עוד באזרחי מסחרי

קטגוריה

תת קטגוריה

הסדר לפי סעיף 19 א'

הסדר לפי סעיף 19 א' לפקודת פשיטת הרגל מאפשר הגעה להסכם עם הנושים לפני הכרזה על החייב כעל פושט רגל. ישנם יתרונות להגיע להסדר עם הנושים ולסיים כך את ההליך ולא בהכרזה על פשיטת רגל, בין היתר משיקולי שמירה על מוניטין ובקיצור משך ההליכים.

תנאים מוקדמים המאפשרים הסדר לפי סעיף 19 א'

בסעיף 19 א' מוגדרים תנאים שרק אם יתקיימו ניתן לבקש מביהמ"ש לאשר הסדר אפשרי עם הנושים, הסדר שיאפשר סיום ההליך בהוצאה לפועל ללא הגשת בקשת פשיטת רגל או, במקרה שכבר הוגשה בקשה כזו, לפני שינתן צו כינוס נכסים.

התנאי הראשון הוא שמדובר בחובות כוללים שעולים על סכום המוגדר בחוק (נכון לשנת 2012 כ 35,000 שקלים). תנאים נוספים עוסקים בהיקף החובות שנכללים בהסדר המתגבש, כך למשל הסדר שיוגש לאישור בית המשפט חייב לכלול פתרון ל30% לפחות מסך כל החובות (כולל הצמדות וריביות עד ליום הפירעון).

כדי שבית המשפט ישקול לאשר הסדר לפי סעיף 19 א' חייב ההסדר להיות מקובל על רוב הנושים (לפחות 51% מהם) ושהנושים שמוכנים לקבל את ההסדר המוצע מחזיקים ב 75% לפחות מסך החובות.
דרישת תום הלב שמאפיינת הליכי פשיטת רגל בכלל תופסת גם לגבי בקשות להסדר לפי סעיף 19 א'.
חשוב לציין כי להסדר שלא מקבל אישור מבית המשפט אין כל תוקף מחייב.

שיקולי בית המשפט בבואו להחליט אם לאשר הסדר לפי סעיף 19 א'

אם נתקיימו התנאים להגשת בקשה לבית המשפט לאשר הסדר לפי סעיף 19 א' ישקול בית המשפט אם ראוי לאשר את ההסדר המוצע. באופן כללי יערוך בית המשפט איזון בין האינטרסים של החייב, שיוכל לסיים את הליכי ההוצאה לפועל במהירות ולפתוח פרק חדש בחייו, לבין אלה של הנושים המעוניינים לקבל את החלק המרבי האפשרי מן הכספים המגיעים להם.

בבואו לקבוע אם לאשר את ההסדר המוצע יבדוק ביהמ"ש גם אם התנהלות החייב אינה נגועה בחוסר תום לב (למשל שהוא יכול להחזיר חלק גדול יותר מן החובות מאשר אלה המוסדרים בהסכם המתגבש עם הנושים או שהחייב נקט בטקטיקה של "הברחת נכסים").
בית המשפט עשוי שלא לאשר הסדר שיש בו כדאיות כלכלית רק בשל חוסר תום ליבו של החייב אולם ככלל העדפתו של בית המשפט בכל הנוגע להסדר לפי סעיף 19 א' היא טובתם של הנושים.

הסדר לפי סעיף 19 א' מתאים לחייבים אשר יכולים להחזיר לפחות 30% מסך חובותיהם והם מעוניינים להימנע מ"כתם" שכרוך בלהיות פושטי רגל. יתרון נוסף הוא קיצור משך הזמן עד לסיום פרשת החובות שנקלע אליהם.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בהלכי פשר וחדלות פירעון ובין היתר הגשת בקשות צברנו גם ניסיון רב גם בטיפול בבקשות לסדר לפי סעיף 19 א'. אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה בעניין, נשמח לייעץ, לספק מידע עדכני מהימן ובמידת הצורך להעניק גם לכם ליווי משפטי מעולה. צרו קשר עכשיו!

פתיחת חשבון בנק לפושט רגל

קשה מאוד להתנהל ללא חשבון בנק. לעיתים קרובות מסרבים בנקים לפתוח חשבונות בנק למי שמצויים בהליכי הוצאה (כחייבים כמובן) מי שהם בעיצומו של הליך פשיטת רגל.
יש ובנקים מתעמרים גם במי שכבר סיים הליך פשיטת רגל, הסדיר חובותיו (תוך שקיבל צו הפטר שמחק את יתרות החוב שלא יכול היה להסדיר) ומערימים קשיים ככל שיוכלו בדרכו לפתיחת חשבון בנק חדש.
חשוב לדעת כי לפי חוק הבנקאות בנקים חייבים לפתוח להיעתר לכל מי שפונה אליהם בבקשה לפתוח חשבון בנק עובר ושב במטבע ישראלי. זאת אלא אם מתקיימים תנאים מסוימים המפורטים בחוק.

