זכו מרגישים, לעיתים בצדק, ששיקולים פסולים הביאו לזכייתו של מתמודד אחר. הליכים משפטיים של תקיפת מכרזים מאפשרים תיקון עוולות כאלה. כאשר תקיפה כזו עולה יפה ניתן להביא לעריכת מכרז חוזר ו/או קבלת פיצוי על הפסדים שנגרמו למי שנפגעו מבחירה לא הוגנת של המתמודד שזכה.

חשוב להדגיש כי תקיפת מכרזים ראוי שתטופל על ידי עורך דין מכרזים הבקיא בתחום המכרזים ואשר הינו בעל ניסיון וכישורים מוכחים גם בהופעה בבתי משפט וליטיגציה. זאת מכיוון שבמקרים רבים הליכי תקיפת מכרזים לא מגיעים לסיכום מחוץ לכותלי בית המשפט.

הצדדים השונים המעורבים במכרזים

למכרזים נטייה להפוך סבוכים, הליך מכרז בנוי כך שעוד טרם נעשית היקשרות לביצוע העסקה נשואת המכרז ישנה התקשרות חוזית בין מקיימי המכרז והמשתתפים בו. שאלות שונות עשויות להתעורר, למשל מה קורה כאשר מתמודד זוכה במכרז אך אח"כ אינו עומד בתנאי ההצעה שהגיש, מה מעמדם של מי שלא זכו כאשר מתברר שהמכרז נוהל שלא כדין ועוד.

משרד עו"ד העוסק באופן שוטף בדיני מכרזים צובר ניסיון בליווי משפטי של כל הצדדים המעורבים במכרזים לאורך שלביו השונים של המכרז. עריכת הסכם ההשתתפות במכרז כך שיכסה כל התרחשות אפשרית וימנעו סכסוכים מיותרים, הגשה נכונה של הצעתו של מתמודד במכרז, תקיפת מכרזים כאשר מסתבר שנפל פגם בניהולם ועוד.

עתירה לבית המשפט כחלק מהליך תקיפת מכרזים

לעיתים מסתבר שדי בהפניית תשומת ליבם של עורכי המכרז לפגמים שנפלו בניהולו כדי להביאם למתן פיצוי הולם למי שנפגעו מפועלם זה. אולם עלפי רוב נדרש מי שמעוניין בתקיפת מכרז להגיע עתירה בעניין לבית המשפט.

כלל ידוע הוא שעתירה כזו יש להגיש ללא שיהוי, דהיינו תוך ימים ספורים מרגע היוודע תוצאות המכרז. השאיפה היא למנוע עיכוב ביישום העסקה נשואת המכרז וכן מזעור הוצאות שעשוי להוציא הזוכה במכרז בטרם יתברר אם הבחירה בו תיוותר בעינה.

כלל נוסף בתקיפת מכרזים הוא שמי שבחר לקבל חזרה כספי ערבות שהפקיד כחלק מן התנאים להשתתף במכרז אינו רשאי לתקוף אח"כ את תוצאותיו.
כדי לאפשר תקיפת מכרזים חיוני לשמור עותק של כל המסמכים, החל מהסכם ההשתתפות במכרז דרך כל אלה שהוגשו כהצעתו של מי שמבקש להגיש כעת עתירה לתקיפתו.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני מכרזים. לנו ניסיון רב בליווי משפטי של מי שעורכים מכרז ומי שמשתתפים בו, כולל במקרים של תקיפת מכרזים.
אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל עניין הקשור במכרזים, נשמח לענות על שאלות, לייעץ ובמידת הצורך לספק גם לכם שירותים משפטיים מסורים ומן הרמה המקצועית הגבוהה ביותר.

