עוד באזרחי מסחרי

קטגוריה

תת קטגוריה

עו"ד רענן גל מסביר איך ניתן להתגונן בפני תביעה ממוסדות – ערוץ 10

איתן – לקוח ממליץ אזרחי מקרקעין

תביעה אזרחית נגד המשטרה

המשטרה היא זרוע של הרשות המבצעת (הממשלה) ותפקידה לשמור על שלומם של האזרחים, לפעול כדי למנוע עבריינות ולהביא לדין מי שמבצע עבירות פליליות. כדי למלא תפקידם מוקנות לשוטרים סמכויות שונות, מהן מרחיקות לכת למדי ולפיכך הם נדרשים למידה רבה של זהירות ושיקול דעת באופן בו הם אוכפים אותן.

למרבה הצער, ישנם מקרים בהם שוטרים מתרשלים במילוי תפקידם וכך מסבים נזק, בגוף, ברכוש או בשניהם גם יחד. חשוב מאוד לדעת כי המשטרה אינה חסינה בפני תביעות אזרחיות, תביעות לפי דיני הנזיקין שמטרתן לחייב את המשטרה לשלם פיצוי כספי למי שנפל קורבן לכשלים בהתנהלותה. למעשה המשטרה נאלצת לשלם מדי שנה עשרות מיליוני שקלים כפיצוי לאזרחים שנפגעו מהתנהלות רשלנית של שוטרים, זוהי רעה חולה מוכרת שהדרגים הבכירים ביותר במשטרה נותנים עליה דעתם מזה למעלה מעשור.

מי שנפגעו מתפקוד לקוי של שוטרים וסבורים שיש להם עילה לתבוע את המשטרה טוב יעשו אם יפנו ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בדין האזרחי ואשר לו ניסיון והצלחות מוכחות גם בניהול תביעות כנגד המשטרה. עורך דין שכזה ידע לקבוע אם יש מקום להגיש תביעה אזרחית נגד המשטרה, מה סיכויי התביעה להתקבל, מה היקף הפיצוי שניתן לדרוש ואיך יש לבסס את הטיעונים כך שבית המשפט יעדיפם על פני טענות ההגנה של פרקליטי המשטרה.

רשלנות של שוטרים תיתכן במגוון גדול של נסיבות

לאור השפעתה הנרחבת של המשטרה על חיינו אך טבעי הוא שרשלנות של שוטרים עשויה להתרחש במגוון עצום של נסיבות. ברבות השנים הוגשו כנגד המשטרה שלל תביעות אזרחיות- נזיקיות בדרישה לקבל פיצויים בטווח היקפים נרחב, ממאות שקלים (כאשר הנזק שנגרם היה מזערי) ועד מיליוני שקלים (במקרים של נזקי גוף, מעצרי שווא, התעלמות מתלונות מוצדקות ועוד).

המשטרה אחראית על הבטיחות בדרכים ותפקוד לקוי של המשטרה עלול לגרום לנזקים לרכבים, לפציעה ואף מוות של נהגים, נוסעים והולכי רגל. אין פלא איפה שתביעות אזרחיות רבות מוגשות כנגד המשטרה על רקע התרשלות בטיפול במפגעים בכבישים. כך למשל על המשטרה לפעול במהירות ובמקצועיות כל אימת שמובא לידיעתה קיום של מפגע בכביש, אם כשלה המשטרה בטיפול במפגע כזה והסכנה הכרוכה בו התממשה לכדי תאונת דרכים ניתן לתבוע את המשטרה ולקבל פיצוי הולם, גם אם מדובר בנזק בהיקף גדול מאוד (למשל במקרה של פציעה חמורה או מוות).

תביעות נוספות מוגשות כנגד המשטרה על רקע של טיפול רשלני בתלונות המוגשות על ידי אזרחים שנפלו קורבן לפעילות עבריינית. כך למשל בעל עסק שסובל מפריצות חוזרות ונשנות, מגיש תלונות במשטרה תוך שהוא מספק מידע אודות זהות העבריינים אך תלונותיו נותרות ללא מענה הולם יכול לתבוע את המשטרה ולקבל פיצוי בגין ההפסדים שנגרמו לו.

מורכבות התביעה

תביעות כנגד המשטרה הם עניין רגיש. מצד אחד הרשות השופטת מעוניינת להבהיר לשוטרים כי האחריות הרובצת על כתפיהם כבדה ואם לא יתנהלו באופן ההולם את גודל האחריות יוכלו אזרחים לתבוע פיצוי על נזקים שנגרמו להם בשל כך. מנגד, ברור שמאמצי המשטרה לא תמיד נושאים פרי וייתכן שנגרם נזק גם אם אין מדובר ברשלנות. עוד יש לקחת בחשבון שאם שוטרים יחששו מתביעות יתר על המידה עלולה יעילות המשטרה להיפגע. שטף רב מדי של תביעות אזרחיות נגד המשטרה יביא לדלדול במשאבים המוקצים לפעילות חשובה.