דיני ההוצאה לפועל ודיני פשיטת רגל מטילים הגבלות על אפשרויותיהם של חייבים להשתמש בחשבון בנק שלהם (כך למשל לא ניתן למשוך צ'קים מחשבון שהוגדר מוגבל) אולם הם בפירוש אינם אוסרים פתיחת חשבון בנק חדש שגם הוא יהיה כפוף למגבלות אלה.
לפיכך ייתכן מאוד שבנק המסרב לבקשתו של אדם לפתוח חשבון אצלו נוהג שלא כדין וניתן לחייבו לאפשר זאת.

מדוע מקשים בנקים על פושטי רגל לפתוח חשבון אצלם

אדם שמגיע לחדלות פירעון נתפס בעיני בנק כלקוח לא אטרקטיבי. זאת מכיוון שכנראה שיכולותיו להשקיע בפיקדונות ולבצע השקעות מועטות, היקף פעילותו הכלכלית יהיה קטן, לקוח כזה אינו מניב הכנסות רבות לבנק.
מסיבות אלה בנקים מעוניינים להימנע מלהוסיף מי שמצויים בהליכי פשיטת רגל לקהל לקוחותיהם.

איך מחייבים בנק לפתוח חשבון בנק לפושט רגל

פושטי רגל הנתקלים באטימות מצד בנק /בנקים אשר מסרבים לבקשתם לפתוח חשבון בנק יכולים לפנות לעו"ד המצוי בתחום זה אשר יוכל ברוב המקרים לפתור את העניין עבורם ישירות מול הבנק.

כאשר בנק נוהג באופן המנוגד לחוק בסירובו לפתוח חשבון בנק לפושט רגל יהיה השלב הראשון ניסוח מכתב התראה בעניין והעברתו לגורמים המתאימים בבנק עצמו. בדרך כלל די יהיה במכתב כזה, שנוסח כהלכה על ידי עו"ד, להביא לשינוי עמדת הבנק.
חשוב לזכור כי החשבון שיפתח יהיה כפוף להגבלות הנובעות מהכרזה על לקוח כעל חייב מוגבל באמצעים ו / או בשל הימצאותו בהליך פשיטת רגל.

כאשר אדם נמצא בהליכי פשיטת רגל יש לקבל אישור מכונס הנכסים הרשמי לניהול חשבון בנק. אישור כזה מופנה אל הבנק בו מבקש פושט הרגל לפתוח חשבון. בהינתן אישור כזה הסיכוי שהבנק יסרב לפתוח את החשבון קלוש מאוד.

פושט רגל שנתקל בקשיים לפתוח חשבון בנק עלול לעשות שימוש בחשבונות של קרוביו, אם יעשה שימוש באשראי הוא למעשה עובר על החוק ומסתכן בביטול זכאותו להליך פשיטת רגל. לכן חשוב להימנע מצעדים כאלה ולהתעקש, גם אם מתקלים תחילה בסירוב, לפתוח חשבון שיאפשר התנהלות כללית סדירה ככל שניתן (גם אם מוגבלת כפי שתואר לעיל).

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני פשיטת רגל, צברנו ניסיון רב גם בטיפול בסירובם של בנקים לפתיחת חשבון בנק לפושט רגל. נשמח לעמוד לרשותכם, לענות על כל שאלה, לייעץ ובמידת הצורך להעניק גם לכם שירותי משפט מעולים.

דגשים להליך פשיטת רגל

בשפתנו השתרש המושג "פושט רגל" כמעין "אות קלון" למי שנכשל בניהול ענייניו הפיננסיים. למעשה פשיטת רגל היא הליך משפטי מסודר שמטרתו היא לסייע למי שהגיע למצב של חדלות פירעון (אינו יכול להמשיך לעמוד בתשלומים אליהם התחייב) להגיע להסדר עם נושיו כך שהם יקבלו את המרב הניתן מן הסכומים המגיעים להם ואילו פושט הרגל יוכל לפתוח דף כלכלי חדש.

להלן נתאר את מאפייניו של הליך פשיטת רגל, למי הוא מתאים, מה יתרונותיו אופן התנהלותו ועוד.

עבור מי מיועד הליך פשיטת רגל ?

הליך פשיטת רגל הינו הליך אזרחי שנועד לספק פתרון למצב בו אדם פרטי או עסק (שהינו ישות משפטית עצמאית) נקלעים למשבר כלכלי עד שהם אינם מסוגלים עוד להמשיך לשלם לנושיהם את המגיע להם. נושים כאלה יכולים להיות ספקים שלא קיבלו תשלום על סחורה, גופים מהם קיבלו הלוואה ושבתשלומי ההחזר שלה אינם יכולים עוד לעמוד, עובדים שלא קיבלו משכורת, בעלי נכס שלא קיבלו דמי שכירות ועוד.

המציאות הכלכלית בה אנו חיים היא מורכבת וכוללת פרקי מיתון מקומיים ועולמיים, עליות מחירים, שינויים פוליטיים המשפיעים על המשק, שינויים במדיניות הבנקים בנוגע למתן אשראי ועוד. גורמים כאלה עלולים לעיתים להביא גם מי שהתנהלותם זהירה, אחראית ומחושבת למצב של ריבוי נושים וחוסר יכולת להמשיך בתפקוד כלכלי הנדרש לאור ההתחייבויות שנטלו על עצמם.

