עוד במשפחה

קטגוריה

תת קטגוריה

עמית – לקוחה ממליצה ענייני משפחה

מיכל לקוחה ממליצה – ענייני משפחה

 

 

רנית לקוחה ממליצה – ענייני משפחה

יגאל – לקוח ממליץ ענייני משפחה

שני – לקוחה ממליצה ענייני משפחה

תביעה לכתובה

כתובה היא מסמך עליו חותמים בני זוג במעמד נישואיהם. תביעה לכתובה מוגשת לבית הדין הרבני היות וערכאה זו דנה לפי המשפט העברי שעקרונותיו מושתתים על תורת ישראל.
רבים סבורים שלגברים עדיף שנושאים הקשורים לגירושיהם יידונו בבית הדין הרבני ואילו לנשים עדיפה הערכאה האזרחית – בית המשפט לענייני משפחה. תביעה לכתובה היא דוגמא מצוינת שזהו אינו בהכרח המצב.
רק עו"ד לענייני משפחה ידע לקבוע אם, איך, מתי ולאיזו ערכאה כדאי להגיש למהר ולהגיש תביעת גירושין.

האם כתובה היא חוזה כובל
דעה רווחת היא שכתובה היא מסמך ללא משמעות מעשית והחתימה עליו היא אקט סימבולי הלבד.
למעשה כתובה היא שטר חוב של הבעל לאשתו ובמקרים מסוימים ניתן לחייבו לעמוד בתנאים מפורטים בה (כולם או חלקם). פסיקותיו של בית הדין הרבני מחייבות בדיוק כפסיקותיו של בית המשפט לענייני משפחה, גבר שלא פועל לפי מה שפסק בית הדין הרבני בעניין תביעה לכתובה חשוף לפעולות כנגדו באמצעות הלשכה להוצאה לפועל.

הכתובה כוללת שלושה חלקים, סכום בסיסי וארכאי קבוע בן 200 זוז, סכום לבחירתו אותו מוסיף הבעל והנדוניה (פירוט הנכסים שמביאה איתה האישה לנישואים והם, לפי המשפט העברי, הופכים לרכוש הבעל).

מכיוון שגברים רבים מתייחסים לכתובה כאל מסמך שאינו מחייב הם מרגישים חופשיים לקבוע כל סכום בחלקה השני של הכתובה. כפי שתואר לעיל ניתן לעיתים לאכוף תשלום הסכומים שפורטו בכתובה (במלואם או באופן חלקי) ולכן מומלץ לא להפריז בסכום שמוסיפים בחלקה ה"פתוח".

מתי יחויב הבעל לשלם לאשתו את כתובתה

בית הדין הרבני ישקול מכלול נסיבות בבואו לקבוע האם לחייב בעל לשלם לאשתו את כתובתה, במלואה או באופן חלקי.

ישנם מקרים בהם אישה מאבדת כל זכות לתבוע כתובתה, למשל כאשר בגדה בבעלה (קיימה יחסי אישות עם גבר אחר) או אם היא אישה מורדת (אינה מקיימת יחסי אישות עם בעלה ללא סיבה מקובלת).
בית הדין הרבני מודע לתופעה לרשום סכומים מופרזים בכתובה ולכן פעמים רבות יקבע כי הבעל צריך לשלם רק חלק מן הסכום.

ישנה פסיקה של בית הדין הרבני המגבילה את הסכום שניתן לחייב בעל לשלם לאשתו בגין כתובתה ל 120,000 שח אולם פעמים רבות מוצא בית הדין לנכון לחרוג מסכום זה, כך למשל כאשר הסכום שנקבע בכתובה בא לשקף סכומי כסף או נכסים שמביאה איתה אישה לנישואין. קורה שהורי הכלה מעניקים לזוג סכומים גבוהים או דירת מגורים ומוכח שהסכום שנקבע בכתובה בא להבטיח שהבעל ישיב לאשתו סכומים אלה במקרה שיתגרשו.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני משפחה. לנו ניסיון והצלחות מוכחות גם בתחום תביעות כתובה. פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לייעץ ולסייע. במידת הצורך תוכלו לקבל מאיתנו את שירותי הליווי משפטי המסורים והאיכותיים ביותר.