למעשה תביעות אזרחיות כנגד המשטרה נידונות כתביעות נזיקיות לכל דבר ועניין, רק אם המשטרה התנהלה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם התנהלות מקצועית ברמה סבירה ורק אם היה עליה לצפות שהתרשלות כזו עשויה לגרום לנזק ניתן לתבוע מן המשטרה תשלום פיצוי הולם.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחה במשפט אזרחי ומסחרי. באמתחתנו ניסיון רב בייצוג אזרחים שנפגעו מתפקוד רשלני של המשטרה. נשמח לעמוד לרשותכם, לענות על כל שאלה הנוגעת להגשת תביעה כנגד המשטרה, לייעץ, להעריך מה סיכויי תביעה כזו לצלוח ומה היקף הפיצוי שניתן לדרוש.

במידת הצורך נוכל לספק גם לכם ליווי משפטי מן הרמה הגבוהה ביותר, שירות מסור ואיכותי אשר יבטיח השגת התוצאה הטובה ביותר בהליך משפטי אזרחי לקבלת פיצוי בגין נזק שנגרם בשל התנהלות כושלת של המשטרה.

תביעה שטרית

לעיתים קרובות כשמבוצעת עסקה מוסר אחד הצדדים לשני שטר לפירעון עתידי, על פי רוב מדובר בצ'ק.
חשוב לדעת שעצם מסירת הצ'ק מהווה התחייבות להעביר לידיו של מקבל הצ'ק את הסכום שנרשם עליו. אם הצ'ק מחולל (מבוטל) מקבל הצ'ק יכול לפעול כנגד מוסר הצ'ק בדרך של תביעה שטרית. תביעה כזו מוגשת על פי רוב בלשכת ההוצאה לפועל, במסגרת בקשה לביצוע שטר. לחילופין, ניתן להגיש תביעה שטרית גם לבית המשפט, בסדר דין מקוצר, סדר דין מהיר או רגיל.

ייחוד מרכזי של תביעה שטרית הוא שנטל הראייה נופל לא על התובע אלא על הנתבע דווקא. זאת אומרת, הנחת המוצא היא שהנתבע אכן חייב לתובע את הסכום הנקוב בשטר, הנתבע הוא שצריך להוכיח שאין זה המצב.

לפניכם מידע אודות תביעה שטרית, למה כדאי לנתבע להעדיף הליך תביעה רגילה, מהי התנגדות לביצוע שטר, אלו טענות הגנה יכול מי שנתבע בתביעה שטרית להעלות ועוד.

נקדים ונאמר שמומלץ לכל מי שיש בידיו שטר שלא כובד כמו גם למי שמסר שטר כזה לפנות ללא דיחוי אל עורך דין בעל ידע וניסיון בניהול תביעות שטריות והתגוננות מפני תביעות כאלה.

הליך נפרד מכל הליך אחר הקשור בעסקה במסגרתה נמסר השטר


חשוב להבין שתביעה שטרית היא הליך נפרד מכל הליך אחר העשוי להתנהל על רקע העסקה במסגרתה נמסר השטר. תביעה שטרית מוגשת בגין עצם חילול הצ'ק ומטרתה לאפשר לתובע לקבל את כספו במהירות.

באופן טבעי ייתכנו מצבים בהם העסקה המקורית הופרה על ידי מקבל הצ'ק באופן המצדיק נקיטת פעולה המונעת ממנו לקבל תשלום.  בחוק ובפסיקה נקבעו טענות הגנה לנתבעים בתביעה שטרית, טענות שבכוחן להצדיק את ביטול הצ'ק. בין היתר יכול מי שנתבע בתביעה שטרית לטעון שביטל את הצ'ק שמסר בגלל שמקבל הצ'ק ביצע הפרה יסודית של העסקה.

טענה נוספת עשויה להיות כשלון תמורה מלא. דהיינו, כאשר מוסר הצ'ק הוא קונה אשר לא קיבל כל תמורה מהמוכר בעבור הצ'ק שמסר לו.

טענות הגנה נוספות עשויות להיות מצג שווא, במעמד כריתת החוזה מקבל הצ'ק הציג עובדות ונתונים שקריים, או הטעייה, המוכר הטעה את הקונה ואף זיוף חתימה או גניבת צ'ק.

חשוב להדגיש כי חובת הוכחת טענות ההגנה הן על הנתבע. רק אם מצליח הנתבע להוכיח נסיבות מוצדקות לביטול הצ'ק תידחה תביעה שטרית.

עורך דין בעל ניסיון יוכל לנצל הזדמנויות להיטיב מצבו של מי שנתבע על רקע ביטול צ'ק. כך למשל כאשר הצ'ק ניתן כצ'ק ביטחון להלוואה ולכן חלות עליו הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות. במקרה כזה אוחז השטר צריך לצרף לתביעתו את חוזה ההלוואה, אם לא עשה זאת דין התביעה להידחות.

משרד עורך דין רענן גל ושות' מתמחה גם בטיפול בתביעות שטריות. נשמח לעמוד לרשותכם, לייעץ, לחלוק מן הניסיון הידע הרב שצברנו ובמידת הצורך להעניק גם לכם ליווי משפטי איכותי ומסור שיבטיח השגת התוצאה הטובה ביותר עבורכם.

תביעות והגנות על רקע הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

רוב ההלוואות ניטלות מן הבנקים אבל מאז ומתמיד היה ביקוש גם למקורות מימון חוץ בנקאיים.
מספר הפונים לקבלת הלוואה חוץ בנקאית גדל ככל שאחוז גדול יותר מאיתנו מגיעים למצב בו הבנקים מסרבים להעניק לנו מימון נוסף. נכון לסוף שנת 2014, היקף החובות של משקי הבית בישראל עמד על כ-510 מיליארד שקלים. לאור נתון זה אין פלא ששוק ההלוואות החוץ בנקאיות בישראל שוקק.