ייצוג משפטים של מתמודדים במכרזים

מכרז הינו הליך של פנייה לציבור וזאת על מנת לקבל הצעות מחיר בעבור ביצוע של פרויקט מסוים, שיש ויכול אף לכלול בתוכו אספקת סחורה או רכישה של נכס מסוים העומד למכירה. במדינות רבות, וביניהן ישראל, נהוג שרשויות מהסקטור הציבורי מפרסמות מכרזים וזאת על מנת להבטיח הוגנות בבחירת בתי העסק המציעים שירותים ובכך להימנע מהעדפה של מקורבים. יעוץ עם עורך דין מכרזים הור קריטי על מנת לוודא יצוג תקין ויעיל של מתמודדים במכרזים.

קיימים חברות רבות גם בסקטור הפרטי הרואים בהליך של מכרז כהליך המועדף עליהם וזאת בתקווה שההתייחסות תהה מקצועית ועניינית ותניב את נותן השירותים הטוב ביותר כשהבחירה היא ללא משוא פנים.

ניתן להצביע על שלוש מטרות בולטות בבחירה בהליך של מכרז. השאיפה היא בראש ובראשונה בבחירה בהצעה הטובה ביותר, מתן הזדמנות שווה לכל אלו שהגישו הצעותיהם וצמצום כל העדפה אישית, לא הוגנת ולא עניינית של עורכי המכרז.

מכרז מהווה כיום אחד מן הכלים הרבים הרוצים להבטיח שוויון, טוהר מידות ובחינה מהימנה ועמוקה בדבר הכדאיות הטובה ביותר עם ספקים המציעים שירות. לחברות ועסקים רבים ההשתתפות במכרזים מאפשרת מציאת לקוחות מהימנים במסגרת חוזים מסודרים שלרוב מבטיחים עבודה רחבת היקף שיש ויכולה לייצב ולהביא להתרחבות בריאה של העסק שלהם.

למול כך שמטרתו של המכרז הוא להבטיח את אותו טוהר מידות שהזכרנו קודם, קיימים מקרים רבים בהם המכרז הופך למסך עשן ובו גורמים רבים גורמים להטיה לא הוגנת ולאקט לא חוקי ופסול שבעתיו זוכי המכרז זכו בפרויקט באופן לא חוקי ומפוקפק.

חוק חובת המכרזים –

למול מקרים רבים בעבר ואף כאלו המתרחשים גם היום, נתן המחוקק את דעתו בעניין ומכאן נולד לו חוק חובת המכרזים. במסגרת חוק חובת המכרזים קיימים תקנות ברורות בכל הנוגע לעריכה והשתתפות במכרזים הרבים המוצעים לעסקים. דיני המכרזים מהווים תחום התמחות משפטי הנוגע נגיעה עמוקה למשפט הציבורי, דין מנהלי ודיני חוזים.

עבור חברות רבות במשק הישראלי, אשר רואות עצמן לא פעם מועמדות לפרויקטים רבים המוצעים במכרזים, לא די ביכולת להגיש את ההצעה הטובה ביותר על הנייר. הבט חשוב נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא ביכולת להגיש הצעה שתחשב ככשירה מבחינת החוק והתקנות.

היכולת בהגשת הצעות למכרזים ממשלתיים דורשת ברוב המקרים ניסיון וידע נרחב בתחום דיני המכרזים. העדר הבנה את תחום הגשת ההצעות במרכזים יכול במקרים רבים להביא לפסילת ההצעה ובכך להפסד של עסקה פוטנציאלית גדולה. מקרים אחרים אף יכולים להביא תחילה לזכייה במרכז כשלאחריו יתגלה שההצעה איתה זכינו אינה עומדת במבחן המציאות וזאת, שוב, בהיעדר ניסיון.

יעוץ מקצועי ומשפטי – מומלץ

עבור חברות עסקיות גדולות וקטנות שכרך נכבד מלקוחותיהם הפוטנציאליים הם חברות ציבוריות, יש ומומלץ להיעזר בליווי צמוד של משרד עו"ד המתמחה ומכיר מקרוב את אופן הפעולה וההתנהלות בכל הנוגע לייצוג משפטי בעת הגשת מכרז והכנה ראויה שלו. הדבר ממקסם את הסיכוי להצלחה בזכייה במכרז ומצמצם כמעט למינימום את הסיכונים הכרוכים בו.