תביעה רכושית

אחד העניינים המרכזיים בתיקי גירושין הוא חלוקת הרכוש. תביעה רכושית עניינה חלוקה זו בלבד, היא עשויה להיות מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה אולם אם כבר הוגשה תביעת גירושין לבית הדין הרבני ונכרכה לה חלוקת הרכוש יהיה זה בית הדין הרבני אשר ידון גם בעניין זה.

תביעה רכושית תעסוק בחלוקת כלל הרכוש המשותף של בני זוג. רכוש כזה עשוי לכלול נכסי נדל"ן (כולל דירת המגורים), עסקים, זכויות סוציאליות (כגון פנסיה, קצבאות, דמי הבראה וכו'), חסכונות (כולל ביטוחים וקרנות למיניהן), נכסי מיטלטלין או כל רכוש אחר שצברו בני הזוג במהלך חייהם המשותפים.

נכסים המטופלים במסגרת תביעה רכושית
כאמור במסגרת תביעה רכושית יחולקו כל הנכסים המשותפים של בני זוג. כאשר בני זוג נפרדים קורה לעיתים קרובות שהם אינם מסוגלים להגיע בכוחות עצמם להסכמות בנוגע לחלוקת הרכוש. רכוש כזה עשוי לכלול דברים שקשה להעריך את שוויים, כגון מוניטין והון אנושי (כאשר אחד מבני הזוג יכול היה לפתח קריירה גם בזכות תמיכה שקיבל מבן הזוג השני). בן זוג שהשיג מעמד מקצועי יכול לטעון שעשה זאת בזכות כישוריו וללא קשר לתמיכתו של בן הזוג.

אלו נכסים לא יכללו בתביעה רכושית
ישנם פרטי רכוש אשר לא יחולקו במסגרת תביעה רכושית. רכוש שקיבל מי מבני הזוג בירושה או כמתנה אישית, נכסים שהביא איתו מי מבני הזוג אל הנישואים (היו ברשותו בטרם נישא), אלא אם ניתן להסיק שהייתה כוונה שרכוש כזה יהפוך משותף.

לעיתים מתעוררות מחלוקות קשות סביב הלוואות שנטל מי שבני הזוג, לא תמיד ברור על מי יש להטיל את החזרי הלוואות כאלה (למשל לכיסוי חובות הימורים שצבר אחד מבני הזוג וברור שהאחריות להם היא שלו בלבד).

תופעת מרוץ הסמכויות
בישראל תופעה ייחודית בתחום דיני המשפחה המכונה "מרוץ הסמכויות". תופעה זו קיימת בגלל כפילות בסמכות לדון בעניינים הקשורים לגירושין, סמכות הנתונה גם לבית המשפט לענייני משפחה וגם לבתי דין דתיים (בית הדין הרבני במקרה של שני בני זוג יהודים ובית הדין השרעי למוסלמים).
לעיתים סבור אחד מבני הזוג שעדיף לו שתיק הגירושין יידון דווקא בערכאה מסוימת. במקרה כזה הוא עשוי לבחור להקדים ולהגיש תביעת גירושין בערכאה העדיפה עליו וכך לכפות על בן הזוג השני להתדיין בערכאה זו.

גם כאשר הוגשה תביעת גירושין לבית הדין הרבני ניתן לעיתים להעביר את הדיון בענייני חלוקת רכוש לבית המשפט לענייני משפחה גם אם עניינים אלה "נכרכו" לתביעה (פורטו כחלק מהנושאים שמתבקש בית הדין לפסוק בעניינם). בפסיקה נקבעו "מבחני כריכה" הקובעים מתי לא תיחשב כריכתם של עניינים כאלה לכשרה (למשל אם נעשתה שלא בתום לב).

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני משפחה. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה גם בענייני תביעה רכושית, נשמח לספק מידע, לייעץ ובמידת הצורך להעניק גם לכם ליווי משפטי מקצועי ומסור.

סכסוכים וקונפליקטים בחברה או בית עסק משפחתי

עסקים משפחתיים הם נפוצים, אך טבעי הוא שבני משפחה יוכלו לחבור יחד לשם הקמה וניהול בית עסק.
תופעות מוכרות הן שבני משפחה בוחרים בדרך מקצועית דומה, עובדים כשכירים ומתקדמים לעמדה בכירה בעסק שהקים בן משפחה, נכנסים כשותפים, הופכים יחד לבעלי שליטה בחברה מסוימת ועוד.