טבעי שמלווים נהנים מעמדת כוח על פני לווים. הצורך לספק הגנה למלווים הוא הסיבה שכבר בשנת 1993 נכנס לתוקפו חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, חוק שבא למנוע ניצול מצוקתם של מלווים.

מאז נכנס החוק לתוקפו בוצעו בו תיקונים שונים. את הוראות החוק משלימות הלכות מחייבות שנקבעו בפסקי דין.

מלווים ולווים כאחד צריכים להכיר את המצב המשפטי ולפעול במסגרתו כדי להבטיח שיוכלו לתבוע את המגיע להם במקרה בו מתפתח סכסוך בין הצדדים.

לפניכם סקירה כללית של המצב המשפטי בתחום ההלוואות החוץ בנקאיות, מתי חל חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, כיצד יכולים לווים להתגונן מפני תביעות שמגישים נגדם מלווים ועוד.

כבר כאן נציין שלכל מי שנקלעים לסכסוך משפטי על רקע הלוואה שניטלה ממקור חוץ בנקאי מומלץ לפנות בהקדם אל עורך דין לו ניסיון מוכח בטיפול בהליכים הנוגעים להלוואות כאלה.

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות קובע תנאים והגבלות שמלווים חייבים לעמוד בהם.

חשוב לדעת שמלווים יכולים להיות לא רק חברות וגופים המעניקים הלוואות אלא גם אנשים פרטיים. מבחינת לווים, חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות חל רק כאשר הלווה הוא אדם פרטי.

אחת מן המרכזיות שבדרישות החוק היא שההלוואה תהיה מלווה בהסכם בכתב עליו חותמים המלווה והלווה ובו מפורטים תנאי ההלוואה. הגבלה חשובה נוספת היא על הריבית השנתית המרבית המותרת, לפי החוק ניתן לגבות ריבית מקסימאלית בגובה פי 2.25 מן הריבית הממוצעת לאשראי בנקאי. גם גובה ריבית הפיגורים מוגבל.
מלווה יתקשה לזכות בתביעה כנגד לווה אם יסתבר שפעל כדי לגבות ריבית גבוהה מן המותר, לא דאג לנסח הסכם בכתב (הכולל את כל הסעיפים המפורטים בחוק) או חרג באופן אחר מדרישות החוק או הלכות פסוקות מחייבות.

הגנות ללווים

לא פעם מוצאים עצמם לווים נאלצים להתמודד עם הליכי גבייה שנוקטים נגדם מלווים. חשוב לדעת שבדרך כלל ניתן לעשות הרבה כדי למנוע צעדים דורסניים ולצמצם את סכום החוב. עורך דין המכיר היטב את הוראות החוק והפסיקה הנוגעים להלוואות חוץ בנקאיות ידע לנצל כל אפשרות להקל על לווה המתמודד עם תביעה משפטית או הליכי הוצאה לפועל.

אנו במשרד עורך דין רענן גל ושות' צברנו ניסיון רב בייצוג לווים ומלווים המעורבים בסכסוך משפטי על רקע של הלוואה חוץ בנקאית. אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה, נשמח לייעץ, לספק מידע מהימן ולהציע גם לכם ליווי משפטי איכותי ומסור.

סירוב בלתי סביר לפתוח חשבון בנק

פתיחת חשבון בנק וסירוב בלתי סביר של בנק לפתיחת חשבון


עבור אנשים פרטיים ובתי עסק כאחד כמעט בלתי אפשרי להתנהל כלכלית בעידן המודרני ללא חשבון בנק. המפקח על הבנקים עצמו הגדיר חשבון בנק כאמצעי בסיסי לניהול פעילות פיננסית. כל קברניטי המשק היום, כמו גם בעבר, מסכימים בפה מלא שמחובתם של בנקים מסחריים לשאוף לספק "שירות חיוני" זה לכל דורש ולסרב לעשות זאת רק אם מתקיימות נסיבות יוצאות דופן המצדיקות הימנעות כזו.

חובתם של בנקים לספק שירותיהם ללא הפליה לרעה עוגנה בחקיקה כבר בשנת 1983 עת נכנס לתוקפו חוק הבנקאות (שירות ללקוח). חוק נוסף המעניק משנה תוקף לאיסור לסרב לפתוח חשבון בנק הוא חוק איסור הפליה בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (נכנס לתוקפו בשנת 2000).

חשוב לדעת שבחוק נקבע שתאגיד בנקאי חייב לאפשר פתיחה וניהול חשבון קרדיטורי (חשבון ביתרת זכות בלבד). לשון החוק כללית וקובעת רק שלבנק אסור לסרב לפתוח חשבון כזה אלא אם ישנה סיבה המצדיקה זאת.
ברבות השנים בנקים סירבו לפתוח חשבונות, לעיתים סגרו חשבונות קיימים, מסיבות שונות ומשונות. בית המשפט נדרש לתת על כך דעתו להשלים בפסיקה מה תיחשב סיבה מוצדקת לסרב לפתוח חשבון בנק ומה לא.

