עוד במקרקעין

קטגוריה

תת קטגוריה

איך להתמודד עם הפרת חוזה שכירות

החשש הגדול ביותר של בעלי בתים המעמידים נכסיהם להשכרה הוא שהשוכר יפר את חוזה השכירות ולא יעמוד בהתחייבויות שנטל על  עצמו, כשבראשן כמובן תשלום דמי השכירות במלואם ובזמן. מלבד אי תשלום דמי שכירות כסדרם תיתכנה הפרות חוזה אחרות כגון צבירת חובות מול רשויות מקומיות (עקב אי תשלום מיסים, כגון ארנונה, שהשוכר התחייב לשלם ישירות לרשות), צבירת חובות מול חברת חשמל, תאגיד המים או ספקים אחרים כגון חברות תקשורת וכד'.

חשוב לדעת שניתן להיערך מראש להפרות חוזה מצד המשכיר כך שבעת הצורך קל יותר יהיה להתמודד עימן, עוד כדאי לדעת שעורך דין התמחה בדיני מקרקעין ידע לנקוט בכל פעולה אפשרית, דוגמת אלה עליהן נרחיב בהמשך, כדי לחייב את המשכיר לעמוד בהתחייבויותיו.

צמצום הסיכוי להפרת חוזה

ניתן לעשות רבות כדי לצמצם את הסיכוי שנאלץ להתמודד עם שוכר המפר את חוזה השכירות. כך למשל יש להקפיד על העברה מסודרת של האחריות לשלם חשבונות של חברת החשמל, תאגיד המים ועוד גופים המספקים שירות לדיירי הנכס המושכר.

בעל בית הממשיך להיות זה הקשור בחוזה מול החברה או הגוף המספקים מוצרים או שירותים לדייר נוטלים על עצמם סיכון שאם הלה לא יעמוד בהתחייבויותיו הם יאלצו לעשות זאת במקומו ולנסות לבוא עימו חשבון בהמשך.

צעדים נוספים שכדאי לנקוט בהם כדי לצמצם את הסיכון שנאלץ להתמודד עם הפרת חוזה שכירות הם דרישת ערובות (כגון צ'ק ביטחון שייפרע במקרה של הפרת חוזה כזו או אחרת) והכנסת סעיפים בחוזה השכירות המגדירים מה צפוי לקרות במקרה של הפרת החוזה, כך למשל יש להגדיר תשלום יומי בגין כל יום שהשוכר אינו מפנה את הנכס המושכר לאחר תום התקופה בה הוא רשאי לעשות בו שימוש.

עורך דין המתמחה בדיני מקרקעין ידע לוודא שאתם מוגנים במידה הרבה ביותר האפשרית מפני מצב של הפרת חוזה השכירות.

פינוי דייר המפר את חוזה השכירות

אין ספק כי ההפרה הבוטה ביותר של חוזה השכירות היא אי תשלום דמי השכירות תוך שהשוכר ממשיך לעשות שימוש בנכס ואינו מפנה אותו. כל עוד נמשך מצב עניינים כזה חובו של השוכר ממשיך לתפוח ובה בעת לא ניתן להשכיר את הנכס לאדם אחר. חשוב לדעת כי כיום ניתן לקבל צו פינוי כנגד שוכר המפר את תנאי חוזה השכירות בהליך מקוצר בן 60 יום לכל היותר.

טוב יעשה בעל בית המוצא עצמו נאלץ להתמודד עם שוכר שאינו משלם דמי שכירות ואינו מפנה את הנכס המושכר אם יפנה ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה בדיני מקרקעין ואשר לו ניסיון מוכח בקבלת צו פינוי בהליך מקוצר.

חשוב לדעת כי ההליך המקוצר נועד לקבלת צו פינוי בלבד, דרישות נוספות ניתן להעמיד בהליך משפטי נפרד. בעל הבית אינו מוותר על זכותו לפעול לגבות כספים המגיעים לו מן השוכר שהפר את חוזה השכירות אולם הוא נידרש לעשות זאת בהליך נפרד.