פעמים רבות עסקים משפחתיים משגשגים גם בזכות שיתוף פעולה, יחסי קירבה ואחריות הדדית בין בני המשפחה המעורבים. למרבה הצער ישנם גם מקרים בהם מתגלעים סכסוכים, על רקע עסקי או אחר, בין בני משפחה להם אינטרס עסקי משותף. כאשר סכסוך כזה מתפתח לעימות משפטי מתעוררות שאלות ייחודיות שונות וביניהן הצורך להכריע לאיזו ערכאה מוקנית סמכות הדיון.

לפניכם סקירה כללית של מאפייני סכסוכים בבית עסק משפחתי.

נקדים ונאמר שלכל מי שמוצא עצמו מעורב בסכסוך כזה מומלץ לפנות ללא דיחוי אל עורך דין לו ניסיון מוכח בטיפול בתביעות על רקע עסקי בין בני משפחה. עורך דין כזה ידע לנהל את המהלכים באופן זהיר ויעיל, לנצל כל הזדמנות להגיע במהירות לפתרון הוגן ולמנוע התדרדרות לעימות טעון העלול לגבות מחיר כבד מבחינה כלכלית ואישית כאחד. חשוב לזכור שליחסים עכורים בין בני משפחה תיתכן השפעה מרחיקת לכת על אנשים קרובים ויקרים לליבנו.

סמכות הדיון לבית המשפט לענייני משפחה רק בהתקיים שני תנאים במקביל


תביעות אזרחיות על רקע עסקי נידונות בבית משפט השלום או המחוזי (תלוי בסכום התביעה), אם מדובר בסכסוך על רקע יחסי עבודה הערכאה בה ינוהל ההליך תהיה בית הדין לענייני עבודה (למשל כאשר עובד תובע מעסיק שלא מילא חובותיו כלפיו). כאשר מדובר בסכסוך עסקי בין בני משפחה ייתכן וסמכות הדיון תעבור אל בית המשפט לענייני משפחה. לשאלה בפני איזו ערכאה יתברר העניין חשיבות רבה, זאת משום שישנם הבדלים מהותיים בין סדרי הדין ואופי ההתנהלות בין הערכאות האזרחיות הרגילות לבית המשפט לענייני משפחה.

ישנם שני תנאים שרק בהתקיימם במקביל תעבור סמכות הדיון לבית המשפט לענייני משפחה.

ראשית, בין שני הצדדים חייבת להיות קרבה משפחתית כהגדרתה בחוק.

התנאי השני הוא שליחסים המשפחתיים תרומה משמעותית להתפתחות הסכסוך.

עורך דין המתמחה בטיפול בתביעות עסקיות בין בני משפחה ידע לקבוע אם מתקיימים שני התנאים. חשוב להבין שגם אם ההליך יתקיים בפני בית המשפט לענייני משפחה החלטות השופטים תתקבלנה לפי כללים מתחום דיני החברות, חוק המקרקעין, חוק המיטלטלין וכיוצא באלה.

משרד עורכי דין רענן גל ושות' מתמחה גם בניהול הליכים משפטיים על רקע עסקי המתנהלים בין בני משפחה. אנו מכירים היטב את המטען הרגשי המאפיין סכסוכים כאלה ומעניקים ליווי משפטי, מקצועי, אחראי, אכפתי, זהיר ומסור. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת לסכסוך בבית עסק משפחתי, נשמח לייעץ, לחלוק מן הידע והניסיון הרב שברשותנו ובמידת הצורך להציע גם לכם ייצוג משפטי מן הרמה הגבוהה ביותר.


סיפורי הצלחה בתחום משפחה

רויטל – לקוחה ממליצה ענייני משפחה

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

עמית – לקוחה ממליצה ענייני משפחה

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

לילי – לקוחה ממליצה ענייני משפחה

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

אייל- לקוח ממליץ פירוק שותפות

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

שני – לקוחה ממליצה ענייני משפחה

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

יגאל – לקוח ממליץ ענייני משפחה

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

רנית לקוחה ממליצה – ענייני משפחה

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

מיכל לקוחה ממליצה – ענייני משפחה

 

 

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

לקבלת ייעוץ, מלא את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליך בהקדם:

שינוי גודל גופנים