נקדים ונאמר שבמקרים רבים סירוב של בנק לפתוח חשבון אינו חוקי ולכן אם נתקלתם בסירוב כזה מומלץ לפנות ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בתחום הבנקאות. ערוך דין כזה ידע מה ניתן לעשות כדי לחייב את הבנק להעניק לכם שירות, אם נגרם לכם נזק כתוצאה מהסירוב הבלתי חוקי של הבנק עורך הדין ידאג שתקבלו מן הבנק פיצוי על כך.

לבנק אסור לסרב לפתוח חשבון ללקוח מוגבל


אחת הסיבות שבנקים ניסו להשתמש בה כדי להצדיק סירוב פתיחת חשבון היא שעל חשבון בנק אחר של המבקש הוטלה הגבלה, הגבלה חמורה או הגבלה מיוחדת (הלקוח מוגדר כ"לקוח מוגבל", "לקוח מוגבל חמור" או "לקוח מוגבל מיוחד"). חשבון בנק הופך מוגבל אם נמשכו ממנו במהלך תקופה בת עד 12 חודשים לפחות 10 צ'קים שנותרו ללא כיסוי.

חשוב לדעת שבשנת 2014 נכנסה לתוקפה הוראה של בנק ישראל הקובעת במפורש שתאגיד בנקאי לא יסרב לפתוח חשבן קרדיטורי ללקוח רק משום היותו לקוח מוגבל או בשל היותו מצוי בהליכי פשיטת רגל, היה בעבר מצוי בהליכים כאלה, הוטל עיקול על חשבונות בנק אחרים שלו, מתנהל בינו ובין בנק כלשהו הליך משפטי.
יש ליזכור שמדובר בחשבונות שינוהלו ביתרת זכות, התנאים לסירוב להעניק אשראי הם שונים בתכלית ובכל הקשור לסירוב להעניק אשראי הבנק נהנה משיקול דעת נרחב יותר.

אנו במשרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחים גם בתחום דיני בנקאות. ברבות השנים סייענו ללקוחות רבים שנתקלו בסירוב בבואם לפתוח חשבון בבנק מסחרי כזה או אחר. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת לסירוב של בנק לפתוח חשבון עו"ש.

תביעת דיבה

כבכל חברה דמוקרטית גם בישראל מקודשת הזכות לחופש הביטוי שהרי רק כך ניתן לקיים שיח ציבורי אמיתי ולאפשר לכל דעה להישמע אפילו אם מדובר בכזו שאינה מקובלת על חלק גדול מן האוכלוסייה. אולם גם את הזכות הבסיסית לחופש ביטוי יש לאזן מול זכויות אחרות, כך למשל ככל שמדובר בזכותו של אדם לשמו הטוב. חוק איסור לשון הרע הוא דבר החקיקה המרכזי הבא להגן על אנשים פרטיים מפגיעה מכוונת בשמם הטוב.

מי משמיע או מפרסם דברים שאין להם אחיזה במציאות מתוך כוונה להזיק למי שהתבטאויות אלה נוגעות לו עלול לחשוף עצמו לתביעת דיבה (המכונה גם תביעת לשון הרע).
כפי שיפורט בהמשך, תביעה כזו יכולה להיות תביעה נזיקית אזרחית המוגשת על ידי מי ששמו נפגע במטרה לזכות בפיצוי על הנזק שנגרם לו, ו/או תביעה פלילית שתנהל המדינה כנגד המלעיז עקב קובלנה פלילית שמגיש מי ששמו נפגע כנגד מי שהוא סבור שהוציא דיבתו רעה. תביעה כזו יכולה להתבצע באמצעות עורך דין פלילי.

תביעות דיבה הן עניין מורכב, כדי לזכות בתביעה כזו יהיה על התובע להוכיח לא רק את עצם ביצוע הפרסום או ההתבטאות נשואי התביעה אלא גם שמדובר בדברים העומדים ברשימת תנאים העולים מסעיפי חוק לשון הרע.
כך למשל, הכרחי שיהיו אלה דברים שנאמרו לעוד אדם אחד לפחות מעבר לאדם המושמץ עצמו, שמדובר בדברים שקריים, שאין מדובר בדברים שייתפסו בעיני הציבור כהבעת דעה בלבד (למשל של מבקר אומנותי), שהמפרסם לא עשה כלל, או לא עשה מספיק, כדי להקטין את הנזק ברגע שהבין שחטא בהוצאת דיבה (למשל בדרך של הבעת התנצלות פומבית ו/או פרסום המעמיד דברים על דיוקם).
לאור סוגיות סבוכות אלה מי שסבור שהוציאו דיבתו באופן המנוגד לחוק ומעוניין לתבוע את המלעיז לדין, טוב יעשה אם יפנה ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בתחום דיני לשון הרע. עורך דין שכזה ידע לקבוע אם מדובר בנסיבות המצדיקות הגשת תביעה, מה סיכויי ההצלחה, איזה סכום ניתן לתבוע כפיצוי, האם יש מקום להגשת קובלנה פלילית ועוד.