תביעות לפי דיני הנזיקין ולפי דיני חוזים
מכיוון שחוזה שכירות הוא חוזה לכל דבר ועניין הוא כפוף לדיני החוזים ובמקרים בהם מופר חוזה שכירות ניתן לפנות אל בית המשפט בבקשה לאכוף קיומו או, לחילופין, בבקשה לחייב את מפר החוזה לשלם פיצויים לצד השני.

ישנם מקרים בהם אי קיום חוזה השכירות גורם לבעל הבית נזקים שונים, כך למשל כאשר נגרם נזק לנכס המושכר עקב קיום רשלני של סעיף כזה או אחר בחוזה. במקרים כאלה יכול בעל הבית לתבוע את השוכר בתביעה מכוח דיני הנזיקין.

לא רק המשכיר עלול להיפגע מהפרת חוזה השכירות שהרי גם אותו מחייב החוזה בדברים שונים ואי עמידה בהתחייבויותיו אלה עלולה לגרום לשוכר נזק. כך למשל כאשר המשכיר אינו מתקן קלקולים שבאחריותו, לפי חוזה השכירות, לטפל בהם. עורך דין המתמחה בדיני מקרקעין ידע לייעץ לשוכרים כיצד להתמודד עם הפרות חוזה מצד המשכיר.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחה גם בדיני מקרקעין. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה הקשורה להפרת חוזה שכירות, בין אם מצד המשכיר או מצד השוכר. נשמח לייעץ, להמליץ לכם על דרכי פעולה אפשריות ובמידת הצורך לספק גם לכם ליווי משפטי איכותי ומסור עד לקבלת כל המגיע לכם.

הפרת חוזה שכירות

חוזי שכירות הם מן הנפוצים שבחוזים הנערכים בישראל. בחוזה שכירות נקשרים בעל דירה, הוא "המשכיר", ודייר, הלא הוא "השוכר", כאשר המשכיר מעניק לשוכר את הזכות לעשות שימוש בדירה שבבעלותו והשוכר מתחייב להעביר למשכיר תמורה, עלפי רוב בדמות דמי שכירות חודשיים בגובה מוסכם.

מלבד ניסוח ההסכמות הנוגעות להיקף זכותו של השוכר לעשות שימוש בנכס כמו גם גובה ואופי התמורה שהשוכר מתחייב להעביר למשכיר, כוללים רוב חוזי השכירות סעיפים הקובעים מה יתרחש אם יופר החוזה.

עלפי רוב המשכיר הוא זה העומד על כך שיוכנסו סעיפים כאלה בחוזה כדי להגן על עצמו במקרים של שוכר שאינו משלם דמי שכירות כפי שהתחייב, אינו מפנה את הדירה במועד, גורם נזק לנכס ועוד כהנה הפרות מצד השוכר.

מכיוון שחוזי שכירות הם כל כך נפוצים ומכיוון שמדובר בתקופות היקשרות ארוכות יחסית מטבע הדברים שישנם מקרים רבים בהם חוזי שכירות מופרים, באופן גורף יותר או פחות, על ידי שוכרים כמו גם על ידי משכירים. נשאלת השאלה מה ניתן לעשות באופן פרקטי במקרים של הפרת חוזה של שכירות בנכס.

הפרה מצד השוכר

בעבר בעל דירה אשר נוכח לדעת כי השוכר מפר את חוזה השכירות, אינו משלם דמי שכירות כפי שהוסכם ו/או אינו מפנה את הנכס, נאלץ לקיים הליך משפטי ארוך ומורכב כדי לפנות שוכר בעייתי כזה מן הנכס. המחוקק נתן דעתו למצוקתם של משכירי דירות וכיום ניתן להגיש תביעה לפינוי שוכר בסדר דין מקוצר אשר מאפשרת קבלת צו פינוי בתוך 60 יום וזאת מבלי לפגוע בזכות לתבוע בנפרד כספים המגיעים למשכיר (דמי שכירות שלא שולמו, תשלום על נזקים שנגרמו וכד').
פניה אל עורך דין המתמחה בתחום המקרקעין ואשר לו ניסיון מוכח בניהול תביעות בסדר דין מקוצר לפינוי נכס במקרים בהם שוכר מפר את חוזה השכירות היא הדרך המומלצת לטפל כיאות בסיטואציות מעין אלה.