פנייה להליך פשיטת רגל מאפשרת הקפאת כלל התהליכים שפתחו הנושים כנגד פושט הרגל וטיפול בכולם במסגרת הליך בודד שמטרתו לאפשר לנושים לקבל חלק יחסי הוגן מההון שיכול פושט הרגל לגייס (עלפי רוב באמצעות כינוס נכסים) ובסיומו להותיר את פושט הרגל, לאחר קבלת הפטר (עליו נדון במאמר נוסף)  נטול חובות וחופשי להתחיל בדרך כלכלית חדשה.

מדוע לפנות להליך פשיטת רגל ?

כאשר אדם פרטי או בעל עסק או בניגוד לחברה (אשר תפנה להליכי פירוק)  אינו עומד בתשלומים להם התחייב ונושיו תובעים אותו. לעיתים קרובות מתפתח המצב לכדי ריבוי בתיקי הוצאה לפועל. מי שלרוע מזלו נדרש להתמודד עם ריבוי נושים וחובות ימצא שקשה מאוד להמשיך לעשות זאת לאורך זמן. יש אפשרות לפנות להליך איחוד תיקים בהוצאה לפועל ולהכרה של החייב כמוגבל באמצעים.

ישנם מקרים בהם הליך פשיטת רגל הוא המתאים ביותר וזאת הודות לשלושה יתרונות מרכזיים :
ü     מרגע שהוצא צו כינוס נכסים מעוכבות תביעות הנושים כולם, כולל הליכי הוצאה לפועל ולא ניתן לפעול נכגד האדם, אלא במסגרת הליך פשיטת הרגל.

ü     מרגע שהוצא צו כינוס נכסים החובות מוקפאים, ערכם נשאר קבוע והם אינם ממשיכים לצבור ריבית.

ü     בתום הליך פשיטת רגל ניתן "הפטר" המוחק את החובות שנותרו לאחר ששולם כל מה שניתן היה באמצעות הליך כינוס הנכסים והסדרי תשלומים שסוכם עליהם.

חשוב מאוד לדאוג לניהול נכון של הליך פשיטת רגל שכן תהיינה לו השלכות על עתידו הכלכלי של פושט הרגל.

רק עו"ד בעל ניסיון והישגים מוכחים בתחום יוכל לייצג אתכם נאמנה את מול הנושים והרשויות לאורך כל הדרך, מהגשת הבקשה למתן צו כינוס ועד לקבלת צו הפטר. אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בדבר הליך פשיטת רגל – ונשמח לענות לכם ולשרת אתכם נאמנה.

הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל אינו אות קלון על מצחו של אדם שנקלע לקשיים כלכליים אלא הליך משפטי שמטרתו כפולה, מחד לאפשר לנושים לקבל את החלק הגדול ביותר שניתן מן הכספים המגיעים להם ומנגד להגן על פושט הרגל ולאפשר לו להתמודד עם כל התביעות כנגדו, להגיע להסדר תשלומים עם נושיו או לממש נכסיו לשלם כמה שיכול ולקבל צו הפטר המוחק את יתרת החובות.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בניהול הליכי פשיטת רגל, לנו ניסיון והישגים מוכחים המבטיחים תוצאות מיטביות במהירות האפשרית.

הליך פשיטת רגל
בניגוד לרושם הקיים בציבור פשיטת רגל אינה כינוי גנאי למי שכשל בניהול ענייניו הכלכליים אלא הליך משפטי שמטרתו לאפשר הסדר תשלום חובות שנצטברו. הליך פשיטת רגל מסייע לאדם אשר נקלע לחובות כבדים מנשוא ובסיומו אף ניתן צו הפטר שמשמעותו מחיקת החובות שנותרו לאחר שהנושים קיבלו את החלק המרבי האפשרי מן הסכומים המגיעים להם.

למי מתאים הליך פשיטת רגל
המצב הכלכלי המורכב, פרקי המיתון הבלתי צפויים בארץ ובעולם מביאים רבים שעסקיהם חדלו מלהיות רווחיים להיקלע לחובות שמובילים למטר תביעות משפטיות ופתיחת תיקי הוצאה לפועל.
מי שמגיעים למצב בו אין להם עוד יכולת להתמודד מול כל נושה בנפרד ראוי שישקלו פנייה להליך פשיטת רגל שיאפשר הקפאת כל ההליכים וניתובם אל הליך בודד במסגרתו ימצא הסדר כולל עם כל הנושים.
סופו של הליך פשיטת רגל הוא באפשרות לפתוח דף חדש, נקי מכל חובות העבר.

יתרונותיו של הליך פשיטת רגל
להליך פשיטת רגל יתרונות רבים כשמשווים אותו להליכים אחרים הנהוגים במקרים של ריבוי חובות (הכוונה בעיקר לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל ולהכרה כחייב מוגבל באמצעים).
המרכזיים שביתרונות אלה הם :
 הגנה מפני הנושים. מרגע שהוצא צו כינוס נכסים חל עיכוב של תביעותיהם המשפטיות של נושים, כולל כל הליכי הוצאה לפועל.
– הקפאת החובות. כל עוד החובות אינם מוקפאים הם תופחים כתוצאה מריבית והצמדות, מרגע שהוצא צו כינוס נכסים כול חובותיו של מי שמצוי בהליך פשיטת רגל מוקפאים וערכם נותר קבוע.
– בתום הליך פשיטת רגל עשוי להינתן "צו הפטר" הפוטר את פושט הרגל מכל החובות שנותרו לאחר ששילם לנושיו את המרב שיכול היה בהתאם ליכולותיו הכלכליות.