פיצוי כספי בתביעת דיבה
כאמור מי שנפגע שהתבטאויות או פרסומים אסורים עלפי חוק איסור לשון הרע יכול לתבוע מן האחראי להם פיצוי כספי שמטרתו, כבכל תביעה נזיקית, להשיב את המצב על כנו, דהיינו להעמיד את התובע במצב שהיה בו לולא בוצעה כנגדו העוולה.
בעיה מוכרת היא שככל שמדובר בלשון הרע פעמים רבות קשה מאוד להוכיח שנגרם נזק ולא כל שכן לעמוד את היקפו. המחוקק נתן דעתו לבעיה זו וכך בשנת 1998 הוכנס סע' 7(א) לחוק איסור לשון הרע המקנה לבית המשפט סמכות לפסוק פיצויים בגובה של 50,000 שח' גם ללא הוכחת נזק(!), אם מוכיח התובע שלנתבע הייתה כוונה לפגוע בו סכום הפיצוי שרשאי בית המשפט לפסוק הוא 100,000 שח' (סכומים אלה צמודים למדד המחירים לצרכן).

קובלנה פלילית בגין עבירה על חוק איסור לשון הרע
בסעיף 6 לחוק איסור לשון הרע מפורטים תנאים מצטברים הקובעים מתי בוצעה עבירה פלילית של הוצאת דיבה, עבירה שעונש של עד שנת מאסר אחת בפועל בצידה. מדובר בתנאים מחמירים יותר מאלה הנוגעים לעוולה האזרחית. כך למשל, כדי שיורשע אדם במשפט פלילי של הוצאת דיבה יש צורך להוכיח שאמר את הדברים לשני אנשים לפחות (חוץ מהנפגע עצמו) ולא רק לאחד במקרה של העוולה האזרחית.
בהליך פלילי של תביעת הוצאת דיבה הנפגע מגיש קובלנה פלילית כנגד הנתבע, להבדיל מהליכים פליליים בהם המדינה היא התובעת ומגישה כתב אישום כנגד הנאשם בביצוע העבירה.

הגנות העומדות למי שנתבע בתביעת הוצאת דיבה               
מי שנתבע בתביעת הוצאת דיבה, בין אם בתביעה אזרחית נזיקית או בהליך פלילי, יכול לטעון דברים שונים להגנתו. כך למשל יכול הנתבע לבסס הגנתו על טענת "אמת דיברתי", דהיינו שדברים שאמר או פרסם הם נכונים ושלציבור עניין בהפצתם. טענת הגנה אפשרית נוספת נסמכת על הוכחה שהדברים נשואי התביעה נאמרו או פורסמו בתום לב, עוד יכול הנתבע לטעון שמדובר בפרסום מותר (למשל דברים המובאים על ידי עיתונאי לאחר שביצע מחקר מקצועי ותוך שנתן הזדמנות לתובע להגיב עליהם).

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחים גם בתחום דיני לשון הרע. צברנו ניסיון רב בניהול תביעות דיבה עבור מי שנפגעו מהתבטאויות ופרסומים הנופלים בגדר לשון הרע כמו גם בייצוג משפטי של מי שנתבעו בתביעות הוצאת דיבה אזרחיות ופליליות כאחד. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת ללשון הרע ולתביעות הוצאת דיבה. נשמח לייעץ, למסור מידע מהימן, לחלוק מניסיוננו ובמידת הצורך להעניק גם לכם ליווי משפטי איכותי ומסור.

תביעה כספית נגד המדינה

כאזרחי המדינה אנו תלויים בשלל דרכים במנגנונים הפועלים מטעם רשויות המדינה. לא פעם נגרמים נזקים לאנשים פרטיים ולחברות כתוצאה מטיפול כושל של רשות כזו או אחרת בעניינם. בעבר הגישה הרווחת במערכת המשפט הייתה לצמצם עד כמה שניתן את האפשרות לתבוע פיצוי מן המדינה במקרים כאלה, אולם עם השנים הורחבה היריעה וכדאי מאוד לדעת שכיום המדינה נתפסת כאחראית למעשים או מחדלים אשר גרמו נזק לאזרחים או תאגידים למיניהם . עורך דין המתמחה בדין האזרחי ובמשפט מנהלי יידע לקבוע אם יש מקום להגיש תביעה כספית נגד המדינה בנסיבות מקרה מסוים.

תביעה נזיקית לכל דבר

מי שמצא עצמו נפגע מפעולות או מחדלים (הימנעות מפעולה) של רשות או בעל תפקיד במנגנון ממשל כזה או אחר טוב יעשה אם יפנה ללא דיחוי אל עורך דין אשר לו ניסיון מוכח בניהול תביעות כספיות נגד המדינה.

ייצוג על ידי עורך דין המתמחה בטיפול בתביעות כאלה הוא הכרחי, זאת למרות שההליכים יתנהלו באופן זהה לתביעה אזרחית רגילה, דהיינו הליך בו הנתבעים הם אזרחים פרטיים או גופים שאינם ממשלתיים (חברה בע"מ למשל).

ישנם הבדלים גדולים בין תביעות נזיקיות רגילות לבין כאלה המוגשות כנגד המדינה, כך למשל העובדה שלמדינה מערך שלם של פרקליטים איכותיים ומנוסים. חוץ מכוח האדם למדינה משאבים כמעט בלתי מוגבלים ובוודאי גדולים בהרבה מאלה של התובע.

חשוב לדעת כי למרות הפער העצום בין היכולת של המדינה להתמודד משפטית לעומת זו של מי שבוחר לתבוע את המדינה ניתן בהחלט לזכות בהליך כזה אם מצליחים להוכיח שמדובר בפעולה או מחדל רשלניים אשר גרמו לתובע נזק.