הפרה מצד המשכיר

במיוחד בתנאים בהם קיים ביקוש רב לדירות להשכרה ולאחר השינוי הנ"ל בחוק המאפשר הליך משפטי פינוי מהיר של שוכר המפר את תנאי חוזה השכירות, משכירים הם ללא ספק הצד החזק מבין הצדדים לחוזה השכירות. יש נטייה שלא להעניק משקל הולם למצוקתם של שוכרים הנאלצים להתמודד עם מצב בו המשכיר אינו מקיים את שהתחייב אליו בחוזה השכירות.

חשוב לזכור כי בהחלט יתכנו מקרים בהם המשכיר מפר את תנאי חוזה השכירות במגוון אופנים. כך למשל כאשר משכיר מוצא שוכר המוכן לשלם יותר מזה הנוכחי ומתחיל לפעול בכל דרך על מנת לגרום לשוכר לפנות את הנכס. במקרים אחרים המשכיר מגלה שמשתלם לו למכור את הנכס (למשל אם הוא מקבל הצעה אטרקטיבית מקונה פוטנציאלי). יתכן משכיר אשר אינו מתקן ליקויים כפי שהתחייב לעשות, אינו מחזיר לשוכר הוצאות שנדרש להן כדי להמשיך לעשות שימוש בנכס (כגון החלפת דוד מים חמים, תיקון מזגן, תיקון נזילת מים וכד').

מבחינה משפטית שוכר הנדרש להתמודד עם הפרת חוזה שכירות מצד המשכיר עושה זאת באופן הדומה לטיפול בהפרת חוזה מכל סוג שהוא, דהיינו בהסתמך על חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה). לפי חוק זה (המכונה גם "חוק התרופות", ניתן לתבוע, בהתאם לנסיבות, סעדים כגון אכיפת החוזה, ביטולו, וכן פיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו לשוכר בשל הפרת חוזה השכירות מצד המשכיר.

שוכר אשר נוכח לדעת כי המשכיר אינו עומד בהתחייבויותיו טוב יעשה אם יפנה ללא דיחוי אל עורך דין מקרקעין. עורך דין שכזה ידע לייעץ ולטפל בהפרת החוזה כך שהשוכר יוכל לקבל את שמגיע לו עלפי חוזה השכירות, להישאר בדירה עד תום תקופת החוזה, לקבל פיצוי על הוצאות שהיה עליו לשאת, על נזקים שנגרמו לו וכד'.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' הינו בעל מומחיות מיוחדת בתחום דיני המקרקעין. ברבות השנים צברנו ניסיון רב בייצוג משכירים הנאלצים להתמודד עם הפרת חוזה השכירות מצד השוכר כמו גם בייצוג שוכרים הנאלצים לפנות לאפיקים משפטיים כדי לחייב משכירים לעמוד בתנאי חוזה השכירות. 

הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל עניין הקשור בהפרת חוזה שכירות, נשמח לסייע, למסור מידע מהימן, ולהציע גם לכם שירותים משפטיים מסורים ואיכותיים אשר יבטיחו טיפול מהיר בפרשה וקבלת כל המגיע לכם. 

הליכי הוצאה לפועל לפינוי שוכר

מאז נכנס לתוקפו התיקון לסדר הדין האזרחי, תיקון שהבטיח שמשכירים יוכלו לקבל בתוך עד 60 יום פסק דין המורה לשוכר שהפסיק לשלם דמי שכירות ואינו מפנה את הנכס לפנות באופן מיידי, אכן ניכרה הקלה במצוקתם של משכירים שבעבר נדרשו לקיים הליכים משפטיים ארוכים שהוצאה בלתי מבוטלת בצידם בעת שנאלצו להתמודד עם שוכר המסרב לפנות את הנכס שהשכירו לו.