שלבי הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל נפתח כאשר מוגשת בקשה לבית המשפט המחוזי למתן צו כינוס נכסים ולהכרזה על פשיטת רגל. על בקשה זו לתאר בפרטי פרטים את היקף החובות, נסיבות היווצרותם, זהות כל הנושים, נכסיו של החייב ויכולת השתכרותו הנוכחית. יש לצרף לבקשה מסמכים המוכחים את המתואר בה ותצהיר חתום על ידי עו"ד בו מצהיר החייב על אמיתות הנתונים כפי שהם מתוארים בבקשה.

אי אפשר להפריז בחשיבותה של בקשה זו, יש לה השפעה מרחיקת לכת על הליך פשיטת רגל כולו. לפיכך חשוב מאוד לפנות לקבלת הדרכה וסיוע משפטי מאת עו"ד בעל ניסיון והישגים מוכחים בתחום ליווי הליכי פשיטת רגל.

מומלץ לא להמתין ולהקדים לפנות לעו"ד שכזה מיד כשעולה החשש שעומס החובות הופך להיות גדול מנשוא.

עם קבלת הבקשה ייתן בית המשפט צו כינוס נכסים ומרגע זה יעוכבו כל ההליכים המשפטיים כנגד החייב, כולל כאלה שיפתחו בעתיד וכן כאלה שכבר החלו בגינם הליכי הוצאה לפועל.

בהמשך תקבע אסיפת נושים ובה תינתן הזדמנות לנושים לטעון טענותיהם. לפי המלצת כונס הנכסים וטענותיהם של הנושים יקבע בית המשפט אם להכריז על החייב כפושט רגל. מרגע שניתנה הכרזה שכזו ימונה נאמן שינהל בפועל את נכסיו והכנסותיו של החייב.

תפקידו של הנאמן הוא לחלק בין הנושים את מה שניתן מתוך נכסי החייב. בכל שלב יכול החייב להציע לנושים הסדר תשלומים, במקרה כזה תיקבע אסיפת נושים נוספת.

בתום הליך פשיטת רגל, אם עמד החייב בכל הדרישות שנתבעו ממנו במהלך ההליכים ניתן לפנות שוב לבית המשפט בבקשה לקבל הפטר שמשמעותו מחיקת כל יתרת החובות. הפטר שכזה הוא האור שבקצה המנהרה והוא מאפשר למי שנקלע לפשיטת רגל להפוך דף ולהתחיל לנהל את ענייניו הכלכליים מחדש וללא משקעים מן העבר.

הליך פשיטת רגל הוא הליך מורכב שלתוצאותיו השפעות מרחיקות לכת על עתידו הכלכלי של החייב. רק סיוע של עו"ד המומחה בתחום יבטיח ניהול נכון של הליך חשבון מוגבל עד לקבל צו ההפטר המיוחל.

ייצוג בפשיטת רגל

כאשר אדם נקלע או  למצב של ריבוי חובות וחדלות פירעון עומדת בפניו האפשרות לפנות להליך פשיטת רגל המיועד, מצד אחד, לסייע לו להתמודד עם כל נושיו במסגרת הליך בודד ומנגד לאפשר לכל נושה לקבל את מרב הכספים המגיעים לו כשהוא זוכה לחלק הוגן ביחס ליתר הנושים.

הליך פשיטת רגל הוא מורכב. ראשיתו בהגשת בקשה לבית המשפט המחוזי ליתן צו כינוס נכסים וסופו בקבלת "צו הפטר" אשר למעשה מוחק לחלוטין את יתרת החובות ומאפשר לפושט הרגל לצאת אל דרך כלכלית חדשה.

לניהול נכון של הליך פשיטת רגל, על כל שלביו, יש חשיבות עליונה. שגיאות וטעויות עשויות לעלות לפושט הרגל ביוקר, הן בהשפעתן על יכולותיו הכלכליות הנוכחיות והן על אלה שבטווח הארוך. הכרחי לדאוג לייצוג מקצועי מיטבי מידי עו"ד המתמחה בתחום והוא בעל ניסיון והישגים מוכחים בטיפול בתיקי פשיטת רגל. רק ייצוג שכזה יאפשר התמודדות מוצלחת מול הנושים ורשויות המדינה כאחד.