אופן העבודה של משרדי עורכי דין בכל הנוגע להגשה של מכרזים מתבטא בעבודה יסודית ובהבדיקה וניתוח מעמיק של מסמכי המכרז וזאת בעזרת צוות מומחים של המשרד. כמו כן, ביכולתו של עורך הדין וצוותו למפות ולסמן את כלל הסיכונים הכלכליים והמשפטים הנוגעים לאותו מכרז.

היכולת למפות ולסמן מוקשים וסכנות הנוגעות לאותו מכרז מהוות עבודת מטה בעל משמעות כלכלית רבה עבור אותם עסקים. עבודת ההכנה מבטיחה תמחור ריאלי וכדאי עבור הגוף שפרסם המכרז. בנוסף, יודעים עורכי הדין בתחום בגיבוש שאלות והבהרות החשובות להמשך קיום המכרז והפרויקט, עם דגש רב הנוגע להסכמי ההתקשרות הראשונים והכל בכדי למצות את מרב התועלת מהפרויקט הקיים.

עורך דין מכרזים

עורך דין רענן גל – מומחה לדיני מכרזים:

עריכת מכרז היא דרך מצוינת להבטיח שוויון הזדמנויות, טוהר מידות ואיתור ההיקשרות הכדאית ביותר עם ספק, נותן שירות או קונה. עבור בעלי עסקים השתתפות במכרז מאפשרת השגת חוזים רחבי היקף ולעודד כך צמיחה והתרחבות.

מטבע הדברים שיש להגדיר ולפקח באופן קפדני על עריכת מכרזים שכן הפוטנציאל להטיה בלתי הוגנת הוא גדול. לאור חשיבותם הכלכלית והחברתית של מכרזים אין פלא שהמחוקק נתן דעתו על הצורך ברגולציה. דבר החקיקה המרכזי הנוגע למכרזים הוא חוק חובת המכרזים כאשר מכוחו תוקנו גם מגוון תקנות המסדירות עריכה והשתתפות במרכזים. הלכות רבות הנוגעות למכרזים נקבעו בפסיקה ענפה שנתקבלה במקרים בהם התעוררו סוגיות שבית המשפט נדרש לתת עליהן דעתו.

דיני מכרזים הם תחום התמחות משפטי העומד בפני עצמו ומחבר בין המשפט הציבורי, הדין המנהלי ודיני החוזים לכדי מקשה אחת. עורך דין מכרזים צובר ידע וניסיון המאפשרים לו לסייע בעריכת מכרז כחוק, בעמידה בכל תנאי ההשתתפות בו וכן לתקיפת תוצאות מכרז במקרים בהם אלה התקבלו שלא כדין.

מהו מכרז:

מכרז (באנגלית tender) הוא הליך של פניה לציבור (או לפחות למי שעומדים בתנאי הסף) לצורך קבלת הצעות מחיר לביצוע פרויקט מסוים, לאספקת סחורה מסוימת או לרכישת נכס שעורך המכרז מבקש למכור.

נהוג לחייב רשויות מן הסקטור הציבורי וכוחות הביטחון לערוך מכרזים, זאת על מנת להבטיח הגינות בהתנהלות מקבלי ההחלטות תוך שמונעים מצב של העדפת מקורבים. גם בסקטור הפרטי מקובל לערוך מכרזים במקום בו ניהול מכרז צפוי להניב התקשרות בתנאים מיטביים.

ישנן שלוש מטרות למכרז, בחירת ההצעה הטובה ביותר עבור עורך המכרז, מתן הזדמנות שווה למי שמעוניינים להציע שירותיהם, סחורתם או להתמודד על הזכות לרכוש נכס מסוים וצמצום האפשרות של עורך המכרז להעדיף באופן בלתי הוגן מציע מסוים. הליכי מכרז כפופים לביקורת של בתי המשפט.