אולם ההליך המקוצר של תביעה לפינוי מושכר לא הביא עימו מזור למי שהשוכר במקרה שלהם מסרב להתפנות גם לאחר קבלת פסק דין המחייב אותו לעשות כן. במקרים כאלה הדרך החוקית היחידה לחייב את השוכר לפנות את הנכס היא באמצעות פניה ללשכת ההוצאה לפועל. כל עוד ההליכים בהוצאה לפועל לא קוצרו נאלצו משכירים כאלה להמתין זמן רב יחסית (כ 90 יום, לעיתים אף יותר) על כל המשתמע מכך מבחינת אבדן דמי שכירות.

המחוקק נתן דעתו לכך שיש להשלים את המלאכה ולתמוך בהליך המקוצר של תביעה לפינוי שוכר בבית המשפט בקיצור הליכי הוצאה לפועל הנדרשים לעתים כדי לממש פסקי הדין.

ביצוע פינוי בפועל בתוך 30 יום בלבד

תיקון לחוק ההוצאה לפועל מאפשר כיום לבצע פינוי בפועל בתוך 30 יום בלבד מרגע הפניה להוצאה לפועל לשם אכיפת פסק הדין המחייב את השוכר לפנות את הנכס.

למעשה השוכר הסרבן יקבל התראה כי אם לא יפנה את הנכס בתוך 20 יום ממועד קבלת ההתראה ינקטו נגדו הליכי הוצאה לפועל אשר עשויים לכלול פריצה פיזית לנכס המושכר, עיקול מיטלטלין השייכים לשוכר ומצויים במקום והחלפת המנעול כך שלא יוכל לשוב ולהיכנס לנכס.

פעמים רבות די באזהרה זו מלשכת ההוצאה לפועל כדי להניע את השוכר לפנות את הנכס. אם בתום אותם 20 יום עדיין לא התפנה השוכר עומד לרשות המשכיר חלום הזדמנויות בן 14 יום לדאוג לביצוע בפועל על ידי שליחי לשכת ההוצאה לפועל.

מכיוון שלוקח כ 10 ימים להנפיק מסמך אזהרה לשוכר מאת לשכת ההוצאה לפועל הרי יוצא שבתום 30 יום מרגע הפנייה להוצאה לפועל ניתן יהיה לבצע פינוי בפועל.

מומחיות משרדנו

אנו מתמחים גם בסיוע לבעלי נכסים שנאלצים להתמודד עם שוכר שאינו מפנה את הנכס בעוד שאינו ממלא את התחייבויותיו כפי שאלה הוגדרו בחוזה השכירות. אנו ממליצים לא להשתהות ולפנות אלינו בהקדם כדי שנוכל להניע את ההליכים ולהביא לפינוי בתוך פרק הזמן הקצר ביותר האפשרי.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' הינו בעל מומחיות מיוחדת בתחום פינוי שוכרים – לזכותנו מעל ל-15 שנים של פתרון כל סוגי הבעיות הכרוכות בפינוי מהיר של שוכרים שאינם משלמים דמי שכירות. על רצף הזמן אימצנו טכניקות משפטיות יעילות לטיפול משפטי מוצלח ומקצועי עבור לקוחותינו.

תביעה לפינוי דירה/ נכס

עד לשנת 2009 נחשבה תביעת פינוי דירה / נכס לעניין ממושך ויקר יחסית. מסיבה זו חששו בעלי דירות רבים ממצב בו השוכר ימשיך להתגורר בדירתם תוך שהוא אינו משלם עוד דמי שכירות. מצב כזה יכול היה להתפתח עוד בתוך תקופת החוזה, כאשר השוכר מפסיק לשלם או משלם באופן חלקי ולא סדיר.

פעמים אחרות עלול היה לעלות הצורך בתביעה יקרה לפינוי שוכר לאחר תום החוזה כאשר השוכר אינו מחדש את החוזה אך גם אינו מפנה את הדירה / נכס.

כפי שיתואר בהמשך קוצרו משמעותית ההליכים האופייניים לתביעת פינוי שוכר עד כי כיום מדובר בעניין שעו"ד המתמחה בתחום דיני מקרקעין ולו ידע וניסיון גם בטיפול בתביעות שכאלה יוכל לפתור בתוך 60 יום, בדרך כלל אף מהר הרבה יותר.