ההחלטה אם לפנות להליך פשיטת רגל

פשיטת רגל אינה האופציה היחידה בכל מקרה של ריבוי נושים וקשיים לעמוד בתשלומים.
עו"ד המומחה בתחום ההוצאה לפועל ופשיטת רגל ידע לייעץ מתי עדיף לפנות למשל להליך איחוד תיקים בהוצאה לפועל ומתי הדרך הטובה ביותר היא אכן הגשת בקשה למתן צו כינוס נכסים והכרזה על פשיטת רגל.הליך פשיטת רגל דורש השקעה ניכרת של זמן, התייצבות בבתי משפט, בחקירת יכולת, אסיפת הנושים, מילוי טפסים ותצהירים ועוד. ליווי של עו"ד כבר מן השלבים הראשונים יוביל להתנהלות יעילה עבורכם גם מבחינת משאבי הזמן ותכנון נכון של ההליך עצמו.

ייצוג משפטי מול גופים שונים     

במסגרת הליך פשיטת רגל יש לפעול מול גופים רבים כגון הנושים (ומי שמיצג אותם, למשל מחלקות משפטיות של בנקים), בית המשפט, כונס הנכסים ועוד.

ייצוג בפשיטת רגל על ידי עו"ד מנוסה ובקיא התחום יבטיח התנסחות בהירה, תקשורת מובנת עניינית ויעילה תוך עמידה איתנה מול הלחצים המופעלים, שמירה קפדנית על ענייניכם והשגת תוצאות מיטביות עבורכם.

הגעה לפשרות וגורלם של נכסים  

אחד החסרונות העיקריים של הליך פשיטת רגל הוא שזהו הליך הנוטה לארוך זמן רב. לעיתים הגעה לפשרה עם נושים עשויה לקצר באופן משמעותי את ההליכים ולאפשר לכם לחזור מהר יותר לאורח חיים תקין.

רק ייצוג בפשיטת רגל על ידי עו"ד מנוסה בתחום האזרחי יבטיח מיצוי כל אפשרות להגעה לפשרות תוך שפשרות כאלה יהיו הנוחות לכם ביותר.

בהליך פשיטת רגל משמשים נכסי החייב לצרכי תשלום חובותיו. המנגנון המאפשר זאת הוא מנגנון כינוס הנכסים. בדרך כלל לא הכרחי שכל הנכסים ימכרו, ייצוג בפשיטת רגל על ידי עו"ד מתאים יבטיח כי יוותרו בידי פושט רגל החלק הגדול ביותר האפשרי מנכסיו. בפרט ניכרת חשיבות לשאלה מה יעלה בגורל דירת המגורים.

ליווי וייצוג בהליך פשיטת רגל

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של עליה במספר האנשים הפרטיים והחברות המגיעות למצב של חדלות פירעון, בו הם אינם מסוגלים עוד לעמוד בהתחייבויות כלכליות שנטלו על עצמם, כגון החזר הלוואות (הלוואות עסקיות, משכנתאות, הלוואות פרטיות, בנקאיות וחוץ בנקאיות), תשלומים לנושים שונים (ספקים, תשלומי שכירות, תשלומים לרשויות המדינה) לעובדים (במקרה של עסקים) וכו'.

מי שמגיעים למצבים כאלה מוצאים עצמם בדרך כלל נתבעים על ידי נושיהם, וניצבים מול תיקים מרובים המתנהלים כנגדם בהוצאה לפועל. אחת האפשרויות לפתרון מצבים שכאלה הוא הליך פשיטת רגל.
ליווי וייצוג בהליך פשיטת רגל מבטיח התנהלות יעילה, שמירה על האינטרסים של פושט הרגל והבאת ההליך לסיום מהיר ככל האפשר כך שניתן יהיה לצאת לדרך כלכלית חדשה ללא שנותרו משקעי עבר.

הסיבות לעליה במספר פושטי הרגל

ישנם שני גורמים עיקריים אשר הביאו לגידול במספר מי שזקוקים לליווי וייצוג בהליך פשיטת רגל. מאז אמצע העשור הראשון של שנות ה2000 הונהגה בישראל מדיניות של הקשחת עמדות הבנקים בכל הנוגע לחריגות ממסגרות אשראי בחשבונות לקוחותיהם וכן בכל הנוגע למתן הלוואות. במקביל אנו עדים לטלטלות שעובר המשק הישראלי וכן גלי מיתון בין לאומיים.
כתוצאה מגורמים אלה אנשים פרטיים וחברות מגיעים למצב בו מסתבר להם שלא יוכלו לעמוד בתשלומים שהתחייבו אליהם בתום לב (כשעוד סביר היה להניח שיוכלו לשלם את שמגיע מהם).

בדרך כלל מי שעומדים בפתחו של הליך פשיטת רגל נמצאים תחת מתח רב, אי וודאות וחשש מלהוציא כספים נוספים. מצב עניינים שכזה עשוי לעכב פניה לעו"ד לצרכי ליווי וייצוג בהליך שפיטת רגל. חשוב להדגיש כי רק עו"ד העוסק בנושא זה באופן שוטף הוא בעל ידע וניסיון מתאימים לצורך ניהול ההליך באופן מיטבי עד לסיומו בקבלת צו ההפטר המיוחל (המוחק את ייתרת החובות שנותרו לאחר ששולם המרב האפשרי).