חובת קיום מכרזים:

גופים ציבוריים, מועצות דתיות, חברות ממשלתיות, צה"ל, המשטרה, מוסדות להשכלה גבוה, קופות חולים, תאגידים סטאטוטוריים, משרדי ממשלה ועוד חייבים, במקרים רבים, לפרסם מכרזים בבואם לבחור ספקים, נותני שירות או קונים, חובה זו מקורה בחוק חובת המכרזים.

רשויות מקומיות ואיגודי ערים חייבים לערוך מכרזים מכוח פקודת העיריות וצו המועצות המקומיות.
ישנם מקרים לגביהם חל פטור מחובת ביצוע מכרז.

הערכאה השיפוטית לה סמכות לדון בעתירות על רקע עריכת מכרזים היא בית המשפט לעניינים מנהליים, על פסיקת בית משפט לעניינים מנהליים ניתן לערער לבית המשפט העליון.

תנאי סף להשתתפות במכרז
למרות הפגיעה באפשרות להשתתף במכרז מקובל להתנות השתתפות בו בעמידה בתנאי סף, זאת על מנת לייעל את ההליך ולמנוע ממי שאינם מתאימים להגיש הצעות.  בנוסף, בחוק חובת המכרזים מפורטים תנאי סף הכרחיים דוגמת הדרישה שקבלן המשתתף במכרז ממשלתי יהיה רשום בפנקס הקבלנים, חובה להחזיק ברישיונות רלוונטיים, עמידה בתנאים המעידים על חוסן פיננסי ועוד.

לעיתים נקבעים תנאי סף לא ענייניים ומקפחים, במקרים כאלה פניה אל עורך דין מכרזים עשויה לאפשר ביטול התנאי באמצעות העלאת דרישה בעניין זה בכנס מציעים, במכתב או אפילו בדרך של עתירה מנהלית.

תקיפת מכרז
הסתייגויות מתנאי השתתפות במכרז יש להעלות לפני שבוחרים להשתתף בו, במקרים כאלה ניתן לקבל צו ביניים המעכב סגירת המכרז. מי שהשתתף במכרז וסבור שבחירת הזוכה בו לא בוצעה בהגינות יכול להגיש עתירה מנהלית בנושא בדרישה לבטל את תוצאות המכרז ו/או לקבל פיצוי בגין נזק שנגרם לו.

יש להיוועץ בעורך דין מכרזים על מנת לבחור את דרך הפעולה המתאימה לתקיפת מכרז, בין אם כזה שטרם פורסם, כזה שכבר נמצא בשלבי ביצוע או כזה שכבר הסתיים והזוכה בו נבחר.

במשרד עורך דין רענן גל ושו"ת אנו מתמחים בין היתר בדיני מכרזים. ברבות השנים צברנו הידע והניסיון הדרושים לשם הענקת ליווי משפטי מיטבי למי שמבקשים לערוך מכרז אותו לא ניתן יהיה לתקוף כמו גם למי שמעוניינים להשתתף במכרז תוך עמידה בכל תנאי הסף ווידוא בחירה הוגנת של הזוכה. בנוסף נוכל לסייע למי שהשתתפו במכרז וסבורים שהופלו בו לרעה.

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת לתחום דיני מכרזים, נשמח לעמוד לרשותכם, לייעץ, למסור מידע מהימן ולספק גם לכם שירותים משפטיים מסורים מן הרמה הגבוהה ביותר.


סיפורי הצלחה בתחום אזרחי מסחרי

איתן – לקוח ממליץ אזרחי מקרקעין

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

בן – לקוח ממליץ חשבון מוגבל

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

אייל- לקוח ממליץ פירוק שותפות

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

מינה לקוחה ממליצה – חברות ושותפויות

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

אבי לקוח ממליץ – בתחום אזרחי מסחרי

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

לקבלת ייעוץ, מלא את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליך בהקדם:

שינוי גודל גופנים