מה הביא לקיצור הליך תביעת פינוי שוכר

כל עוד תביעת פינוי דירה / נכס היה הליך מורכב, יקר וממושך יחסית היה חששו מאוד בעלי בתים מפני האפשרות שיזדקקו להליך כזה. חשש זה בא לידי ביטוי בשילוב סעיפים כמעט דרקוניים בחוזי השכירות, גם כיום עדיין רואים סעיפים שכאלה שמקורם בתקופה שלפני הקיצור הליכי התביעה לפינוי שוכר.

כך למשל נקבעים בחוזי שכירות סעיפים המורים על תשלום סכום נכבד עבור כל יום בו ממשיך השוכר לעשות שימוש בנכס לאחר תום תקופת החוזה, בעלי בתים דורשים ערבים, קבלת המחאות דחויות ואמצעים אחרים על מנת להרתיע שוכרים מלהמשיך להתגורר בבית שבבעלותם תוך שהם אינם משלמים את דמי השכירות בגובה ובמועדים עליהם סוכם.

אולם מנגנונים כגון אלה הנ"ל, אשר שולבו בחוזי השכירות, לא הצליחו לפתור את הבעיה ותופעת השוכרים שאינם מפנים בתים / נכסים תוך שאינם משלמים כסדרם את דמי השכירות, או מפרים באופן אחר את תנאי חוזה השכירות, הלכה והחריפה.

בתקופות מיתון היה חששם של בעלי בתים גובר מן הסתם עוד יותר בגלל שגדל הסיכוי שמי ששוכר מהם דירה / נכס יקלע לקשיים כלכליים שיגרמו לו לא לשלם את שמגיע להם.
מטבע הדברים לא רק בעלי הבתים ניזוקו ממצב עניינים זה, חוזי שכירות קשוחים ודירות שבעליהם החליטו להימנע מלהשכירם גרמו להאמרת מחירי נכסים להשכרה ובמיוחד דווקא בעיתות של משבר כלכלי.

 ייעול ההליכים המשפטיים

מעיני המחוקק לא נעלמה הבעיה והוקמה ועדה שבעקבות הדו"ח שהגישה תיקן שר המשפטים תקנות המאפשרות כיום ניהול הליך משפטי מקוצר בתביעות לפינוי דירה / נכס.

מאז כניסת תקנות אלה לתוקפן יכולים משכירים לפנות לעו"ד המתמחה בדיני מקרקעין על מנת שהלה יפעל במהירות וביעילות ויביא לפינוי השוכר בהקדם האפשרי, ותוך שלבעלי הדירה / הנכס עומדת הזכות להגיש כנגד המשכיר תביעה לתשלומים נוספים בנפרד.
עו"ד הבקיא התחום יוכל להשיג בתוך זמן קצר פס"ד המורה למשכיר לפנות באופן מיידי את הדירה / הנכס.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני מקרקעין, צברנו ניסיון רב בניהול תביעה לפינוי מושכר.
נשמח לעמוד לשירותכם, אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה, נוכל לייעץ, לספק מידע מהימן ובמידת הצורך להעניק גם לכם ייצוג משפטי מעולה אשר יבטיח פתרון מהיר ויעיל של הבעיה. צרו קשר עכשיו!

תביעה לפינוי שוכר

תביעה לפינוי מושכר/ דירה/ נכס- מצוקת העבר והתייעלות ההליך:

בעבר הלא רחוק, 2009, הייתה סיבה טובה לחששם של בעלי נכסים שהושכרו ממצב בו השוכר יפסיק לשלם את דמי השכירות כסדרם אך לא יפנה את הדירה/ הנכס. חשש זה נעוץ היה בעובדה כי תביעה לפינוי שוכר הייתה עניין ממושך שהוצאה בלתי מבוטלת בצידו.

לאחר שנתן המחוקק את דעתו למצוקה זו של משכירי דירות ונכסים, ובהתאם למסקנות דו"ח ועדה שהוקמה לבחינת הנושא, תיקן שר המשפטים תקנות המאפשרות כיום טיפול מהיר, יעיל, פשוטובעלות נמוכה בתביעות לפינוי מושכר, בין אם מדובר בדירת מגורים או כל נכס נדל"ן אחר.