 סיוע בקבלת ההחלטה אם לפנות להליך פשיטת רגל

רצוי שליווי וייעוץ בהליך יחל עוד לפני הגשת בקשה לפשיטת רגל. החלטה מיודעת הנסמכת על המלצותיו של עו"ד המתמחה בתחום – עו"ד מסחרי / עו"ד חברות יסייעו לגבש עמדה באשר לכדאיות המהלך ותזמונו הנכון ביותר.

בנסיבות מסוימות יסתבר שדווקא פניה להליך של איחוד תיקים בהוצאה לפועל היא הנכונה, במקרים אחרים ניתן להגיע להסדר עם הנושים באמצעות מו"מ ישיר מולם או טיפול בהכרזה על לקוחם כעל מוגבל באמצעים.

מה כולל ליווי וייעוץ בהליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל הוא הליך מורכב הן מבחינה בירוקראטית, מבחינת ההתנהלות המשפטית מול הנושים, מול כונס הנכסים ובית המשפט, רשויות המס ועוד.
ליווי וייעוץ של עו"ד ראוי שיתחיל בקבלת ההחלטה עצמה לגבי התאמת הליך פשיטת רגל לנסיבות הקיימות. בהמשך יטפל עו"ד בהגשת הבקשה, מילוי כל המסמכים, הגשתם בלוויית התצהירים הנחוצים, התייצבות בבית המשפט, בחקירות יכולת, אסיפות נושים ועוד.ליווי של עו"ד בהליך פשיטת רגל משמעותו חסכון בזמן, הפחתה במתח והתסכול, הגעה לפתרון מהר ככל האפשר, תוך הסדר הוגן מול הנושים וקבלת צו הפטר המוחק את ייתרת החובות.

פתיחת חשבון בנק לפושט רגל

פתיחת חשבון בנק לפושט רגל

קשה מאוד להתנהל ללא חשבון בנק. לעיתים קרובות מסרבים בנקים לפתוח חשבונות בנק למי שמצויים בהליכי הוצאה (כחייבים כמובן) מי שהם בעיצומו של הליך פשיטת רגל.
יש ובנקים מתעמרים גם במי שכבר סיים הליך פשיטת רגל, הסדיר חובותיו (תוך שקיבל צו הפטר שמחק את יתרות החוב שלא יכול היה להסדיר) ומערימים קשיים ככל שיוכלו בדרכו לפתיחת חשבון בנק חדש.
חשוב לדעת כי לפי חוק הבנקאות בנקים חייבים לפתוח להיעתר לכל מי שפונה אליהם בבקשה לפתוח חשבון בנק עובר ושב במטבע ישראלי. זאת אלא אם מתקיימים תנאים מסוימים המפורטים בחוק.

דיני ההוצאה לפועל ודיני פשיטת רגל מטילים הגבלות על אפשרויותיהם של חייבים להשתמש בחשבון בנק שלהם (כך למשל לא ניתן למשוך צ'קים מחשבון שהוגדר מוגבל) אולם הם בפירוש אינם אוסרים פתיחת חשבון בנק חדש שגם הוא יהיה כפוף למגבלות אלה.
לפיכך ייתכן מאוד שבנק המסרב לבקשתו של אדם לפתוח חשבון אצלו נוהג שלא כדין וניתן לחייבו לאפשר זאת.

מדוע מקשים בנקים על פושטי רגל לפתוח חשבון אצלם
אדם שמגיע לחדלות פירעון נתפס בעיני בנק כלקוח לא אטרקטיבי. זאת מכיוון שכנראה שיכולותיו להשקיע בפיקדונות ולבצע השקעות מועטות, היקף פעילותו הכלכלית יהיה קטן, לקוח כזה אינו מניב הכנסות רבות לבנק.
מסיבות אלה בנקים מעוניינים להימנע מלהוסיף מי שמצויים בהליכי פשיטת רגל לקהל לקוחותיהם.

איך מחייבים בנק לפתוח חשבון בנק לפושט רגל
פושטי רגל הנתקלים באטימות מצד בנק /בנקים אשר מסרבים לבקשתם לפתוח חשבון בנק יכולים לפנות לעו"ד המצוי בתחום זה אשר יוכל ברוב המקרים לפתור את העניין עבורם ישירות מול הבנק.

כאשר בנק נוהג באופן המנוגד לחוק בסירובו לפתוח חשבון בנק לפושט רגל יהיה השלב הראשון ניסוח מכתב התראה בעניין והעברתו לגורמים המתאימים בבנק עצמו. בדרך כלל די יהיה במכתב כזה, שנוסח כהלכה על ידי עו"ד, להביא לשינוי עמדת הבנק.
חשוב לזכור כי החשבון שיפתח יהיה כפוף להגבלות הנובעות מהכרזה על לקוח כעל חייב מוגבל באמצעים ו / או בשל הימצאותו בהליך פשיטת רגל.

כאשר אדם נמצא בהליכי פשיטת רגל יש לקבל אישור מכונס הנכסים הרשמי לניהול חשבון בנק. אישור כזה מופנה אל הבנק בו מבקש פושט הרגל לפתוח חשבון. בהינתן אישור כזה הסיכוי שהבנק יסרב לפתוח את החשבון קלוש מאוד.