עצם העובדה שנגרם נזק אינה מבטיחה זכייה בתביעה 

חשוב לדעת כי לא בכל מקרה בו גורמת המדינה לנזק לאזרח פרטי או לגוף כלשהו ניתן לחייב אותה לשלם פיצויים. כדי לזכות בתביעה כספית כנגד המדינה יש להוכיח שמדובר ברשלנות במובן המשפטי.

בית המשפט יכיר בדרך התנהלות מסוימת כרשלנית אם יש מקום לצפות שבעל מקצוע סביר היה בוחר להתנהל אחרת בנסיבות דומות ובה בעת שעל הגורם הרשלן היה לדעת כי האופן בו הוא פועל עלול לגרום לנזק.

ניתן להפריד תביעות נגד המדינה לשתיים, כאלה בהם המדינה פעלה באופן הדומה לגוף פרטי וכאלה בהם המדינה פעלה כגוף שלטוני.

מקרה לדוגמא מן הסוג הראשון (תביעה הדומה לכזו שהייתה מוגשת נגד אדם או גוף פרטי) הוא כזה בו נגרם נזק למי שהשתמשו במתקן ספורט כזה או אחר שהמדינה מפעילה בשל התנהלות רשלנית של האחראים על המתקן מטעם המדינה. במקרה כזה יש סיכוי גבוה שניתן לתבוע את המדינה בתביעה נזיקית ולקבל פיצוי הולם בגין הנזק.

מקרה לדוגמא מן הסוג השני (המדינה פועלת כגון שלטוני) עשוי להיות כזה בו שגיאות של רשות המיסים גרמו להטלת שומת מס גדולה מזו שהיה מקום לדרוש ובגלל הטעות נקלע הנישום לקשיים כלכליים ונגרמו לו נזקים כבדים. במקרים כאלה קשה יותר להוכיח שהמדינה התנהלה באופן רשלני המאפשר לחייב אותה בתשלום פיצויים. עורך דין המתמחה בתביעות כנגד המדינה ידע לקבוע אם ניתן לזכות בתביעה נזיקית כנגד המדינה ומה צריך לעשות כדי לממש אפשרות זו.

כל גוף שלטוני חשוף לתביעות

חשוב לדעת כי כיום ניתן לתבוע לדין כמעט כל אדם או גוף הפועלים מטעם המדינה. כך למשל ישנם מי שזכו בתביעות כנגד המשטרהרשויות מוניציפאליות (למשל מי שנפל לבור שהרשות אמורה הייתה לטפל בו), אפילו תביעות כנגד הצבא ומשרד הביטחון, מוסדות רפואיים, ממשלתיים ועוד.

במקרים מפורסמים פסק בית המשפט סכומי פיצוי גבוהים שעל המדינה לשלם למי שנפגעו כתוצאה מפעולה לא ראויה של המשטרה, אי מניעת רצח של אישה בידי בעלה למשל. כדי לזכות בתביעה כספית כנגד המדינה יש לפעול בנחישות ובאופן המקצועי ביותר, רק כך ניתן להתמודד בהצלחה מול מחלקות משפטיות עתירות משאבים.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' הינו בעל מומחיות מיוחדת בדין האזרי ובתביעות כספיות-אזרחיות שונות, צברנו ניסיון רב והצלחות מוכחות בהגשת תביעות כספיות כנגד המדינה. אם יש לכם סיבה לחשוב שמגיעים לכם פיצויים מן המדינה אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו, נשמח לשמוע את פרטי המקרה, לייעץ, להעריך את הסיכוי לזכות בתביעה ולהעניק גם לכם ייצוג משפטי מן הרמה המתקדמת ביותר. 

תביעה כספית נגד חברה

חברה פרטית, בין אם היא חברה בע"מ, חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה או כל חברה עסקית אחרת היא סוג של תאגיד (סוגי תאגידים אחרים הם מלכ"ר, עמותה ועוד). מרגע שהוקמה חברה בהתאם לדרישות החוק, ונרשמה אצל רשם החברות, היא הופכת לבעלת ישות משפטית עצמאית וככזו היא יכולה לבצע מגוון פעולות כגון: לפתוח ולנהל חשבון בנק, להיקשר בחוזים וגם לתבוע ולהיתבע.

יוצא איפוא שאם חברה התנהלה באופן שגרם לנו נזק אנו יכולים בהחלט להגיש נגדה תביעה כספית או נזיקית לקבלת פיצוי כספי, ממש כפי שניתן להגיש תביעה כזו כנגד אדם כזה או אחר (או כנגד כמה אנשים במקביל). מי שסבור שיש לו עילה לתבוע כך חברה טוב יעשה אם יפנה ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בדין האזרחי ואשר בעל ניסיון מוכח בטיפול בתביעות כנגד חברות.