עו"ד המתמחה בתחום המקרקעין ולו כישורי הופעה בבית מפשט יוכל להשיג צו פינוי מושכר בתוך 60 יום לכל היותר, במקרים רבים אפילו מהר יותר

מצוקת העבר של בעלי נכסים שהושכרו והשלכותיה

כאמור עד שתוקנו, בשנת 2009, התקנות שקיצרו משמעותית את הדרך להשגת צו פינוי מושכר היה בסיס איתן לחששם של בעלי נכסים מפני מצב בו יצטרכו לפעול על מנת לפנות נכס שהשכירו.

אם לא די בכך שהשוכר ממשיך לעשות שימוש בנכס ללא שבעליו זוכים לקבל את התמורה בגין שימוש זה (או שמקבלים אותה באופן חלקי או לא בהתאם להתחייבות השוכר בחוזה)  הרי שעד שלא יפונה הנכס המושכר לא ניתן להשכירו בשנית.

לאור חשש זה שילבו בעלי נכסים סעיפים שונים בחוזי השכירות שמטרתם להרתיע שוכרים מלחדול מלעמוד בכל אשר מסוכם בחוזה, לרבות פינוי הנכס במועד ובתנאים שנקבעו.

גם כיום ניתן למצוא סעיפים כאלה אשר הפכו חלק מקובל בחוזי שכירות. כך למשל נהוג לקבוע סכום לתשלום עבור כל יום בו ממשיך שוכר להשתמש בנכס לאחר תום תקופת השכירות. בעלי בתים רבים דורשים חתימת ערבים או מסירת המחאות בטחון שייפדו במידה והשוכר מפר התחייבויות שקיבל על עצמו.

למרות סעיפים כגון אלה הנ"ל התפשטה תופעה של שוכרים אשר אינם מפנים דירות / נכסים שהשכירו. מקרים כאלה התרבו במיוחד בעיתות מיתון כלכלי.

גם השוכרים נפגעו ממצב עניינים זה שכן חוזי השכירות הפכו דרקוניים ממש והיו בעלי דירות שנמנעו מהשכרתן וכך הופחת ההיצע ועלויות שכירות האמירו.

התייעלות בהליכי פינוי מושכר:

בשנת 2009 הגישה ועדה שהוקמה לצורך בחינת הנושא את מסקנותיה לשר המשפטים אשר תיקן תקנות המאפשרות כיום ניהול תביעה לפינוי מושכר בהליך מקוצר, מהיר ויעיל.

למעשה עו"ד המצוי בתחום יוכל להשיג צו פינוי בשוכר בתוך פרק זמן שלא יעלה על 60 יום!
לבעלי הנכסים נשמרת הזכות לתבוע בהליך נפרד כספים שחייב להם השוכר.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחה בדיני מקרקעין, הופעות בבית משפט וליטיגציה. כל אלה מבטיחים ניהול מיטבי של תביעות לפינוי מושכר, בין אם מדובר בדירת מגורים או כל נכס אחר.

אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה, נשמח לייעץ, לספק מידע ובמידת הצורך להעניק גם לכם שירות מקצועי ומסור.

הקשיים והפתרונות

עד שנת 2009 בעלי דירות שהעמידו נכסיהם להשכרה נאלצו להשלים עם מידה מסוימת של אי ודאות בכל הנוגע למצב בו השוכר אינו מקיים את אשר התחייב לו מכוח חוזה השכירות (למשל חדל מלשלם את דמי השכירות בכלל, באופן חלקי, במועדים שנקבעו וכד') ואילו הם נאלצים להתחיל מסע ייסורים משפטי, כזה העלול לארוך חודשים רבים, ושרק עם סיומו יעלה בידם לפנות את השוכר מן הדירה.

מיותר לציין כי מי שמעמידים דירותיהם להשכרה ונאלצים להתמודד עם שוכר שאינו מקיים התחייבויותיו ויש לפעול על מנת לפנותו צפויים לספוג נזקים גדלים והולכים ככל שמתארך ההליך הדרוש לשם פינוי שוכר מהדירה.