פושט רגל שנתקל בקשיים לפתוח חשבון בנק עלול לעשות שימוש בחשבונות של קרוביו, אם יעשה שימוש באשראי הוא למעשה עובר על החוק ומסתכן בביטול זכאותו להליך פשיטת רגל. לכן חשוב להימנע מצעדים כאלה ולהתעקש, גם אם מתקלים תחילה בסירוב, לפתוח חשבון שיאפשר התנהלות כללית סדירה ככל שניתן (גם אם מוגבלת כפי שתואר לעיל).

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני פשיטת רגל, צברנו ניסיון רב גם בטיפול בסירובם של בנקים לפתיחת חשבון בנק לפושט רגל. נשמח לעמוד לרשותכם, לענות על כל שאלה, לייעץ ובמידת הצורך להעניק גם לכם שירותי משפט מעולים.

ליווי וייצוג בהליך פשיטת רגל

ליווי וייצוג בהליך פשיטת רגל – עו"ד רענן גל:

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של עליה במספר האנשים הפרטיים והחברות המגיעות למצב של חדלות פירעון, בו הם אינם מסוגלים עוד לעמוד בהתחייבויות כלכליות שנטלו על עצמם, כגון החזר הלוואות (הלוואות עסקיות, משכנתאות, הלוואות פרטיות, בנקאיות וחוץ בנקאיות), תשלומים לנושים שונים (ספקים, תשלומי שכירות, תשלומים לרשויות המדינה) לעובדים (במקרה של עסקים) וכו'.

מי שמגיעים למצבים כאלה מוצאים עצמם בדרך כלל נתבעים על ידי נושיהם, וניצבים מול תיקים מרובים המתנהלים כנגדם בהוצאה לפועל. אחת האפשרויות לפתרון מצבים שכאלה הוא הליך פשיטת רגל.
ליווי וייצוג בהליך פשיטת רגל מבטיח התנהלות יעילה, שמירה על האינטרסים של פושט הרגל והבאת ההליך לסיום מהיר ככל האפשר כך שניתן יהיה לצאת לדרך כלכלית חדשה ללא שנותרו משקעי עבר.

הסיבות לעליה במספר פושטי הרגל

ישנם שני גורמים עיקריים אשר הביאו לגידול במספר מי שזקוקים לליווי וייצוג בהליך פשיטת רגל. מאז אמצע העשור הראשון של שנות ה2000 הונהגה בישראל מדיניות של הקשחת עמדות הבנקים בכל הנוגע לחריגות ממסגרות אשראי בחשבונות לקוחותיהם וכן בכל הנוגע למתן הלוואות. במקביל אנו עדים לטלטלות שעובר המשק הישראלי וכן גלי מיתון בין לאומיים.
כתוצאה מגורמים אלה אנשים פרטיים וחברות מגיעים למצב בו מסתבר להם שלא יוכלו לעמוד בתשלומים שהתחייבו אליהם בתום לב (כשעוד סביר היה להניח שיוכלו לשלם את שמגיע מהם).

פשיטת רגל

בדרך כלל מי שעומדים בפתחו של הליך פשיטת רגל נמצאים תחת מתח רב, אי וודאות וחשש מלהוציא כספים נוספים. מצב עניינים שכזה עשוי לעכב פניה לעו"ד לצרכי ליווי וייצוג בהליך שפיטת רגל. חשוב להדגיש כי רק עו"ד העוסק בנושא זה באופן שוטף הוא בעל ידע וניסיון מתאימים לצורך ניהול ההליך באופן מיטבי עד לסיומו בקבלת צו ההפטר המיוחל (המוחק את ייתרת החובות שנותרו לאחר ששולם המרב האפשרי).

סיוע בקבלת ההחלטה אם לפנות להליך פשיטת רגל

רצוי שליווי וייעוץ בהליך יחל עוד לפני הגשת בקשה לפשיטת רגל. החלטה מיודעת הנסמכת על המלצותיו של עו"ד המתמחה בתחום – עו"ד מסחרי / עו"ד חברות יסייעו לגבש עמדה באשר לכדאיות המהלך ותזמונו הנכון ביותר.

בנסיבות מסוימות יסתבר שדווקא פניה להליך של איחוד תיקים בהוצאה לפועל היא הנכונה, במקרים אחרים ניתן להגיע להסדר עם הנושים באמצעות מו"מ ישיר מולם או טיפול בהכרזה על לקוחם כעל מוגבל באמצעים.

מה כולל ליווי וייעוץ בהליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל הוא הליך מורכב הן מבחינה בירוקראטית, מבחינת ההתנהלות המשפטית מול הנושים, מול כונס הנכסים ובית המשפט, רשויות המס ועוד.
ליווי וייעוץ של עו"ד ראוי שיתחיל בקבלת ההחלטה עצמה לגבי התאמת הליך פשיטת רגל לנסיבות הקיימות. בהמשך יטפל עו"ד בהגשת הבקשה, מילוי כל המסמכים, הגשתם בלוויית התצהירים הנחוצים, התייצבות בבית המשפט, בחקירות יכולת, אסיפות נושים ועוד.