ניתן לתבוע במקביל חברה ואדם פרטי

פעמים רבות ישנו יותר מאחראי אחד לנזק שנגרם לנו ולכן אפשר להגיש תביעה נזיקית נגד כמה נתבעים במקביל. גם אם אחד הנתבעים הוא חברה אפשר לתבוע במקביל אליה (באותה תביעה) גם אנשים פרטיים כגון בעלי החברה או עובדים בה. חשוב להיזהר ולא להוסיף לתביעה נתבעים שאין הכרח לנהל הליכים נגדם, כך למשל לא מקובל לתבוע עובד בחברה אם ברור שהחברה היא האחראית לאופן בו פעל, למשל אם העובד גרם נזק תוך שנהג כפי שהממונים עליו מצפים ממנו ולא משום שביצע עבודתו באופן רשלני.

תביעה קטנה או תביעה רגילה

כאשר סכום הפיצוי שתובעים אינו עולה על המקסימום האפשרי בתביעה קטנה (כ 33,500 ש"ח נכון לשנת 2015) ניתן בהחלט להגיש תביעה קטנה נגד חברה. כמו בתביעות נגד אדם אחד או כמה כך גם בתביעה נגד חברה, לפנייה להליך תביעה קטנה ייתכנו יתרונות אולם יש גם חסרונות שחשוב לקחת בחשבון.

תביעה קטנה מתבררת בהליך מקוצר, את כל חומר התביעה וההגנה על הצדדים להגיש מבעוד מועד כך שבית המשפט יוכל להכריע בעניין נשוא התביעה בתום דיון בודד. אם ישנם עדים (מטעם התובע או הנתבע) יש לדאוג שכולם יגיעו ביום הדיון. בתביעה קטנה אם הנתבע אינו מתייצב לדיון כל דרישותיו של התובע מתקבלות באופן אוטומטי וניתן פסק דין בהתאם.

התובע בתביעה קטנה אינו יכול להיעזר בשירותיו של עורך דין אשר ייצג אותו בדיון, כך גם הנתבע. אולם כאשר מדובר בתביעה כנגד חברה מן הסתם יהיה זה מייצג בעל השכלה משפטית אשר יופיע בשם החברה. לפיכך, מבחינת האפשרות לייצוג משפטי מקצועי בהליך תביעה קטנה יש לחברה עדיפות על-פני התובע.
חברה אינה יכולה להגיש תביעה קטנה אלא רק תביעה רגילה, אם תובעים חברה בתביעה קטנה והחברה בוחרת להגיש תביעה שכנגד תהיה זו תביעה שתתברר בהליך רגיל או בסדר דין מקוצר.

כיצד להתכונן כראוי לתביעה כנגד חברה

מי שמתכוון להגיש תביעה כנגד חברה במטרה לקבל פיצוי כספי על נזק שהחברה גרמה לו חשוב מאוד שייקח בחשבון שלרשות חברה, במיוחד אם מדובר בחברה גדולה, עומדים בדרך כלל משאבים גדולים פי כמה. לחברות רבות יש מחלקות משפטיות או לפחות עורכי דין המטפלים בענייניהם באופן שוטף, רוב הסיכויים שלחברה ניסיון בהתמודדות עם הליכים משפטיים בעוד למי שתובע חברה יכול מאוד להיות שזו התנסות ראשונה כצד לתביעה.

לאור האמור לעיל חשוב מאוד להתכונן כראוי ולנהל תביעה כנגד חברה באופן המקצועי ביותר. מומלץ מאוד להיות מיוצג ועל כן רצוי לפנות אל עורך דין המתמחה בתחום האזרחי ואשר ייצג בעבר בהצלחה תובעים אשר זכו לקבל פיצוי הולם עבור נזקים שחברה כזו או אחרת גרמה להם. עורך דין שיידע להעריך מה סיכויי התביעה להתקבל, מה סכום הפיצוי שניתן לדרוש וכיצד יש לבסס את הטענות ולהציגם בפני בית המשפט, ובעיקר באיזה סוג של תביעה לנקוט, וזאת על פי פרמטרים מקצועיים וסטטיסטיים שיישקלו מראש.

אם יש בסיס איתן לתביעה עורך דין איכותי הפועל מטעמכם יוכל להתמודד כהלכה גם מול סוללת עורכי דין שתציב מולכם חברה גדולה אותה אתם תובעים.

משרד עורכי דין רענן גל ושת' מתמחה בתחום התביעות הכספיות וצבר ניסיון רב בייצוג לקוחות בתביעות כנגד חברות פרטיות/מוסדיות. נשמח לעמוד לרשותכם ולענות על כל שאלה הקשורה לתביעה כנגד חברה, במידת הצורך נוכל להציע גם לכם ייצוג משפטי איכותי מטעם עורכי דין מן המובילים בתחום זה. 

כתב הגנה בסדר דין מהיר

כדי לאפשר סיום מהיר של תביעות אזרחיות פשוטות יחסית, במטרה להבטיח שמי שתובעים סכומים לא גדולים (עד 75,000 ₪) יוכלו לקבל כספם בהקדם, הוכנסו לתקנות סדר הדין האזרחי תקנות המסדירות הגשה ובירור תביעות במסגרת סדר דין מהיר.

לא רק התובעים נהנים מהאפשרות לסיים את ההליך המשפטי במהירות, יתרונות נוספים של סדר הדין המהיר הם הפחתת העומס על בתי המשפט ונתבעים אשר יכולים להתגונן ביעילות ולהסיר מעליהם במהירות את האיום שהתביעה שהוגשה כנגדם תצלח והם יאלצו לשלם לתובע את הכספים שהוא דורש.