מצב עניינים זה הוביל לשתי תופעות, היו בעלי דירות פנויות שנמנעו מלכתחילה מלהעמיד דירותיהם להשכרה (תופעה שתורמת לעליה בתעריפי השכירות) והיו מי שהעמידו דירות להשכרה אך עמדו על כך שבחוזי השכירות יוכנסו סעיפים "דרקוניים" שמטרתם להפחית את הסיכוי שיאלצו לפעול משפטית כדי לפנות את המשכיר, כך למשל נדרשו משכירים להחתים ערבים, למסור המחאות עירבון על סכומים גבוהים ועוד.

תקנות חדשות שנכנסו לתוקפן בשנת 2009

כאמור, מצב העניינים הנ"ל השתנה בשנת 2009 כאשר נכנסו לתוקפן תקנות חדשות אשר קיצרו באופן משמעותי את הליך קבלת צו פינוי כנגד משכיר שאינו מקיים חלקו בחוזה השכירות.

התקנות החדשות נוסחו לאחר שהיו בידי המחוקק מסקנות וועדה שהוקמה לבחינת מצוקתם של בעלי דירות המעוניינים להעמידן להשכרה כמו גם השלכותיה על ציבור שוכרי הדירות. ממסקנות הוועדה עלה כי לא רק בעלי הנכסים ירוויחו ממסלול מקוצר לפינוי שוכר מדירה אלה גם ציבור משכירי הדירות שכן מלאי הדירות להשכרה יגדל, דבר שיביא להורדת עלות הדיור בשכירות, וחוזי השכירות יהפכו ידידותיים יותר למשכירים.

תביעה במסלול מקוצר לפינוי שוכר מדירה

כיום בעלי דירות הנאלצים לפעול משפטית כדי לפנות מדירתם שוכר שאינו מקיים חלקו בחוזה השכירות יכולים לפנות אל עורך דין המתמחה בדיני מקרקעין לצורך הגשת תביעה בסדר דין מהיר לפינוי שוכר.
תביעה כזו, המכונה תביעה לפינוי מושכר, מוגשת לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאת הדירה שיש לפנות, הסעד היחיד שניתן לבקש מבית המשפט בתביעה כזו הוא מתן צו פינוי.

חשוב להבין כי בעלי הדירה אינם מוותרים על זכותם לתבוע סעדים נוספים, כגון פיצוי כספי בגין הפסדים שנגרמו להם (למשל, השלמת תשלומי דמי שכירות שלא בוצעו, אבדן דמי שכירות בחודשים בהם לא יכלו להעמיד את הדירה להשכרה, הוצאות תיקון נזקים לדירה שגרם השוכר ועוד), סעדים כאלה ניתן לבקש בתביעות נפרדות מזו שעניינה פינוי מהיר של הדירה.

השוכר מקבל הודעה על כך שהוגשה תביעה להוצאת צו פינוי נגדו ועומדים לרשותו 30 יום להגיש כתב הגנה. דיון בתביעה יתקיים מיד לאחר המועד האחרון להגשת כתב ההגנה. מדובר בדיון בודד בו יורשו הצדדים להשמיע טענותיהם לאחר שאלה למעשה כבר הובאו בפני בית המשפט מבעוד מועד בכתב התביעה וכתב ההגנה (אם הוגש כזה על ידי השוכר). היות ומדובר בסדר דין מהיר פסק דין יינתן בתוך 14 יום ממועד אותו דיון בודד וכך יוצא שההליך כולו, ככלל, אמור להסתיים בתוך 60 יום לכל היותר.

ככל שבעלי דירות העומדות פנויות הופכים מודעים יותר לכך שניתן כיום לפעול במהירות וביעילות לפינוי שוכר מדירתם נכונותם להעמיד נכסיהם להשכרה גדלה והם נוטים להערים פחות קשיים על שוכרים במעמד עריכת חוזה השכירות.