ליווי של עו"ד בהליך פשיטת רגל משמעותו חסכון בזמן, הפחתה במתח והתסכול, הגעה לפתרון מהר ככל האפשר, תוך הסדר הוגן מול הנושים וקבלת צו הפטר המוחק את ייתרת החובות.

משרד עו"ד רענן גל ושות' מתמחים בליווי וייעוץ בהליך פשיטת רגל, נשמח לספק גם לכם מידע, סיוע וכמובן שירותים משפטיים מקצועיים מסורים והאיכותיים ביותר. צרו קשר עכשיו!

 

בקשות להפטר

צו הפטר ניתן על ידי בית המשפט הדן בתיק פשיטת רגל בעקבות בקשה להפטר אשר מגיש פושט הרגל.
הפטר מוחק למעשה את יתרת חובותיו של פושט הרגל לאחר שהחייב החזיר את החלק המרבי מהם בהתאם ליכולתו הכלכלית. כך מקנה צו הפטר לפושט רגל אפשרות לצאת לדרך כלכלית חדשה, נקייה מכובד משקל החובות שצבר, או לפחות מרובם.

לא כל הליך פשיטת רגל מסתיים בהפטר, כך למשל ישנם הליכי שפיטת רגל המסתיימים בהסדר עם הנושים. כמו כן, ישנן סוגי חובות אשר ההפטר אינו פוטר מתשלומם.
חשוב להדגיש כי בית המשפט יכול לסרב לבקשה למתן צו הפטר, למשל במקרה שנוכח כי פושט הרגל נקלע לחובותיו שלא בתום לב (למשל אם ידע שלא יוכל לעמוד בתשלומי ההחזר אליהם הוא מתחייב).

מן הסתם צו הפטר מהווה משאת נפשם של פושטי רגל רבים, עו"ד המתמחה בניהול תיקי פשיטת רגל ידע לבחור את העיתוי הנכון להגשת הבקשה באופן הנכון והמדויק כך שיתקבלו על ידי בית המשפט.

הגשת בקשות להפטר

ניתן להגיש בקשות להפטר בכל זמן במהלך לאחר שנפתח הליך פשיטת רגל. צו הפטר יכול שיתקבל אפילו מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל אולם הצו יינתן לפחות שישה חודשים לאחר שניתן צו כינוס נכסים, זאת כדי לאפשר פרק זמן מספיק למצות את האפשרויות לכיסוי החלק המרבי שניתן מן החובות שצבר פושט הרגל.

מועד לדיון בבקשה להפטר יקבע והודעה על קיומו המתוכנן תשלח לכל נושיו של פושט הרגל לפחות 14 יום לפני קיום הדיון. דיונים בעניין בקשות להפטר מתקיימים בדלתיים פתוחות.

בדיונים בנוגע לבקשות להפטר מביא בית המשפט בחשבון דברים המפורטים בתסקיר המוגש לו לקראת הדיון על ידי כונס הנכסים. כמו כן יתייחס בית המשפט להתנגדויות למתן צו הפטר שהוגשו על ידי נושים.
חשיבות יתרה נותן בית המשפט להתנהלות פושט הרגל, זו אשר הובילה אותו למצב בו אינו יכול עוד לעמוד בהחזר החובות שצבר. כך למשל לא יינתן צו הפטר למי שהמשיך לצבור חובות ביודעו שלא יוכל להחזירם או למי שביצע פעולות פזיזות ומסוכנות וכך טרם להתדרדרות מצבו הכלכלי.

קבלת צו הפטר

אם נוכח בית המשפט במהלך דיון בבקשה למתן צו הפטר כי אין פסול בהתנהלותו של פושט הרגל וכי נקלע לקשיים הכלכליים בתום לב, שמוצו כל האפשרויות לשלם לנושים ובהיעדר התנגדויות (או לאחר בחינת התנגדויות כאלה ודחייתן) יינתן צו הפטר המיוחל.

באופן עקרוני ניתן צו הפטר כאשר בית המשפט נוכח לדעת כי אין טעם להמשיך לנהל הליכי פשיטת רגל כנגד החייב מכיוון שלא תצמח עוד תועלת מכך לנושים.

כדי למקסם את הסיכוי לקבלת צו הפטר וכדי למזער את החובות שלא יפטור הצו מהם הכרחי למסור את הטיפול בהגשת בקשות להפטר לידי עו"ד המתמחה בתחום פשיטת רגל.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת עוסק באופן שוטף בטיפול בתיקי פשיטת רגל, לנו ניסיון רב בהגשת בקשות להפטר.
נשמח לעמוד לשירותכם, לענות על כל שאלה, לייעץ וכמובן לספק גם לכם את הייצוג המשפטי המקצועי והמסור ביותר.


סיפורי הצלחה בתחום אזרחי מסחרי

איתן – לקוח ממליץ אזרחי מקרקעין

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

בן – לקוח ממליץ חשבון מוגבל

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

אייל- לקוח ממליץ פירוק שותפות

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

מינה לקוחה ממליצה – חברות ושותפויות

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

אבי לקוח ממליץ – בתחום אזרחי מסחרי

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

לקבלת ייעוץ, מלא את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליך בהקדם:

שינוי גודל גופנים