ישנם כללים ברורים הנוגעים לסוג התביעות שיתבררו בסדר דין מהיר, בין אם הן כאלה אשר הוגשו כך מלכתחילה או תביעות שהחלו דרכן כתביעות בסדר דין רגיל או סדר דין מקוצר והועברו למסלול של סדר דין מהיר.

מי ששוקל להגיש תביעה כספית על סכום קטן יחסית, סכום שאינו עולה על 75,000 שקלים, טוב יעשה אם יפנה ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בניהול תביעות בסדר דין מהיר, עורך דין שכזה ידע לקבוע מהו המסלול המשפטי המעניק סיכוי מרבי שתביעה תצלח ושהסעד המבוקש יתקבל בתוך פרק הזמן הקצר ביותר.

חשוב מאוד שמי שתביעה בסדר דין מהיר הוגשה כנגדו ימהר ויפנה אף הוא אל עורך דין המתמחה במשפט אזרחי ואשר לו ניסיון מוכח בייצוג נתבעים בתביעות בסדר דין מהיר. יש לזכור שבסדר דין מהיר הזמן העומד לרשות הצדדים הוא קצר מאוד, כפי שיפורט בהמשך, וכן שכתבי התביעה וההגנה חייבים לכלול לא רק פירוט כל הטענות הרלוונטיות אלא גם כל מסמך שיש בכוחו לאשש טענות אלה.

הגשת כתב הגנה בתוך 45 יום

תביעה בה הסכום שהתובע דורש מהנתבע אינו עולה על 75,000 שקלים תתברר בסדר דין מהיר, למעט תביעות שהוגשה בקשה לאשרן כתביעות ייצוגיות ותביעות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

תביעות בסדר דין מהיר מתבררות בבית משפט השלום והן יכולות להתחיל דרכן ככאלה או להיות תביעות שהוגשו תחילה בסדר דין רגיל ובית המשפט הורה להעבירן לדיון בסדר דין מהיר.

מרגע שהוגש כתב תביעה בסדר דין מהיר עומדים לרשות הנתבע 45 יום להגיש כתב הגנה. מסיבה זו חשוב מאוד לא להתמהמה ולפנות מיד אל עורך דין המתמחה בהגנה על מי שנגדו הוגשה תביעה בסדר דין מהיר.
הכנה מדוקדקת של כתב ההגנה וצירוף כל המסמכים הרלוונטיים 
העיקרון המנחה ניהול תביעות בסדר דין מהיר הוא שבפני בית המשפט יפורטו כל טענות הצדדים ויוגשו לו מבעוד מועד כל המסמכים התומכים בטענות אלה. רק כך יתכן בירור מהיר של התביעה.

אל כתב התביעה מצרף התובע כל מסמך שיש בו בכדי לתמוך בטענותיו, חוות דעת מומחים, סימוכין לטענות משפטיות (ביסוסן על הלכות פסוקות למשל), תצהירים ועוד. בדיוק באותו אופן נדרש הנתבע להשיג ולצרף לכתב ההגנה, שרק 45 יום עומדים לרשותו להכין ולהגיש אותו, כל מסמך רלוונטי.
במקרים מסוימים, מורה בית המשפט על העברת ההליך מסדר דין מהיר לסדר דין רגיל, זאת כאשר הוא סבור שהליך רגיל ישרת את הצדדים ואת יעילות ההליך. הנ"ל קורה בדרך כלל כשבית המשפט חש כי התובענה שהוגשה מורכבת או סבוכה מדי להליך המהיר. לעיתים קורה כי תביעה בסדר דין מהיר מוגשת ללא הצדקה (לא ממלאת את התנאים דלעיל) ובית המשפט מורה על העברה לסדר דין אחר (בד"כ – רגיל). על תובענה בסדר דין מהיר חלים רוב רובם של כללי סדר הדין האזרחי, בשינויים מינוריים.

מומחיות משרדנו:

במשרד עורכי דין רענן גל ושות' אנו מתמחים גם בהגשת תביעות בסדר דין מהיר כמו גם בייצוג משפטי של מי שתביעות שכאלה הוגשו כנגדם. לאור פרקי הזמן המצומצמים העומדים לרשות הצדדים בתביעות שכאלה אנו ממליצים לא להתמהמה ולפנות אלינו מיד עם קבלת התראה על הגשת תביעה בסדר דין מהיר ומסירת כתב התביעה לידיכם.

אנו נדע לקבוע מהי הדרך הטובה ביותר להתגונן מפני תביעה שכזו, האם כדאי וניתן להעבירה לדיון בסדר דין רגיל, נוודא הגשת כתב הגנה במועד ובאופן הנדרש בתביעה בסדר דין מהיר ונעניק גם לכם ליווי משפטי מן הרמה הגבוהה ביותר תוך מיצוי כל אפשרות להשגת התוצאות הטובות ביותר עבורכם. 


סיפורי הצלחה בתחום אזרחי מסחרי

איתן – לקוח ממליץ אזרחי מקרקעין

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

בן – לקוח ממליץ חשבון מוגבל

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

אייל- לקוח ממליץ פירוק שותפות

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

מינה לקוחה ממליצה – חברות ושותפויות

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

אבי לקוח ממליץ – בתחום אזרחי מסחרי

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

לקבלת ייעוץ, מלא את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליך בהקדם:

שינוי גודל גופנים