מי שהעמיד דירתו להשכרה ונוכח לדעת כי השוכר חדל מלשלם דמי שכירות ו/או מסרב לפנות את הנכס בתום תקופת השכירות או בעת שנדרש לעשות זאת כאשר מתקיימים התנאים המאפשרים זאת כפי שהוגדרו בחוזה השכירות, טוב יעשה אם יפנה ללא דיחוי אל עורך דין מקרקעין אשר לו ניסיון מוכח בטיפול בתביעות בסדר דין מהיר לפינוי שוכר מדירה.

משרדנו מתמחה בין היתר גם בתחום דיני המקרקעין והשכירות. אנו נוכל להעמיד לרשותכם עורכי דין שברשותם הידע והניסיון הדרושים על מנת להבטיח טיפול מושלם בתביעה בסדר דין מהיר לפינוי שוכר מדירה.

אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת לפינוי נכס שהושכר, נשמח לייעץ, למסור מידע שיסייע לכם ובמידת הצורך להציע גם לכם שירותים משפטיים מנצחים.

פינוי שוכר מדירה

פינוי שוכר מדירה – מה עושים?

תארו לעצמכם את ההליך הבא: הצ'ק של השוכר שלכם חוזר, הוא לא עונה לכם לטלפון וכאשר אתם סוף, סוף מצליחים לתפוס אותו, הוא טוען שאין מה לעשות במקרה הטוב ובמקרה הפחות טוב מזמין לכם משטרה שתפנה אתכם בכוח מהמקום, זאת לאחר שהחליף את כלל המנעולים והצילנדרים מהכניסות למתחם שלכם. במצב כזה אין לכם אלא לפנות לעורף דין מיומן ולדרוש פינוי שוכר מדירה. אז מה בעצם התהליך הזה כולל ואיך ניתן להביא ל-פינוי שוכר מדירה?

אם גם אתכם השאלות האלה מטרידות ואתם מעוניינים בשירות אמין של פינוי שוכר מדירה המאמר הבא פשוט בשבילכם. עקב ריבוי המאמרים ברשת הבאנו לכם אחת ולתמיד מאמר קצר שיעסוק בתחום הנפוץ, פינוי שוכר מדירה. את המאמר בנינו בצורה נוחה וידידותית לקורא ושלא תכביד במינוחים משפטיים על הגולש הממוצע.

פינוי שוכר מדירה – מה עושים?

תארו לעצמכם את ההליך הבא: הצ'ק של השוכר שלכם חוזר, הוא לא עונה לכם לטלפון וכאשר אתם סוף, סוף מצליחים לתפוס אותו, הוא טוען שאין מה לעשות במקרה הטוב ובמקרה הפחות טוב מזמין לכם משטרה שתפנה אתכם בכוח מהמקום, זאת לאחר שהחליף את כלל המנעולים והצילנדרים מהכניסות למתחם שלכם. במצב כזה אין לכם אלא לפנות לעורף דין מיומן ולדרוש פינוי שוכר מדירה. אז מה בעצם התהליך הזה כולל ואיך ניתן להביא ל-פינוי שוכר מדירה?

אם גם אתכם השאלות האלה מטרידות ואתם מעוניינים בשירות אמין של פינוי שוכר מדירה המאמר הבא פשוט בשבילכם. עקב ריבוי המאמרים ברשת הבאנו לכם אחת ולתמיד מאמר קצר שיעסוק בתחום הנפוץ, פינוי שוכר מדירה. את המאמר בנינו בצורה נוחה וידידותית לקורא ושלא תכביד במינוחים משפטיים על הגולש הממוצע.

טיפול וייצוג בנושאי פינוי שוכר מדירה – משרד עו"ד רענן גל

משרד עורכי דין רענן גל ושות' הינו בעל מומחיות מיוחדת בתחום פינוי שוכר מדירה – לזכותנו מעל ל-15 שנים של פתרון כל סוגי הבעיות הכרוכות בפינוי שוכרים מדירות שכורות. על רצף הזמן אימצנו טכניקות משפטיות יעילות לטיפול משפטי מוצלח מקצועי – ובעיקר מהיר – עבור לקוחותינו.


סיפורי הצלחה בתחום מקרקעין

איתן – לקוח ממליץ אזרחי מקרקעין

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

לקבלת ייעוץ, מלא את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליך בהקדם:

שינוי גודל גופנים